Bauleistung - 313650-2023

26/05/2023    S101

Rumänien-Timișoara: Bauarbeiten für Abwasserkanäle

2023/S 101-313650

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: AQUATIM S.A. Timisoara
Nationale Identifikationsnummer: RO 3041480
Postanschrift: Strada: Gheorghe Lazar, nr. 11A
Ort: Timisoara
NUTS-Code: RO424 Timiş
Postleitzahl: 300081
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Florin Sergiu Giurgiu
E-Mail: ion.benghia@aquatim.ro
Telefon: +40 256200262
Fax: +40 256294753
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.aquatim.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

CL 18 : Executie retele de apa si canalizare Remetea Mare

Referenznummer der Bekanntmachung: DA 3041480/2020/024FE/R
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45232400 Bauarbeiten für Abwasserkanäle
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45232150 Arbeiten für Wasserversorgungsrohrleitungen
45233140 Straßenarbeiten
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO424 Timiş
Hauptort der Ausführung:

localitatea Remetea Mare

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Obiectul contractului il constituie executia retelelor de apa si canalizare în localitatea Remetea Mare, după cum urmează:

Contractul pentru executia retelelor de apa si apa uzata include:

• execuţie reţele de alimentare cu apă în localitatea Remetea Mare, lungime L=6904 ml (inclusiv subtraversarile) şi conductă de transport L=6048 ml (inclusiv subtraversarile)

• Execuţie gospodărie de apă Remetea Mare (rezervor nou V=400 mc, staţie de pompare, staţie de clorinare);

• Execuţie reţele de canalizare în Remetea Mare, L=16649 ml (inclusiv subtraversarile) şi conducte de refulare L=5992 ml(inclusiv subtraversarile)

• Statii de pompare apa uzata – 8 buc. Activitatile de proiectare pentru devierea/protejarea retelelor utilitare intâlnite pe traseul retelelor de apa/apa uzata. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor necesare.

a)Lucrari de constructie

b)Testare si punere in functiune

c)Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor

Valoarea estimata: 22.503.428 RON fara TVA

Contractul pentru executia retelelor de apa si apa uzata va include de asemenea si activitatile de proiectare necesare pentru devierea/protejarea retelelor de utilitati intâlnite pe traseul retelelor de apa/apa uzata, care vor fi cotate conf. Capitolul 3 CS-Preambul, Liste, Fise tehnice, PREAMBUL CL18.

Proiectul va include alimentarea cu energie electrica a obiectivelor.

Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor necesare.

Metodele de execuţie a lucrărilor sunt descrise în Capitolul 2 CS-Specificatii şi Capitolul 3 CS-Preambul, Liste, Fise tehnice.

Valoarea contractului include Rezerva de implementare (sume provizionate) de 307.700 lei fără TVA, dar nu include cheltuieli diverse și neprevăzute.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 24
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritara 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficiente al resurselor, Obiectivul strategic 3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 079-204035

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 86/AP
Bezeichnung des Auftrags:

CL 18 : Executie retele de apa si canalizare Remetea Mare

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
07/04/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: INSTALATII PELICANUL
Nationale Identifikationsnummer: RO 12817165
Postanschrift: Strada panselelor, Nr. 17
Ort: Lugoj
NUTS-Code: RO424 Timiş
Postleitzahl: 305500
Land: Rumänien
E-Mail: instalatiipelicanul@yahoo.com
Telefon: +40 256353320
Fax: +40 256337700
Internet-Adresse: www.pelicanul.ro
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: TB DEZVOLTARE SERV
Nationale Identifikationsnummer: RO36838289
Postanschrift: Strada PRINCIPALA, Nr. 177
Ort: Boldur
NUTS-Code: RO424 Timiş
Land: Rumänien
E-Mail: tb_dezvoltare@yahoo.com
Telefon: +40 756060299
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: URBICON TEAM
Nationale Identifikationsnummer: RO17138408
Postanschrift: Strada PIATA GARII, Nr. FN
Ort: Deva
NUTS-Code: RO423 Hunedoara
Postleitzahl: 330058
Land: Rumänien
E-Mail: licitatii.urbicon@gmail.com
Telefon: +40 254771170
Fax: +40 254771170
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 21 119 769.46 RON

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

• Oferta câștigătoare este cea clasată pe primul loc (punctajul cel mai mare). Dacă două sau mai multe oferte clasate pe primul loc obţin același punctaj, entitatea contractantă (EC) va desemna câștigător pe acel ofertant care a prezentat Prețul ofertei cel mai scăzut. Dacă și prețurile sunt egale, EC va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara prin incarcarea in sistem a unui nou document cu noua propunere financiara.

• Odată cu semnarea contractului, se va semna convenția privind asigurarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă și situații de urgență (F 18 si F 18A) care va deveni anexa la contract.

• Odată cu semnarea contractului, se va semna FORMULARUL DE COMPROMIS (Acord de arbitraj) (F 17) care va deveni anexa la contract.

• Acordul de asociere, contractele cu subcontractantii si/sau angajamentele de sustinere (impreuna cu documentele anexate de la terț), dupa caz, vor fi prezentate ODATA CU DUAE si vor deveni anexe la contract

• F 2.1 Scrisoare de garanţie pentru returnarea avansului va deveni anexa la contract si formatul acestuia va fi respectat in cazul in care ofertantul câștigător va solicita plata în avans

• F 10 DECLARATIE OFERTA TEHNICA si F 11 PERIOADA DE GARANTIE OFERTATA vor deveni anexe la contract

• Potentialii Ofertanti, rezidenti in tarile Comunitatii Europene si tarile Spatiului Economic European (EEA), pot consulta site-ul web al Comisiei Europene - DG Crestere economica disponibile la urmatoarea adresa: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do pentru a identifica si compara documentele echivalente (daca sunt disponibile) solicitate de catre Entitatea Contractanta in Fisa de Date.

• In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizata sa angajeze ofertantul lider, trebuie confirmata prin inaintarea imputernicirilor semnate in original de toti reprezentantii cu drept de semnatura ai partenerilor.

• Criteriul de atribuire se va aplica numai ofertelor admisibile

• Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca EC nu poate fi considerata raspunzatoare pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire indiferent de natura acestuia si indiferent daca EC a fost notificata asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa.

• In ceea ce priveste modificarea contractului de achizitie publica, EC isi rezerva dreptul de a aplica prevederile art.240 si 241 din Legea 99/2016. Modificarea contractului in perioada de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art.240 si 241 din Legea 99/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.

Reguli de comunicare si transmitere a datelor:

• Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa in mod exclusiv in SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) la Sectiunea Intrebari din cadrul procedurii de atribuire, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la Sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare, cat si in Sectiunea Intrebari, EC urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art.160 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

• EC va raspunde in mod clar si complet la orice solicitare de clarificari sau informatii suplimentare, conf. art.172 alin. (2) din Legea 99/2016.

• Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin SEAP (Sectiunea “Intrebari”). Ofertanții vor raspunde la clarificari si vor transmite eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: AQUATIM S.A. – COMPARTIMENTUL JURIDIC
Postanschrift: Str. Gh.Lazar nr.11A
Ort: Timisoara
Postleitzahl: 300081
Land: Rumänien
Telefon: +40 256200262
Internet-Adresse: www.aquatim.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/05/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45232400 Bauarbeiten für Abwasserkanäle
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO424 Timiş
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectul contractului il constituie executia retelelor de apa si canalizare în localitatea Remetea Mare, după cum urmează:

Contractul pentru executia retelelor de apa si apa uzata include:

• execuţie reţele de alimentare cu apă în localitatea Remetea Mare, lungime L=6904 ml (inclusiv subtraversarile) şi conductă de transport L=6048 ml (inclusiv subtraversarile)

• Execuţie gospodărie de apă Remetea Mare (rezervor nou V=400 mc, staţie de pompare, staţie de clorinare);

• Execuţie reţele de canalizare în Remetea Mare, L=16649 ml (inclusiv subtraversarile) şi conducte de refulare L=5992 ml(inclusiv subtraversarile)

• Statii de pompare apa uzata – 8 buc. Activitatile de proiectare pentru devierea/protejarea retelelor utilitare intâlnite pe traseul retelelor de apa/apa uzata. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor necesare.

a)Lucrari de constructie

b)Testare si punere in functiune

c)Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor

Valoarea estimata: 22.503.428 RON fara TVA

Contractul pentru executia retelelor de apa si apa uzata va include de asemenea si activitatile de proiectare necesare pentru devierea/protejarea retelelor de utilitati intâlnite pe traseul retelelor de apa/apa uzata, care vor fi cotate conf. Capitolul 3 CS-Preambul, Liste, Fise tehnice, PREAMBUL CL18.

Proiectul va include alimentarea cu energie electrica a obiectivelor.

Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor necesare.

Metodele de execuţie a lucrărilor sunt descrise în Capitolul 2 CS-Specificatii şi Capitolul 3 CS-Preambul, Liste, Fise tehnice.

Valoarea contractului include Rezerva de implementare (sume provizionate) de 307.700 lei fără TVA, dar nu include cheltuieli diverse și neprevăzute.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 25
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 21 119 769.46 RON
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: INSTALATII PELICANUL
Nationale Identifikationsnummer: RO 12817165
Postanschrift: Strada panselelor, Nr. 17
Ort: Lugoj
NUTS-Code: RO424 Timiş
Postleitzahl: 305500
Land: Rumänien
E-Mail: instalatiipelicanul@yahoo.com
Telefon: +40 256353320
Fax: +40 256337700
Internet-Adresse: www.pelicanul.ro
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: TB DEZVOLTARE SERV
Nationale Identifikationsnummer: RO36838289
Postanschrift: Strada PRINCIPALA, Nr. 177
Ort: Boldur
NUTS-Code: RO424 Timiş
Land: Rumänien
E-Mail: tb_dezvoltare@yahoo.com
Telefon: +40 756060299
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: URBICON TEAM
Nationale Identifikationsnummer: RO17138408
Postanschrift: Strada PIATA GARII, Nr. FN
Ort: Deva
NUTS-Code: RO423 Hunedoara
Postleitzahl: 330058
Land: Rumänien
E-Mail: licitatii.urbicon@gmail.com
Telefon: +40 254771170
Fax: +40 254771170
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Modificarea contractului este una nesubstanțială și a fost efectuată în conformitate cu dispozițiile art. 240 alin.(2) și (3) din Legea 99/2016.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul(1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE] Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante:.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 21 119 769.46 RON
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 21 119 769.46 RON