Dienstleistungen - 304272-2020

30/06/2020    S124    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Dębica: Verwaltung von Müllhalden

2020/S 124-304272

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasta Dębica
Postanschrift: ul. Ratuszowa 2
Ort: Dębica
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 39-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
E-Mail: przetargi@umdebica.pl
Telefon: +48 146838100
Fax: +48 146838161

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.debica.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.debica.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: www.platformazakupowa.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Dębicy

Referenznummer der Bekanntmachung: IZP.271.17.2020.MK
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Świadczenie usługi zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Dębica (12 miesięcy od podpisania umowy).

2. Świadczenie usługi zagospodarowania odpadów komunalnych z PSZOKU przy ul. Drogowców 13, (11 miesięcy od podpisania umowy).

3. Prowadzenie działań związanych z wymianą danych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

4. Uczestnictwo w spotkaniach dot. realizacji zamówienia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Dębicy

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Hauptort der Ausführung:

Miasto Dębica, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi:

— świadczenie usługi zagospodarowania odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 (niesegregowane odpady komunalne) odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców miasta Dębica,

— prowadzenie działań związanych z wymianą danych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

— uczestnictwo w spotkaniach dot. realizacji zamówienia.

2. Termin trwania zamówienia: (od 1.9.2020 do 31.8.2021 lub 12 miesięcy od podpisania umowy).

3. W okresie realizacji zamówienia szacunkowa masa niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przewidziana do zagospodarowania może wynieść 7 900 Mg. Zamawiający przewiduje możliwość dostarczenia mniejszej ilości odpadów, tj. 7 000 Mg, w zależności od ilości odpadów odebranych od mieszkańców.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Kryterium kosztów eksploatacji / Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/09/2020
Ende: 31/08/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Wrzesień 2021 r.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin realizacji zamówienia na:

— część 1: początek zamówienia od 1.9.2020 do 31.8.2021 lub 12 miesięcy od zawarcia umowy,

— część 2: początek zamówienia od 1.10.2020 do 31.8.2021 lub 11 miesięcy od zawarcia umowy (PSZOK).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny i odpadów z PSZOKU

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Hauptort der Ausführung:

Miasto Dębica, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Świadczenie usługi zagospodarowania odpadów zebranych selektywnie z PSZOKU przy ul. Drogowców 13 – od 1.10.2020 do 31.8.2021 lub 11 miesięcy od zawarcia umowy.

2. Świadczenie usługi zagospodarowania odpadów zebranych selektywnie od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Dębica – od 1.9.2020 do 31.8.2021 lub 12 miesięcy od podpisania umowy.

3. Prowadzenie działań związanych z wymianą danych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

4. Uczestnictwo w spotkaniach dot. realizacji zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Kryterium kosztów eksploatacji / Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/10/2020
Ende: 31/08/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Wrzesień 2021 r.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

— część 1: początek zamówienia od 1.9.2020 do 31.8.2021 lub 12 miesięcy od zawarcia umowy,

— część 2: początek zamówienia od 1.10.2020 do 31.8.2021 lub 11 miesięcy od zawarcia umowy (PSZOK).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów (w ramach niniejszego punktu należy dołączyć zezwolenie zintegrowane/lub sektorowe na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania opadów, tj. składowanie, przetwarzanie w instalacji na podstawie ustawy z 14.12.2012 o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Pełne warunki realizacji umowy zostały opisane w SIWZ.

Zamawiający przewiduje zmiany umowy, o których mowa w art 144 ust. uPzp w zakresie:

1. ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wówczas zmienione zostanie wynagrodzenie Wykonawcy brutto o procent zmiany podatku VAT;

2. oraz zmian:

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity z 7.4.2017 Dz.U. z 2017 r.poz. 847);

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany tę będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

c) zmiany w obowiązujących przepisach – w tym przepisach prawa miejscowego, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/07/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/07/2020
Ortszeit: 10:15
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w: Urzędzie Miejskim w Dębicy, 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2, POLSKA, pokój nr 102, zgodnie z zaleceniami Urzędu Zamówień Publicznych, dochowując wszelkich ustawowych obowiązków, które nakłada Ustawa Pzp na Zamawiającego, dotyczących jawności oraz przejrzystości publicznego otwarcia ofert, Gmina Miasta Dębica zaprasza wszystkich zainteresowanych cd IV.2.7.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Uczestnictwem w otwarciu ofert na transmisje na żywo (on-line) z prac komisji przetargowej o podanej powyżej godzinie.

Bezpośredni link do ww. transmisji znajdować będzie się na stronie internetowej Zamawiającego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Wrzesień 2021 r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art 24 ust. 5 pkt 1, 3, 8 uPzp.

2. Każdy Wyk. zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium:

— dla cz.I: 47 000,00 PLN, słownie: słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych,

— dla cz.II: 26 000,00 PLN, słownie: słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych.

3. Termin związania ofertą 60 dni.

4. Zamawiający przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 UPzp.

Przedmiot: zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług objętych przedmiotem zamówienia (dotyczy części 1, 2 zamówienia).

Wielkość lub zakresu zamówienia: do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Warunki na jakich zostaną udzielone: zamówienia zostaną udzielne w przypadku wystąpienia oszczędności z postępowań lub przesunięcia środków finansowych. Ewentualne usługi uzupełniające polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju usług w przypadku wystąpienia zwiększonej względem statycznej z lat ubiegłych ilości odpadów, a także na skutek przedłużania się procedury przetargowej na okres następny.

5. Na wezwanie wyk. przedstawi:

— koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego,

— odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego,

— zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

— zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu,

— oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego,

— oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

— oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

— odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów znajdują się w SIWZ.

6.B) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. Wykonawca w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia inf. z otwarcia przesyła oświadczenie o przynależności lub braku przyn. do tej samej grupy kapitałowej (w wersji elektronicznej).

8. Zamawiający przewiduję zastosowanie art. 24 aa Ustawy Pzp.

9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, (całość zapisu znajduje się w SIWZ).

10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 2 % wartości umowy brutto.

11. Wadium składane w formie gwarancji musi być złożone w oryginale oraz elektronicznie.

12. Oferta oraz JEDZ należy złożyć w wersji elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione.

13. Szczegółowe zapisy dot.elektronizacji postępowania znajdują się w SIWZ.

14. Zamawiający wymaga, aby kontakt odbywał się po przez https://platformazakupowa.pl/

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800 / 224587803

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1. i 5.2. IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe (Dz.U. 2018 poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800 / 224587803

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020