Lieferungen - 310635-2023

26/05/2023    S101

Polen-Warschau: Laser

2023/S 101-310635

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Nationale Identifikationsnummer: PL5250009275
Postanschrift: Al. Lotników 32/46
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-668
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Tadeusiak
E-Mail: dzp@ifpan.edu.pl
Telefon: +48 221163572
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.ifpan.edu.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.ifpan.edu.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Instytut naukowo-badawczy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Nauka i badania

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa wąskopasmowego lasera barwnikowego z podwajaczem częstości (206-920nm) o szerokości spektralnej poniżej 3 GHz”

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP/ZP/1/IFPAN/2023/JTD
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38636100 Laser
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wąskopasmowego lasera barwnikowego z podwajaczem częstości (206-920nm) o szerokości spektralnej poniżej 3GHz, instalacją, uruchomieniem przez wykonawcę w siedzibie zamawiającego.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 635 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

siedziba zamawiającego, 02-668 Warszawa, Al. Lotników 32/46

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wąskopasmowego lasera barwnikowego z podwajaczem częstości

(206-920nm) o szerokości spektralnej poniżej 3GHz, z instalacją, uruchomieniem i Testem SAT wykonanymi przez wykonawcę. Termin wykonania dostawy - w ciągu 140 dni od dnia zawarcia umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja dodatkowa na elementy optyczne układu laserowego / Gewichtung: 6
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja dodatkowa na pozostałe elementy układu laserowego / Gewichtung: 6
Qualitätskriterium - Name: Repetycja lasera pompującego YAG / Gewichtung: 6
Qualitätskriterium - Name: Energia impulsu lasera pompującego dla 532 nm przy 20Hz repetycji / Gewichtung: 6
Qualitätskriterium - Name: Energia impulsu lasera pompującego dla 355 nm przy 20 Hz repetycji / Gewichtung: 4
Qualitätskriterium - Name: Sprawność lasera barwnikowego ze wszystkimi stopniami wzmocnienia / Gewichtung: 3
Qualitätskriterium - Name: Sprawność lasera barwnikowego ze wszystkimi stopniami wzmocnienia / Gewichtung: 3
Qualitätskriterium - Name: Wydajność podwajacza względem energii impulsu lasera barwnikowego / Gewichtung: 3
Qualitätskriterium - Name: Wydajność podwajacza względem energii impulsu lasera barwnikowego / Gewichtung: 3
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 038-112482
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: DZP/ZP/1/IFPAN/2023/JTD
Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa wąskopasmowego lasera barwnikowego z podwajaczem częstości (206-920nm) o szerokości spektralnej poniżej 3 GHz

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/05/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Comef Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Nationale Identifikationsnummer: 6342833798
Postanschrift: ul. Gdańska 2
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40-719
Land: Polen
E-Mail: comef@comef.com.pl
Telefon: +48 322034149
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 691 165.62 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 635 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

W postępowaniu złożono jedną ofertę, która spełniła wymogi zamawiającego

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a).

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej określa Dział IX ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/05/2023