Dienstleistungen - 304398-2020

30/06/2020    S124    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: Reparatur und Wartung von militärischen EDV-Systemen

2020/S 124-304398

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
Nationale Identifikationsnummer: 4193222
Postanschrift: Str. Geniului nr. 42C
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 060117
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Serviciul achiziții/Iuliana Radu
E-Mail: achizitii.igpf@mai.gov.ro
Telefon: +40 213162598/19360/19362
Fax: +40 214087425

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.politiadefrontiera.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru senzorul radar de tip ACSR ELM 2226C

Referenznummer der Bekanntmachung: 4193222_2019_PAAPD1099249
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50660000 Reparatur und Wartung von militärischen EDV-Systemen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Misiunile de supraveghere a frontierei se realizează la nivelul structurilor teritoriale ale PFR – inclusiv prin utilizarea de sisteme şi echipamente tehnice specifice, printre care se numără şi sistemul integrat pentru supraveghere, control şi observare a traficului la Marea Neagră (SCOMAR).

Obiectivele generale ale SCOMAR sunt: consolidarea şi eficientizarea supravegherii frontierelor, furnizând o soluţie completă care oferă informaţii în timp real despre situaţia în teren pentru unităţile de reacţie, o urmărire mai bună a migraţiilor, prevenirea imigrării ilegale şi reducerea traficului ilegal de bunuri şi contrabandă, îmbunătăţirea capacităţii de comunicare (voce şi date) pentru PFR folosind propriile reţele dedicate, alinierea la standardele UE privind securitatea frontierelor şi cooperare.

SCOMAR a fost implementat la nivelul PFR ca urmare a derulării proiectelor PHARE 2003 şi PHARE 2005, în două faze, respectiv faza I (infrastructura de comunicaţii) şi faza III (infrastructura de observare, supraveghere şi control). Până la data de 31.10.2017, s-au derulat contractele de servicii de mentenanță post garanție cu finanțare asigurată din FFE și FSI.

Astfel, se impune demararea unei noi proceduri de achiziție de servicii integrate de mentenanță cu finanțare aprobată prin Fondul pentru Securitate Internă, respectiv fișa de proiect nr. ROFSIB2015OS3A10P01 – Mentenanța preventivă și corectivă a sistemului de supraveghere, control și observare a traficului la Marea Neagră, pentru a încheia un nou acord-cadru pe o perioadă de 48 de luni, acord care să cuprindă servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru radarele din componența SCOMAR considerate de beneficiar ca fiind critice. Ținând cont de experiența acumulată în cei patru ani în cadrul derulării acordului-cadru nr. 180 din 14.10.2013, activitățile solicitate în noul caiet de sarcini vor fi ajustate și adaptate în concordanță cu cele constatate în această perioadă.

Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare până cel târziu în a 10-a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor, in masura în care aceste solicitari au fost transmise in termenul mentionat la Sectiunea I, respectiv 19 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Atentie: pentru respectarea principiului tratamentului egal, operatorii economici interesati vor respecta prevederile notificarii ANAP nr. 247 cu privire la modalitatea de transmitere a solicitărilor de clarificări și a informațiilor suplimentare la documentațiile de atribuire/răspunsurile formulate în cazul desfășurării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică prin intermediul mijloacelor electronice (on-line), in sensul ca documentele atasate la sectiunea „Intrebari” nu vor contine datele de identificarea ale acestora, intrucat acestea vor deveni publice in momentul transmiterii raspunsului de catre autoritatea contractanta.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 403 000.00 RON
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO ROMANIA
Hauptort der Ausführung:

În conformitate cu Anexa 1 – Descrierea sistemului SCOMAR și locațiile unde sunt instalate radarele care fac obiectul prestărilor de servicii din caietul de sarcini.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Serviciile de mentenanţă preventivă necesare pot fi sumarizate, astfel:

— servicii de mentenanţă preventivă pentru cele 7 radare de tip ACSR ELM 2226C, atunci când sunt funcționale.

Serviciile de mentenanţă corectivă necesare pot fi sumarizate, astfel:

— 15 tipuri de servicii de mentenanță corectivă pentru radarele din locațiile GN Constanța, 2 Mai, Midia, Sinoe, CCC Constanța (radar de rezervă), fiind vizate reparații pentru componentele radarului;

— 14 tipuri de servicii de mentenanță corectivă pentru radarele din locațiile Sulina, Sf. Gheorghe, Perișor, fiind vizate reparații pentru componentele radarului.

Cantitatile de servicii prognozate minime și maxime ale acordului-cadru, precum și cantitatile de servicii prognozate minime și maxime ale contractului subsecvent se regăsesc în anexa la fisa de date, atașata în cadrul documentației de atribuire.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se va încheia: 1 006 000 RON fără TVA.

Contractele subsecvente se vor încheia în funcţie de bugetul alocat cu această destinaţie, precum şi în funcţie de nevoile de întreținere și de reparaţii cunoscute anterior încheierii acordului-cadru şi în perioada de valabilitate a acordului-cadru, estimându-se încheierea a minimum un contract subsecvent pe an și maximum patru contracte subsecvente pe an.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 85
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Fondul pentru Securitate Internă – ROFSIB2015OS3A10P01.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Sursa de finanțare este reprezentată de bugetul de stat și FSI – ROFSIB2015OS3A10P01 – mentenanță preventivă și corectivă a Sistemului de Supraveghere, Control și Observare a Traficului la Marea Neagră (SCOMAR) (75 % FSI și 25 % bugetul de stat).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 217-532877
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 161
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent nr. 3 la acordul-cadru nr. 98 din 19.3.20

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Marctel-S.I.T.
Nationale Identifikationsnummer: RO 10453050
Postanschrift: Str. Dr. Louis Pasteur nr. 8, sector 5
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 050535
Land: Rumänien
E-Mail: marctel@marctel.ro
Telefon: +40 214109540
Fax: +40 214109510

Internet-Adresse: www.marctel.ro

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 6 923 000.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 179 000.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 98
Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru senzorul radar de tip ACSR ELM 2226C

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/03/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Marctel-S.I.T.
Nationale Identifikationsnummer: RO 10453050
Postanschrift: Str. Dr. Louis Pasteur nr. 8, sector 5
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 050535
Land: Rumänien
E-Mail: marctel@marctel.ro
Telefon: +40 214109540
Fax: +40 214109510

Internet-Adresse: www.marctel.ro

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 6 924 000.00 RON
Niedrigstes Angebot: 2 020 000.00 RON / höchstes Angebot: 6 923 000.00 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 114
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent nr. 1 la acordul-cadru nr. 98 din 19.3.2020

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
24/04/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Marctel-S.I.T.
Nationale Identifikationsnummer: RO 10453050
Postanschrift: Str. Dr. Louis Pasteur nr. 8, sector 5
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 050535
Land: Rumänien
E-Mail: marctel@marctel.ro
Telefon: +40 214109540
Fax: +40 214109510

Internet-Adresse: www.marctel.ro

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 6 924 000.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 125 000.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 122
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent nr. 2 la acordul-cadru nr. 98 din 19.3.2020

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Marctel-S.I.T.
Nationale Identifikationsnummer: RO 10453050
Postanschrift: Str. Dr. Louis Pasteur nr. 8, sector 5
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 050535
Land: Rumänien
E-Mail: marctel@marctel.ro
Telefon: +40 214109540
Fax: +40 214109510

Internet-Adresse: www.marctel.ro

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 6 924 000.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 99 000.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Serviciul juridic
Postanschrift: Bulevardul Geniului nr. 42C
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 060117
Land: Rumänien
E-Mail: juridic@igpf.ro
Telefon: +40 213162598

Internet-Adresse: www.politiadefrontiera.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25/06/2020