Bauleistung - 312843-2023

26/05/2023    S101

România-Otopeni: Lucrări de instalaţii electrice

2023/S 101-312843

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Lucrări

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2023/S 086-265012)

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA
Număr naţional de înregistrare: RO26490194
Adresă: Strada: Calea Bucurestilor, nr. 224E
Localitate: Otopeni
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 075150
Țară: România
Persoană de contact: Monica Udrea
E-mail: monica.udrea@cnab.ro
Telefon: +40 0212012166
Fax: +40 212041976
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cnab.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

proiectare și lucrări de execuție pentru ”Modernizarea Posturilor de Transformare la AIHCB”

Număr de referinţă: 26490194_2023_PAAPD1403438
II.1.2)Cod CPV principal
45310000 Lucrări de instalaţii electrice
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitia este sub forma unui singur contract de proiectare și execuție intitulat proiectare și lucrări de execuție pentru ”Modernizarea Posturilor de Transformare la AIHCB”, conform caietului de sarcini. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor - 20. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitarilor de clarificare/informațiilor suplimentare prin transmiterea a două răspunsuri consolidate astfel: în a 15-a zi calendaristică înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor; în a 6-a zi calendaristică înainte de termenul limită de depunerea ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări în mod consolidat, la termenele menționate, în condițiile în care solicitările de clarificări sunt solicitate în termenul precizat în procedură. În cazul în care solicitările de clarificări nu sunt depuse în termen, entitatea contractantă va răspunde în măsura în care perioada de timp necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea lui de către toți operatorii economici înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
24/05/2023
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2023/S 086-265012

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
În loc de:
Data: 29/05/2023
A se citi:
Data: 16/06/2023
Numărul secţiunii: IV.2.7
În loc de:
Data: 29/05/2023
A se citi:
Data: 16/06/2023
Numărul secţiunii: IV.2.6
În loc de:
Data: 29/09/2023
A se citi:
Data: 16/10/2023
VII.2)Alte informații suplimentare: