Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 312086-2023

26/05/2023    S101

Rumänien-Colelia: Elektrobusse

2023/S 101-312086

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 096-300298)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Comuna Colelia (primaria Comunei Colelia)
Nationale Identifikationsnummer: 17467699
Postanschrift: Strada: BRUTARIEI, nr. 47
Ort: Colelia
NUTS-Code: RO315 Ialomiţa
Postleitzahl: 927086
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): GINA PENCU
E-Mail: primariacolelia@yahoo.com
Telefon: +40 0730031076
Fax: +40 243247505
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.colelia.judetulialomita.ro/
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

“Achiziție microbuz nepoluant în comunele Colelia și Grindu, județul Ialomița”

Referenznummer der Bekanntmachung: 17467699/2023/1LE
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34144910 Elektrobusse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Autoritatea contractanta doreste achizitionarea unui microbuz nepoluat. Prin utilizarea microbuzului electric propus, Autoritatea Contractantă își propune să obțină următoarele beneficii: asigurarea unui transport public eficient, rapid, modern și accesibil; scăderea cotei modale a transportului cu autoturismul personal; reducerea poluării mediului; îmbunătățirea condițiilor de derulare a activităților socio-economice derulate ăn cadrul comunității din Colelia și Grindu.

Sursa de finanțare o reprezintă fonduri externe (fonduri europene) prin prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local, I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) și I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, Titlu apel: PNRR/2022/C10/I.1.1, PNRR/2022/C10/I.1.3, Runda 1, cod Proiect : C10-I1.1-75, conform contractului de finanțare nr. 135255 / 28.11.2022, încheiate între Comuna Colelia și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Echipamentul este un microbuz electric de 22+1 locuri pe scaune, nou și nefolosit, produs în anul 2023, destinat transportului de persoane. Microbuzul trebuie să corespundă clasei B de vehicule, clasă care nu permite locuri în picioare pentru pasageri.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 20 zile, autoritatea contractantă va raspunde la solicitarile de clarificări in a 14-a zi inainte de data depunerii ofertelor.

Valoarea totală estimată este de 1.230.675,00 lei fără TVA, formată din:

- 1.230.675,00 lei fără TVA – 1 Microbuz nepoluant

Durata furnizării: maxim 14 luni

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/05/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 096-300298

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.1)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Cerinta 1 Ofertantii / ofertantii asociati / tertii sustinatori / subcontractantii nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art 164, 165, 167 din Legea nr 98/2016
Anstatt:

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor.

muss es heißen:

Operatorilor economici vor completa DUAE pentru cerințele solicitate în secțiunea III.1.1 având în vedere „«α: indicația globală pentru toate criteriile de selecție” din DUAE, menționand una dintre optiunile “DA” sau „NU”, dupa caz. (cerință prev. la art193 alin6 din Legea98/2016).Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și subcontractanți) cu mențiunea DA sau NU

Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Cerinta 1 Experiență livrare produse similare
Anstatt:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante.Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție.

muss es heißen:

Operatorilor economici vor completa DUAE pentru cerințele solicitate în secțiunea III.1.3 având în vedere „«α: indicația globală pentru toate criteriile de selecție” din DUAE, menționand una dintre optiunile “DA” sau „NU”, dupa caz. (cerință prev. la art193 alin6 din Legea98/2016).Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu mențiunea DA sau NU, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie făcută mențiunea Da sau NU, după caz.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Operatorilor economici vor completa DUAE pentru cerințele solicitate în secțiunea III.1.1 si III.1.3 având în vedere „«α: indicația globală pentru toate criteriile de selecție” din DUAE, menționand una dintre optiunile “DA” sau „NU”, dupa caz. (cerință prev. la art193 alin 6 din Legea98/2016 pentru proiecte finantate din Planul national de redresare si rezilienta).