Lieferungen - 313206-2023

26/05/2023    S101

Polen-Warschau: Erdgas

2023/S 101-313206

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Transportowy Dozór Techniczny
Nationale Identifikationsnummer: REGON 017231686
Postanschrift: Puławska 125
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-707
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marta Błaszkiewicz
E-Mail: przetargi@tdt.gov.pl
Telefon: +48 224902902
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.tdt.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Dozór techniczny w zakresie transportu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa gazu do budynków OT TDT

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP 2/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09123000 Erdgas
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (dalej zwanego też: „paliwo gazowe”) obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do obiektów Zamawiającego. Łączne szacunkowe zapotrzebowanie za paliwo gazowe dla powyższych obiektów w okresie 12 miesięcy wynosi 850 000 kWh. (Przedstawione ilości gazu są wartościami szacunkowymi i mają charakter informacyjny służący wyłącznie do obliczenia ceny oferty. Rzeczywista ilość zakupnego gazu wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego i faktycznego jego zużycia w okresie obowiązywania umowy.)

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 662 430.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
65200000 Gasversorgungsunternehmen und zugehörige Dienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (dalej zwanego też: „paliwo gazowe”) obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do obiektów Zamawiającego: 1) TDT Oddział Terenowy OT2, Al. W. Witosa 1, 20-315 Lublin, 2) TDT Oddział Terenowy OT3, ul. Pocieszka 5, 31-408 Kraków, 3) TDT Oddział Terenowy OT4, ul. Cedrowa 8, 40-181 Katowice, 4) TDT Oddział Terenowy OT5 ,ul. Kętrzyńskiego 24b,80-376 Gdańsk, 5) TDT Oddział Terenowy OT6, ul. Solskiego 5, 52-401 Wrocław, 6) TDT Oddział Terenowy OT7, ul. Grunwaldzka 391,60-173 Poznań, 7) TDT Oddział Terenowy OT8, ul. Zimowa 4, 70-807 Szczecin. Łączne szacunkowe zapotrzebowanie za paliwo gazowe dla powyższych obiektów w okresie 12 miesięcy wynosi 850 000 kWh. (Przedstawione ilości gazu są wartościami szacunkowymi i mają charakter informacyjny służący wyłącznie do obliczenia ceny oferty. Rzeczywista ilość zakupnego gazu wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego i faktycznego jego zużycia w okresie obowiązywania umowy.) Ustalenie ilości dostarczonego paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia paliwa gazowego, w oparciu o bezpośrednie odczyty wskazań urządzeń pomiarowych zamontowanych w danym obiekcie, rozliczana w cyklach zgodnych z przypisaną grupą taryfową, ze względu na miejsce odbioru paliwa gazowego, rodzaju i ilości pobieranego paliwa, przy czym Zamawiający określa minimalną wartość świadczenia stron na kwotę nie mniejszą niż 60% maksymalnego łącznego wynagrodzenia określonego w umowie (maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy, odpowiadającej kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia). Zamawiający wymaga, aby ewentualna zmiana sprzedawcy gazu ziemnego przebiegła dla Zamawiającego bez zakłóceń w dostawie gazu ziemnego obejmującej sprzedaż i dystrybucję, dlatego Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia w imieniu Zamawiającego wszelkich formalności związanych ze zmianą sprzedawcy paliwa gazowego, na podstawie ewentualnego odrębnie udzielonego pełnomocnictwa.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 056-166889
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa gazu do budynków OT TDT

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/05/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: UNIMOT ENERGIA I GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nationale Identifikationsnummer: REGON 970619205
Postanschrift: Aleje Jerozolimskie 142A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 02-305
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 662 430.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 341 028.30 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a);

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/05/2023