Lieferungen - 311145-2023

26/05/2023    S101

die Slowakei-Šútovce: Traktoren

2023/S 101-311145

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 077-233648)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Obec Šutovce
Nationale Identifikationsnummer: 00318507
Postanschrift: Šútovce
Ort: Šútovce
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Postleitzahl: 97201
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr. Andrej Zelenák
E-Mail: zelenak@visions.cc
Telefon: +421 907745169
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.sutovce.sk/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zabezpečenie technického vybavenia pre zberný dvor obce Šútovce

Referenznummer der Bekanntmachung: ZD/S/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
16700000 Traktoren
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných tovarov pre zberný dvor v obci Šútovce, vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, prvého zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a udrzbu v slovenskom jazyku a ďalšie doklady, potrebne pre prevádzku zariadenia podľa všeobecne zavaznych predpisov a noriem platných v čase dodania tovaru.

Predmet zákazky je rozdelený na 5 časti:

Časť 1 Traktor 1ks.

Časť 2 Čelný nakladač s príslušenstvom 1ks.

Časť 3 Vyklápací príves 1ks.

Časť 4 Hákový nosič kontajnerov 1ks.

Časť 5 Kontajnery:

1 ks - Kontajner na veľkoobjemný odpad uzatvárateľný 30m3

2 ks - Kontajner na veľkoobjemný odpad uzatvárateľný 15m3

7 ks - Kontajner na biologický rozložiteľný odpad uzatvárateľný 12 m3

3 ks - Kontajner na drobný stavebný odpad 12 m3

1 ks - Nádrž na použitý olej určená na zber a dočasné a bezpečné skladovanie použitého oleja

4 ks - Kontajner na textil/staré šatstvo 2,5m3

1 ks - Kontajner na textil/staré šatstvo 9/12m3

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/05/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 077-233648

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Anstatt:
Tag: 24/05/2023
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 31/05/2023
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmienky na otváranie ponúk
Anstatt:
Tag: 24/05/2023
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 31/05/2023
Ortszeit: 13:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: