Dienstleistungen - 303893-2020

30/06/2020    S124

Polen-Warschau: Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten

2020/S 124-303893

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 015296322
Postanschrift: ul. Starościńska 1
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-516
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Edyta Stankiewicz
E-Mail: zamowieniapubliczne@amwkwatera.pl
Telefon: +48 223794545
Fax: +48 223794543

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.amwkwatera.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://amwkwatera.eb2b.com.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://amwkwatera.eb2b.com.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa monitoringu wizyjnego wraz z serwisem w budynkach internatowych

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.DZN.103.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79710000 Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa monitoringu wizyjnego wraz z serwisem w budynkach internatowych.

2. Zamówienie zostało podzielone na 5 zadań:

— zadanie 1 Leźnica Wielka, Grudziądz,

— zadanie 2 Pruszcz Gdański,

— zadanie 3 Choszczno, Kołobrzeg, Złocieniec,

— zadanie 4 Gliwice, Lubliniec,

— zadanie 5 Słomczyn.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – w podziale na poszczególne zadania – określa załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Przedmiot zamówienia objęty postępowaniem należy zgodnie z załącznikiem XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE do zamówień na usługi społeczne. W związku z powyższym zastosowanie mają przepisy rozdziału 6 ustawy Pzp (pn.: Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi). Tryb udzielania zamówienia określa przepis art. 138n ww. ustawy.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Leźnica Wielka, Grudziądz

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79710000 Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Hauptort der Ausführung:

Leźnica Wielka, Grudziądz, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa monitoringu wizyjnego wraz z serwisem w budynkach internatowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 2 Pruszcz Gdański

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79710000 Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Hauptort der Ausführung:

Pruszcz Gdański, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa monitoringu wizyjnego wraz z serwisem w budynku internatowym.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 3 Choszczno, Kołobrzeg, Złocieniec

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79710000 Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Hauptort der Ausführung:

Choszczno, Kołobrzeg, Złocieniec, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa monitoringu wizyjnego wraz z serwisem w budynkach internatowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 4 Gliwice, Lubliniec

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79710000 Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Hauptort der Ausführung:

Gliwice, Lubliniec, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa monitoringu wizyjnego wraz z serwisem w budynkach internatowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 5 Słomczyn

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79710000 Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Hauptort der Ausführung:

Słomczyn, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa monitoringu wizyjnego wraz z serwisem w budynku internatowym.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – określa załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

— Wykonawca musi wykazać, iż posiada aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej,

— Wykonawca musi wykazać, iż posiada aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia w zakresie zabezpieczenia technicznego,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c) zdolności technicznej lub zawodowej:

— Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował – dla danego/każdego zadania – co najmniej 1 osobą (wg wzoru określonego w załączniku nr 9 do SIWZ), która będzie nadzorować i kontrolować pracę osób bezpośrednio realizujących zamówienie, posiadającą niezbędne do tego uprawnienia tj. wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w danym zadaniu, przedstawi na wezwanie Zamawiającego przed udzieleniem zamówienia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnego na dzień złożenia:

a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem (tj. usług ochrony osób i mienia).

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w danym zadaniu, przedstawi na wezwanie Zamawiającego przed udzieleniem zamówienia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia i dokumenty:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie do skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – według wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ;

d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – według wzoru, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzi co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie skonkretyzował warunku.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

— Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował – dla danego/każdego zadania – co najmniej 1 osobą (wg wzoru określonego w załączniku nr 9 do SIWZ), która będzie nadzorować i kontrolować pracę osób bezpośrednio realizujących zamówienie, posiadającą niezbędne do tego uprawnienia, tj. wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w danym zadaniu, przedstawi na wezwanie Zamawiającego przed udzieleniem zamówienia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualne na dzień złożenia:

a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ);

b) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie ze wzorem umowy dla danego zadania, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/07/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/07/2020
Ortszeit: 11:30
Ort:

Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej i dokonywane jest poprzez ich odszyfrowanie i otwarcie.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

1. Otwarcie ofert jest jawne – część XX SIWZ.

2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na platformie zakupowej w zakładce „załączniki” informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

I kwartał 2022 r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium. Wadium dla poszczególnych części zamówienia wynosi odpowiednio:

— zadanie 1 Leźnica Wielka, Grudziądz – 1 050,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych i 00/100),

— zadanie 2 Pruszcz Gdański – 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych i 00/100),

— zadanie 3 Choszczno, Kołobrzeg, Złocieniec – 1 550,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt złotych i 00/100),

— zadanie 4 Gliwice, Lubliniec – 1 450,00 PLN (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych i 00/100),

— zadanie 5 Słomczyn – 700,00 PLN (słownie: siedemset złotych i 00/100).

2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy wskazane w części XXVIII SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w części XX i formie określonej w części XIX SIWZ.

4. W nawiązaniu do sekcji IV.2.6) „Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą” Zamawiający informuje, że za 2 (dwa) miesiące należy przyjąć 60 dni.

5. Przedmiot zamówienia objęty postępowaniem, tj. usługi monitoringu wizyjnego, należy zgodnie z załącznikiem XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE do zamówień na usługi społeczne. W związku z powyższym zastosowanie mają przepisy rozdziału 6 ustawy Pzp (pn.: Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi).

Ze względu na wartość przedmiotu zamówienia, która przekracza wyrażoną w złotych kwotę 750 000 EUR, o której mowa w art. 138 g ust. 1 pkt 1 ww. ustawy tryb udzielania zamówienia określa przepis art. 138n ww. ustawy.

6. Zgodnie z art. 138 q ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający wyznaczył 15 dniowy termin składania ofert. Powyższy termin uwzględnia złożoność przedmiotu zamówienia oraz czas potrzebny na przygotowanie ofert przez potencjalnych Wykonawców.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z częścią XXIX SIWZ – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25/06/2020