Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 306054-2022

07/06/2022    S108

Sverige-Stockholm: Installation av maskiner och apparater för filtrering eller rening av vatten

2022/S 108-306054

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2022/S 098-270188)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Danderyds Sjukhus AB
Nationellt registreringsnummer: 556575-6169
Postadress: Danderyds Sjukhus
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 182 88
Land: Sverige
Kontaktperson: Isabella Pauluser
E-post: isabella.pauluser@regionstockholm.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ds.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Fast Distributionsutrustning för Dialys och Vattenreningssystem

Referensnummer: DS 2021-1413
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
51514110 Installation av maskiner och apparater för filtrering eller rening av vatten
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Danderyds sjukhus AB bjuder in leverantörer att inkomma med anbud i upphandling avseende en fast distributionsutrustning för dialys och vattenreningssystem (HD/HDF/HF) och tillhörande tjänster till Roslagsdialysen, Danderyds sjukhus AB.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
02/06/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 098-270188

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 19/06/2022
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 26/06/2022
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 20/06/2022
Lokal tid: 07:00
Ska det stå:
Datum: 27/06/2022
Lokal tid: 07:00
VII.2)Övriga upplysningar: