Dienstleistungen - 313397-2023

26/05/2023    S101

Rumänien-Iași: Technische Planungsleistungen für Verkehrsanlagen

2023/S 101-313397

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: JUDETUL IASI
Nationale Identifikationsnummer: 4540712
Postanschrift: Bulevardul: Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69
Ort: Iasi
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Postleitzahl: 700075
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Anca Luminita Muscheru
E-Mail: achizitii.publice@icc.ro
Telefon: +40 0232235100
Fax: +40 0232214425/210/336
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.icc.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Contract de achiziție publică de servicii de proiectare constând în Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, Proiect pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire și DTOE, inclusiv verificarea tehnică a proiectului tehnic conform prevederilor în vigoare aferente proiectului și asistență tehnică pe timpul execuției lucrărilor ”Înființar... detalii pe www.e-licitatie.ro

Referenznummer der Bekanntmachung: 0
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71322500 Technische Planungsleistungen für Verkehrsanlagen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71241000 Durchführbarkeitsstudie, Beratung, Analyse
71311100 Unterstützende Leistungen im Tief- und Hochbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

Judetul Iasi

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Contract de achiziție publică de servicii de proiectare constând în Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, Proiect pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire și DTOE, inclusiv verificarea tehnică a proiectului tehnic conform prevederilor în vigoare aferente proiectului și asistență tehnică pe timpul execuției lucrărilor ”Înființarea centurii ușoare de ocolire a Municipiului Iași” - conform Caiet de sarcini.

Contractantul se obligă să realizeze documentația tehnică în conformitate cu HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și va cuprinde:

- Studiu de fezabilitate, inclusiv analiza cost-beneficiu, studii de teren și expertize tehnice

- Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții PAC, inclusiv documentația tehnică de execuție a lucrărilor DTOE și obținerea autorizației de construire,

- Proiect tehnic inclusiv detalii de execuție.

Livrabile/activitati care vor fi realizate in cadrul contractului

A. Studii conform HG 907

1 Studii topografice

2 Studii geotehnice

3 Studii hidrologice

4 Studii arheologice

5 Studii de trafic

6 Studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu

B. Expertize tehnice

7 Expertiză tehnică drum

8 Expertiză tehnică poduri

9 Expertiză tehnică geotehnică

C. Studiu de fezabilitate

10 Studiu de fezabilitate

11 Analiza cost-beneficiu

D. Proiect pentru autorizarea executărilor lucrărilor de construire

12 Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizații

13 Verificare tehnică a documentațiilor de avize/acorduri/autorizații

14 Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor - PAC

15 Verificarea tehnică Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor

E. Proiect tehnic de execuție

16 Proiect tehnic de execuție

17 Detalii de execuție

18 Verificare tehnică Proiect tehnic și detalii de execuție

F. Asistență tehnică din partea proiectantului

19 Asistență tehnică din partea proiectantului

Prestatorul este responsabil de elaborarea documentaţiei pentru obţinerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor solicitate de organismele autorizate, chiar dacă acestea nu au fost menţionate în Certificatul de urbanism ca fiind necesare, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare, cu respectarea tuturor reglementărilor tehnice şi normativelor specifice;

Plata taxelor pentru avize, acorduri si aprobari se va face de catre beneficiar si nu va fi inclusa in oferta financiara. Cuantumul acestor taxe se vor comunica in timp util Beneficiarului, pentru a realiza demersurile necesare pentru angajarea sumelor, conform prevederilor legale.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 29
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 065-171506

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 12390
Bezeichnung des Auftrags:

Contract de achiziţie publică de servicii de proiectare constând în Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, Proiect pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire și DTOE, inclusiv verificarea tehnică a proiectului tehnic conform prevederilor în vigoare aferente proiectului și asistență tehnică pe timpul execuției lucrărilor ”Înființare... detalii pe www.e-licitatie.ro

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
28/03/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: NV Construct S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO18639415
Postanschrift: Strada Argeş, Nr. 26
Ort: Cluj-Napoca
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 400159
Land: Rumänien
E-Mail: nv.construct@yahoo.com
Telefon: +40 264460054
Fax: +40 264460054
Internet-Adresse: www.nvconstruct.ro
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 4 527 632.37 RON

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Reguli de comunicare si transmitere a datelor: A se vedea Notificarea ANAP nr. 247, disponibila la adresa http://anap.gov.ro/web/notificarea-cu-privire-la-modalitatea- de transmitere a solicitarilor - de-clarificari-prin-intermediul-seap/ Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitari de clarificari în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP; operatorii economici vor transmite raspunsurile la solicitarile de clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP, în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa; comunicarea rezultatului procedurii va fi transmisa pe SEAP sau prin utilizarea uneia dintre urmatoarele modalitati de comunicare: fax sau mail, cu specificatia confirmarii de îndata a faxului sau emailului primit si remiterea acestuia purtând numarul si data de înregistrare apartinând ofertantului.

2. Operatorii economici au obligatia completarii si depunerii DUAE in SEAP o data cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conf. art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016.

3.În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea/entitatea contractantă accepta documente echivalente celor solicitate la nivelul documentaţiei de atribuire, emise de organisme stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoaşterea şi echivalarea certificărilor/ autorizaţiilor în cauză.

4. Specificatiile tehnice din cadrul prezentei documentatii de atribuire care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de SAU ECHIVALENT".

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: CONSILIUL JUDETEAN IASI- DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
Postanschrift: B-DUL STEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 69
Ort: Iasi (Iasi)
Postleitzahl: 700075
Land: Rumänien
E-Mail: achizitii.publice@icc.ro
Telefon: +40 232235100
Internet-Adresse: www.icc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/05/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
71322500 Technische Planungsleistungen für Verkehrsanlagen
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Contract de achiziție publică de servicii de proiectare constând în Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, Proiect pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire și DTOE, inclusiv verificarea tehnică a proiectului tehnic conform prevederilor în vigoare aferente proiectului și asistență tehnică pe timpul execuției lucrărilor ”Înființarea centurii ușoare de ocolire a Municipiului Iași” - conform Caiet de sarcini.

Contractantul se obligă să realizeze documentația tehnică în conformitate cu HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și va cuprinde:

- Studiu de fezabilitate, inclusiv analiza cost-beneficiu, studii de teren și expertize tehnice

- Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții PAC, inclusiv documentația tehnică de execuție a lucrărilor DTOE și obținerea autorizației de construire,

- Proiect tehnic inclusiv detalii de execuție.

Livrabile/activitati care vor fi realizate in cadrul contractului

A. Studii conform HG 907

1 Studii topografice

2 Studii geotehnice

3 Studii hidrologice

4 Studii arheologice

5 Studii de trafic

6 Studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu

B. Expertize tehnice

7 Expertiză tehnică drum

8 Expertiză tehnică poduri

9 Expertiză tehnică geotehnică

C. Studiu de fezabilitate

10 Studiu de fezabilitate

11 Analiza cost-beneficiu

D. Proiect pentru autorizarea executărilor lucrărilor de construire

12 Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizații

13 Verificare tehnică a documentațiilor de avize/acorduri/autorizații

14 Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor - PAC

15 Verificarea tehnică Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor

E. Proiect tehnic de execuție

16 Proiect tehnic de execuție

17 Detalii de execuție

18 Verificare tehnică Proiect tehnic și detalii de execuție

F. Asistență tehnică din partea proiectantului

19 Asistență tehnică din partea proiectantului

Prestatorul este responsabil de elaborarea documentaţiei pentru obţinerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor solicitate de organismele autorizate, chiar dacă acestea nu au fost menţionate în Certificatul de urbanism ca fiind necesare, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare, cu respectarea tuturor reglementărilor tehnice şi normativelor specifice;

Plata taxelor pentru avize, acorduri si aprobari se va face de catre beneficiar si nu va fi inclusa in oferta financiara. Cuantumul acestor taxe se vor comunica in timp util Beneficiarului, pentru a realiza demersurile necesare pentru angajarea sumelor, conform prevederilor legale.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 33
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 4 527 632.37 RON
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: NV Construct S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO18639415
Postanschrift: Strada Argeş, Nr. 26
Ort: Cluj-Napoca
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 400159
Land: Rumänien
E-Mail: nv.construct@yahoo.com
Telefon: +40 264460054
Fax: +40 264460054
Internet-Adresse: www.nvconstruct.ro
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Act aditional nr. 4/18844/10.05.2023 prelungeste durata contractuala cu inca 2 luni pentru faza de proiectare 2 datorat de faptul ca geometria proiectului genereaza diferente fata de limitele cartilor funciare, creand suprapuneri peste suprafetele aflate in administrarea Directiei Silvice Iasi.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul(1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE] Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante:. Modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada.Descrierea motivelor: Act aditional nr. 4/18844/10.05.2023 prelungeste durata contractuala cu inca 2 luni pentru faza de proiectare 2 datorat de faptul ca geometria proiectului genereaza diferente fata de limitele cartilor funciare, creand suprapuneri peste suprafetele aflate in administrarea Directiei Silvice Iasi..

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 4 527 632.37 RON
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 4 527 632.37 RON