Lieferungen - 312086-2023

26/05/2023    S101

Rumänien-Colelia: Elektrobusse

2023/S 101-312086

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 096-300298)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Comuna Colelia (primaria Comunei Colelia)
Nationale Identifikationsnummer: 17467699
Postanschrift: Strada: BRUTARIEI, nr. 47
Ort: Colelia
NUTS-Code: RO315 Ialomiţa
Postleitzahl: 927086
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): GINA PENCU
E-Mail: primariacolelia@yahoo.com
Telefon: +40 0730031076
Fax: +40 243247505
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.colelia.judetulialomita.ro/
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

“Achiziție microbuz nepoluant în comunele Colelia și Grindu, județul Ialomița”

Referenznummer der Bekanntmachung: 17467699/2023/1LE
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34144910 Elektrobusse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Autoritatea contractanta doreste achizitionarea unui microbuz nepoluat. Prin utilizarea microbuzului electric propus, Autoritatea Contractantă își propune să obțină următoarele beneficii: asigurarea unui transport public eficient, rapid, modern și accesibil; scăderea cotei modale a transportului cu autoturismul personal; reducerea poluării mediului; îmbunătățirea condițiilor de derulare a activităților socio-economice derulate ăn cadrul comunității din Colelia și Grindu.

Sursa de finanțare o reprezintă fonduri externe (fonduri europene) prin prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local, I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) și I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, Titlu apel: PNRR/2022/C10/I.1.1, PNRR/2022/C10/I.1.3, Runda 1, cod Proiect : C10-I1.1-75, conform contractului de finanțare nr. 135255 / 28.11.2022, încheiate între Comuna Colelia și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Echipamentul este un microbuz electric de 22+1 locuri pe scaune, nou și nefolosit, produs în anul 2023, destinat transportului de persoane. Microbuzul trebuie să corespundă clasei B de vehicule, clasă care nu permite locuri în picioare pentru pasageri.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 20 zile, autoritatea contractantă va raspunde la solicitarile de clarificări in a 14-a zi inainte de data depunerii ofertelor.

Valoarea totală estimată este de 1.230.675,00 lei fără TVA, formată din:

- 1.230.675,00 lei fără TVA – 1 Microbuz nepoluant

Durata furnizării: maxim 14 luni

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/05/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 096-300298

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.1)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Cerinta 1 Ofertantii / ofertantii asociati / tertii sustinatori / subcontractantii nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art 164, 165, 167 din Legea nr 98/2016
Anstatt:

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor.

muss es heißen:

Operatorilor economici vor completa DUAE pentru cerințele solicitate în secțiunea III.1.1 având în vedere „«α: indicația globală pentru toate criteriile de selecție” din DUAE, menționand una dintre optiunile “DA” sau „NU”, dupa caz. (cerință prev. la art193 alin6 din Legea98/2016).Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și subcontractanți) cu mențiunea DA sau NU

Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Cerinta 1 Experiență livrare produse similare
Anstatt:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante.Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție.

muss es heißen:

Operatorilor economici vor completa DUAE pentru cerințele solicitate în secțiunea III.1.3 având în vedere „«α: indicația globală pentru toate criteriile de selecție” din DUAE, menționand una dintre optiunile “DA” sau „NU”, dupa caz. (cerință prev. la art193 alin6 din Legea98/2016).Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu mențiunea DA sau NU, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie făcută mențiunea Da sau NU, după caz.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Operatorilor economici vor completa DUAE pentru cerințele solicitate în secțiunea III.1.1 si III.1.3 având în vedere „«α: indicația globală pentru toate criteriile de selecție” din DUAE, menționand una dintre optiunile “DA” sau „NU”, dupa caz. (cerință prev. la art193 alin 6 din Legea98/2016 pentru proiecte finantate din Planul national de redresare si rezilienta).