Lieferungen - 311681-2023

26/05/2023    S101

Slovenija-Ljubljana: Oprema za pripravo in dostavo hrane

2023/S 101-311681

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
Nacionalna identifikacijska številka: 5888093000
Poštni naslov: Beethovnova ulica 3
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Tanja Babič
E-naslov: gp.ursiks@gov.si
Telefon: +386 13005670
Telefaks: +386 13005620
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-izvrsevanje-kazenskih-sankcij/
I.4)Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

DOBAVA KUHINJSKE OPREME ZA ZAVODE ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA

Referenčna številka dokumenta: JN-23021
II.1.2)Glavna koda CPV
39310000 Oprema za pripravo in dostavo hrane
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Dobava profesionalne kuhinjske opreme za kuhinje in menze zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma (kot so konvektomati, prekucne ponve, profesionalni palični mešalniki, salamoreznice, vozički in ostalo, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji in v prilogah k razpisni dokumentaciji).

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 96 181.08 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

dobava kuhinjske opreme za ZPKZ Koper

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
39312000 Oprema za pripravo hrane
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

ZPKZ Koper

II.2.4)Opis javnega naročila:

dobava kuhinjske opreme za ZPKZ Koper

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

dobava kuhinjske opreme za ZPKZ Ljubljana

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
39312000 Oprema za pripravo hrane
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

ZPKZ Ljubljana

II.2.4)Opis javnega naročila:

dobava kuhinjske opreme za ZPKZ Ljubljana

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

dobava kuhinjske opreme za PD Radeče

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
39312000 Oprema za pripravo hrane
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prevzgojni dom Radeče

II.2.4)Opis javnega naročila:

dobava kuhinjske opreme za PD Radeče

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

dobava kuhinjske opreme za ZPKZ Dob

Št. sklopa: 4
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
39312000 Oprema za pripravo hrane
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

ZPKZ Dob

II.2.4)Opis javnega naročila:

dobava kuhinjske opreme za ZPKZ Dob

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

dobava konvekcijske peči za ZPKZ Dob

Št. sklopa: 5
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
39312000 Oprema za pripravo hrane
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

ZPKZ Dob

II.2.4)Opis javnega naročila:

dobava konvekcijske peči za ZPKZ Dob

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

dobava kuhinjske opreme za ZPMZKZ Celje

Št. sklopa: 6
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
39312000 Oprema za pripravo hrane
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

ZPMZKZ Celje

II.2.4)Opis javnega naročila:

dobava kuhinjske opreme za ZPMZKZ Celje

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

dobava kuhinjske opreme za ZPKZ Maribor

Št. sklopa: 7
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
39312000 Oprema za pripravo hrane
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

ZPKZ Maribor

II.2.4)Opis javnega naročila:

dobava kuhinjske opreme za ZPKZ Maribor

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

dobava prekucne ponve za ZPKZ Ljubljana

Št. sklopa: 8
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
39312000 Oprema za pripravo hrane
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

ZPKZ Ljubljana

II.2.4)Opis javnega naročila:

dobava prekucne ponve za ZPKZ Ljubljana

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2023/S 043-125933
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 1
Naslov:

dobava kuhinjske opreme za ZPKZ Koper

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
09/05/2023
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 4
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: GOSTINSKA OPREMA GO-ST Servis in trgovina d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5746230000
Poštni naslov: Ljubljanska cesta 68
Kraj: Grosuplje
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1290
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 12 400.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 3 669.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 2
Naslov:

dobava kuhinjske opreme za ZPKZ Ljubljana

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
09/05/2023
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 4
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: GOSTINSKA OPREMA GO-ST Servis in trgovina d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5746230000
Poštni naslov: Ljubljanska cesta 68
Kraj: Grosuplje
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1290
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 20 800.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 19 787.50 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 3
Naslov:

dobava kuhinjske opreme za PD Radeče

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
09/05/2023
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: GOSTINSKA OPREMA GO-ST Servis in trgovina d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5746230000
Poštni naslov: Ljubljanska cesta 68
Kraj: Grosuplje
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1290
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 12 295.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 10 015.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 4
Naslov:

dobava kuhinjske opreme za ZPKZ Dob

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
09/05/2023
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: GOSTINSKA OPREMA GO-ST Servis in trgovina d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5746230000
Poštni naslov: Ljubljanska cesta 68
Kraj: Grosuplje
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1290
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 12 819.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 10 443.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 5
Naslov:

dobava konvekcijske peči za ZPKZ Dob

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
09/05/2023
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: GOSTINSKA OPREMA GO-ST Servis in trgovina d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5746230000
Poštni naslov: Ljubljanska cesta 68
Kraj: Grosuplje
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1290
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 10 655.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 9 387.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 6
Naslov:

dobava kuhinjske opreme za ZPMZKZ Celje

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
04/05/2023
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 5
Število prejetih ponudb MSP-jev: 5
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 5
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: KOVINASTROJ SERVIS, podjetje za proizvodnjo, inženiring, prodajo in servisiranje gostinske opreme, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5586470000
Poštni naslov: Adamičeva cesta 44
Kraj: Grosuplje
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1290
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 14 754.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 14 400.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 7
Naslov:

dobava kuhinjske opreme za ZPKZ Maribor

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
09/05/2023
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 4
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: GOSTINSKA OPREMA GO-ST Servis in trgovina d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5746230000
Poštni naslov: Ljubljanska cesta 68
Kraj: Grosuplje
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1290
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 17 600.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 11 877.92 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 8
Naslov:

dobava prekucne ponve za ZPKZ Ljubljana

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
09/05/2023
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: KAZA SISTEMI storitve d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 6810993000
Poštni naslov: Trpinčeva ulica 37A
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 16 800.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 16 601.66 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
Poštni naslov: Beethovnova ulica 3
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
22/05/2023