Dienstleistungen - 306054-2022

07/06/2022    S108

Sverige-Stockholm: Installation av maskiner och apparater för filtrering eller rening av vatten

2022/S 108-306054

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2022/S 098-270188)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Danderyds Sjukhus AB
Nationellt registreringsnummer: 556575-6169
Postadress: Danderyds Sjukhus
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 182 88
Land: Sverige
Kontaktperson: Isabella Pauluser
E-post: isabella.pauluser@regionstockholm.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ds.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Fast Distributionsutrustning för Dialys och Vattenreningssystem

Referensnummer: DS 2021-1413
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
51514110 Installation av maskiner och apparater för filtrering eller rening av vatten
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Danderyds sjukhus AB bjuder in leverantörer att inkomma med anbud i upphandling avseende en fast distributionsutrustning för dialys och vattenreningssystem (HD/HDF/HF) och tillhörande tjänster till Roslagsdialysen, Danderyds sjukhus AB.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
02/06/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 098-270188

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 19/06/2022
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 26/06/2022
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 20/06/2022
Lokal tid: 07:00
Ska det stå:
Datum: 27/06/2022
Lokal tid: 07:00
VII.2)Övriga upplysningar: