Lieferungen - 311066-2023

26/05/2023    S101

Rumänien-Ghiroda: Röntgenkontrollausrüstung

2023/S 101-311066

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO11178217
Postanschrift: Strada: Aeroport, nr. 2
Ort: Ghiroda
NUTS-Code: RO424 Timiş
Postleitzahl: 307200
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Iulia Danusia Stinga Polverea
E-Mail: iulia.stinga@aerotim.ro
Telefon: +40 256386089
Fax: +40 256490705/+40 256386100
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.aerotim.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100166355
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Flughafenanlagen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Echipamente de securitate, proiectare tehnica a sistemului HBS, servicii de integrare și active necorporale pentru obiectivul Terminal Plecări curse externe pasageri al Aeroportului Internațional Timișoara Traian Vuia

Referenznummer der Bekanntmachung: 11178217_2023_PAAPD1394025
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38582000 Röntgenkontrollausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A., în calitate de Beneficiar, realizează achiziția unui sistem integrat destinat controlului de securitate, transportului bagajelor de cală și controlului documentelor la trecerea frontierei de stat realizate în terminalul plecări curse externe (denumit în continuare SISPE) destinat pasagerilor, bagajelor de cabină și de cală ale acestora, a persoanelor, altele decât pasagerii și articolelor transportate de aceștia.SISPE va dota fluxurile de plecări și transfer ale pasagerilor ce se vor edifica în noului terminal „Plecări Curse Externe” .

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 47 305 250.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 3
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, Aufträge unter Zusammenfassung der folgenden Lose oder Losgruppen zu vergeben:

Ofertanții au dreptul de a depune ofertă atât pentru un singur lot, două loturi cât și pentru numărul maxim de loturi (3).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare Sistem automat de verificare a documentelor de călătorie, instalare și punere în funcțiune

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38582000 Röntgenkontrollausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO424 Timiş
Hauptort der Ausführung:

SN Aeroportul Intiornational Timisoara Traian Vuia SA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare Sistem automat de verificare a documentelor de călătorie – 6 porți ABC, instalare și punere în funcțiune

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Experiența expertului cheie în domeniul implementării sistemelor automate de verificare a documentelor de călătorie / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Garanția produselor și lucrărilor / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 4 750 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Program / Proiect Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de relocare a echipamentelor destinate controlului de securitate existente

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38582000 Röntgenkontrollausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO424 Timiş
Hauptort der Ausführung:

SN Aeroportul Intiornational Timisoara Traian Vuia SA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Servicii de relocare a echipamentelor destinate controlului de securitate existente

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Experiența expertului cheie în domeniul instalării și implementării sistemelor de echipamente de control de securitate ce se vor reloca / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 305 250.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Program / Proiect Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de proiectare tehnică, furnizare de echipamente, instalare, punere în funcțiune și operaționalizare

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38582000 Röntgenkontrollausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO424 Timiş
Hauptort der Ausführung:

SN Aeroportul Intiornational Timisoara Traian Vuia SA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Servicii de proiectare tehnică, furnizare de echipamente, instalare, punere în funcțiune și operaționalizare

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Experiența expertului cheie în domeniul proiectării și implementării sistemelor de benzi transportoare / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Garanția produselor și lucrărilor / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 42 250 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Program / Proiect Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerința nr.1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, emise de catre autoritatea publica local ape raza careia se afla sediul social, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării; Pentru sediile secundare/punctele de lucru, operatorul va depune o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate;

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2) art. 180 alin. (2) art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

Nota: In cazul ofertantilor care sunt persoane juridice straine se vor prezenta certificate/documente echivalente care sa fie valabile la momentul prezentarii.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 177, 178 și 180, entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr.2.

Declaratie pe propria raspundere privind conflictul de interese.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: Stamatovici Daniel – Director General, Taropa Lucian-Director Administrativ, Ilyes Simona – Director Economic, Pop Nicoleta – Director Comercial, Tiberiu Stamatovici-Director Siguranta, Adrian Pirvanecu-Director Securitate, Marian Chivu-Director Operational, Dinu Daniel-Director Investitii, Stinga Polverea Iulia - Expert Achizitii Publice, Lazar Lavinia-Consilier Juridic, Cretu Florin- Inginer, Andrei Obreja-Coordonator Compartiment IT

Modalitatea de îndeplinire:

Declaratia pe proprie raspundere privind conflictul de interese (referitor la neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016) se va intocmi de catre fiecare ofertant/asociat, inclusiv de catre tert sustinator/subcontractant, dupa caz, si va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE si a ofertei in SEAP. Declaratia va contine informatii aferente situatiei lor.

Entitatea contractanta are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate in limba romana.

În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati / ofertanti, entitatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute. Entitatea contractanta poate solicita ofertantilor pe durata desfasurarii procedurii sa depuna toate sau o parte din documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 99/2016.

DUAE constă într-o declarație pe propria răspundere a operatorilor economici, care prezintă dovezi preliminare și înlocuiește certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe. Acest document este o declarație oficială a operatorului economic potrivit căreia acesta nu se află într-una dintre situațiile în care operatorii economici sunt sau pot fi excluși si îndeplinește criteriile de selecție relevante.

In vederea completarii DUAE, operatorii economici vor consulta notificarea ANAP privind utilizarea DUAE in procedurile desfasurate exclusiv prin mijloace electronice, din data de 08.04.2019, postata pe site-ul ANAP. la următorul link - http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/

Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, sau după caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Cerința nr. 1.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție sectorială cu informațiile solicitate de către entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In cazul unei oferte comune se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii grupului.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza. In conformitate cu art. 3., alin.1, lit. ,zz`` din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul contractelor de furnizare, pot fi subcontractate doar serviciile conexe obiectului contractului si nu furnizarea propriu-zisa.

Operatorii economici ofertanti straini, trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Informatiile cuprinse în Certificatul constatator, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii documentelor. Documentele emise in alta limba vor avea atasate traducerile autorizate in limba romana.

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codurile CAEN principale sau secundare din certificatul constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor personae juridice straine, documente echivalente emise in tara de rezidenta.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1,2,3Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat1.1. Autoritatea contractanta potrivit art. 191 si art. 192, lit. b), din Legea nr. 99/2016 solicita lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Ofertantul trebuie să facă dovada că a livrat și dus la bun sfârșit în ultimii 3 ani în cadrul unuia sau a maximum 3 contracte, produse si servicii similare, respectiv contracte având ca obiect echipamente de securitate, proiectare tehnica a sistemului HBS, servicii de integrare și active necorporale, in valoare cumulata de minim 42.000.000 lei fara TVA pentru Lotul 1, 300.000 lei fara TVA pentru Lotul 2, respectiv 4.500.000 lei fara TVA pentru Lotul 3. Prin sintagma „ livrarea de produse si servicii similare” se înțelege numai produse si servicii livrate si recepţionate în baza unor contracte ce au avut ca obiect producerea/comercializarea/instalarea de Echipamente de securitate, proiectare tehnica a sistemului HBS, servicii de integrare și active necorporale.

Loturile: 1,2,3Proportia de subcontractare2.1. Se vor prezenta informații referitoare la lista cuprinzand subcontractantii cu specializarea acestora (semnata si stampilata de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant in parte al acestuia). Se solicita datele de identificare ale subcontractatilor.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Conform art.205 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, inainte de atribuirea contractului sectorial, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa stabilirea clasamentului sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, in termen de 7 zile lucratoare, acesta putând fi prelungit, în urma unei solicitări justificate, cu cel mult 3 zile.Operatorii economici vor prezenta DUAE completat de ofertant/candidat, terţ susţinător şi subcontractant, după caz, cu informaţii relevante si va enumera documentele care atesta indeplinirea cerintei in ultimii 3 ani, impliniti la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele de furnizare incheiate în trecut, care sa ateste faptul ca produsele livrate au fost receptionate in ultimii 3 ani si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: numărul şi data contractului invocat pentru indeplinirea cerintei, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora.Operatorul economic va prezenta documentele justificative, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa, documente care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE:- furnizarea de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente (copii dupa partile din contract pe care le-a indeplinit sau copie a procesului verbal de receptie sau documente constatatoare sau recomandari sau alte documente similare) emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Contractul se va prezenta doar insotit de cel putin unul dintre documentele prezentate mai sus, individual el nefacand dovada ca produsele livrate au fost receptionate.Din aceste certificate/documente trebuie sa rezulte îndeplinirea cerintei respectiv trebuie sa indice:a) obiectul (tipul produselor furnizate) astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei;b) beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati;c) valoarea in lei fara TVA;d) perioada (mai exact intervalul periodic - data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul.Ofertantul va face dovada ca produsele livrate au fost receptionate prin orice documente/certificate pe care le considera relevante.Nu vor fi acceptate decat documentele enumerate la nivelul DUAE prin care sa demonstreze indeplinirea cerintei.NOTA 1: De asemenea se vor prezenta informatii privind partea din contractul sectorial pe care ofertantul are eventual, intentia sa o subcontracteze.NOTA 2: Echivalentul în altă valută a valorii exprimate în lei se va determina corespunzator cursului leu/altă valută mediu comunicat de Banca Naţională a României pentru anul respectiv.NOTA 3: In conformitate cu art. 199 din Legea 99/2016, in cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

Acordul de subcontractare va fi depus in SICAP odata cu DUAE.Conform art.205 alin. (2) din Legea nr.99/2016, inainte de atribuirea contractului sectorial, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. Termenul pe care il acorda autoritatea contractanta, in acest caz, ramane la nivelul de decizie al comisiei de evaluare.NOTA 1: Fiecare subcontractant va completa DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate in formular.NOTA 2: In cazul subcontractarii ofertantul trebuie sa prezinte Acordul de subcontractare in care se va preciza datele de identificare ale partilor, valoarea si partile din contract subcontractate, dupa caz, precum și denumireaproduselor ce vor fi furnizate de acesta, precum si procentul din produsele furnizate de subcontractant.NOTA 3: Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada furnizarii produselor fara acordul scris al autoritatii contractante.NOTA 4: Solicitarea pentru acceptarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa autoritatii contractante inainte de data programata pentru furnizarea produselor de catre subcontractant. Solicitarea trebuie transmisa autoritatii contractante impreuna cu:- Documentele care descriu activitatile subcontractante, calendarul/graficul de furnizare si valoarea acestora;- Documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantului de a furniza produsele subcontractate in conformitate cu cerintele autoritatii contractante;- Documentele care atesta numarul personalului subcontractantului si pregatirea profesionala ale acestora.NOTA 5: Autoritatea contractanta poate refuza acceptarea subcontractantului daca documentele si informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile/produsele ce urmeaza a fi subcontractate.NOTA 6: In cazul in care se accepta un subcontractant, ofertantul este responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea corespunzatoare a contractului si ramane singurul raspunzator in fata autoritatii contractante.NOTA 7: In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara una dintre situatiile mai sus enumerate operatorul economic va completa aceasta situatie la nivelul DUAE.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Lot 1: 420.000,00 lei, Lot 2: 3.000,00 lei, Lot 3:47.000,00 lei

In conf cu prev art.164 (4) din L.99/2016 t, gp se va const prin:

a)vir bancar;

b)instr de garant emise în cond legii astfel:

(i)scris de gar emise de instit de credit banc din Ro sau din alt stat;

(ii)scris de gar emise de instit fin neb din Ro sau din alt stat pt achiz de lucr a căror val est este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi resp pt achiz de prod sau serv a căror val est este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii)asig de gar emise:

- fie de soc de asig care deţin autoriz de funct emise în Ro sau într-un alt stat membru al UE şi/sau care sunt înscrise în reg publ pe site-ul Autorit de Suprav Fin, după caz;

- fie de soc de asig din st terţe prin sucurs autor în Ro de către Autorit de Supra Fin;

Cont entit contr: RO70 BRDE 360S V333 5567 3600 in RON, deschis la BRD – Tm. In cazul in care gar de partic va fi constituita in alta val , se va folosi cursul com de BNR din data pub anuntului de partic.

Per de val a gar pt part treb sa fie egala cu valab ofertei (4 luni) de la data lim stab pt dep of). Restit gar se va face in conf cu art. 44 din H.G. nr. 394/2016. Dov cons gp va fi depusa in SEAP pana la data si ora lim de dep a of.

Instr de gar emis in alta lb va fi insotit de o trad autoriz in lb ro.

In cazul ext per de val a of, per de valab a gp va fi prel in mod corespr, in caz contrar se consca of si-a retras oferta.Ent ctr are oblig de a ret gp in conf cu prev. art. 43 din HG nr. 394/2016.

Gbe este de 10 % din val ctr, exclusiv T.V.A. si se va const in conf cu prev art.164 (4) din L.99/2016 priv ach s. Gbe a ctr va fi const pe o per egala cu per de val a ctr +14 zile. Achiz are dr de a emite pret asupra gbe, în limita prej creat, daca prestatorul nu îsi îndepl obl asum prin prez ctr. Ant emit unei pret as gbe achiz are oblig de a notif acest lucru prest si emit instrum de gar prec totodata oblig care nu au fost resp.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul total exprimat in lei. Nu exista limite ale valorilor pana la care elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare poate fi imbunatatit. Sistemul informatic va pune la dispoziţia participanţilor la procesul repetitiv de reofertare informaţii referitoare la: cea mai buna oferta si numărul participantilor la licitatia electronica. Nu se utilizeaza pasul de licitare. In cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa îmbunatateasca ultima oferta depusa. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1. Durata unei runde: 1 zi. Ulterior rundei de licitatie electronica, ofertantul prezinta oferta cu noile valori in acelasi formular de oferta pus la dispozitie de autoritatea contractanta.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/06/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 26/10/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/06/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Serviciul Juridic al Aeroportului International Timisoara
Postanschrift: Str. Aeroport nr. 2
Ort: Ghiroda
Land: Rumänien
E-Mail: office@aerotim.ro
Telefon: +4 0256386089
Internet-Adresse: www.aerotim.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/05/2023