Dienstleistungen - 31524-2019

22/01/2019    S15

Polen-Hrubieszów: Softwarepaket und Informationssysteme

2019/S 015-031524

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miejska Hrubieszów
Postanschrift: ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1
Ort: Hrubieszów
NUTS-Code: PL812 Chełmsko-zamojski
Postleitzahl: 22-500
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Cieślak Jolanta
E-Mail: zp@miasto.hrubieszow.pl
Telefon: +48 846982380
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wdrożenie 41 e-usług wraz z dostawą specjalistycznego sprzętu umożliwiającego realizację zamówienia w ramach projektu Cyfrowy Urząd w Twoim domu Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Miasta

Referenznummer der Bekanntmachung: PRG.ZP.271.2.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

W ramach zamówienia pn. Wdrożenie 41 e-usług wraz z dostawą specjalistycznego sprzętu umożliwiającego realizację zamówienia w ramach projektu „Cyfrowy Urząd w Twoim domu - Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Miasta Hrubieszów" realizowanego ze środków RPO WL na lata 2014-2020; Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie przewidziana jest dostawa 19 laptopów, 21 tabletów, 11 komputerów w obudowie typu All-in-One, skanera A3 wraz z Implementacją 41 E-Usług na poziomie e-dojrzałości: 3 [20 szt.], 4 i 5 [21 szt.], w tym e-usługi udostępnionych dla społeczności za pomocą portalu (e-platformy), który zintegruje i umożliwi w jednym miejscu dostęp do wszystkich wdrożonych w ramach niniejszego projektu e-usług.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 19 laptopów, 21 tabletów, 11 komputerów w obudowie typu All-in-One, skanera A3.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213100 Tragbare Computer
30213200 Tablettcomputer
30213000 Personalcomputer
30216110 Scanner für Computeranwendungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL812 Chełmsko-zamojski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Miejska Hrubieszów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa 19 laptopów, 21 tabletów, 11 komputerów w obudowie typu All-in-One, skanera A3.

Wykonawca dostarczy 19 szt. laptopów dla szkół, które będą wykorzystywane na potrzeby uruchomienia e-Dziennika, 21 szt. tabletów z których będą korzystali Radni do głosowania i korzystania z nowopowstałego systemu elektronicznej obsługi rady oraz 11 szt. komputerów w obudowie All in One (5 szt. na potrzeby Urzędu Miasta, 5 szt. dla PGKiM oraz 1 szt. dla stanowiska uwierzytelniania Profilu zaufanego w Urzędzie Miasta)Wszystkie dostarczone sprzętu muszą spełniać minimalne wymagania opisane w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji dla 19 szt. laptopów / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Serwis / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Sprzęt zastępczy na czas naprawy / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 01/06/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPO WL na lata 2014-2020; Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Implementacja 39 e-Usług na poziomie e-dojrzałości: 3 [20 szt.], 4 i 5 [19 szt.], w tym e-Usługi udostępnione dla społeczności za pomocą portalu (e-platformy), który zintegruje i umożliwi w jednym m

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
48442000 Finanzsystemsoftwarepaket
48443000 Buchhaltungssoftwarepaket
48900000 Diverse Softwarepakete und Computersysteme
48450000 Softwarepaket für Zeiterfassung und Personalverwaltung
48219000 Diverses Netzsoftwarepaket
32420000 Netzausrüstung
48822000 Computerserver
30236000 Diverse Computerausrüstungen
31682530 Notstromversorgungsaggregate
35261000 Informationstafeln
30213100 Tragbare Computer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL812 Chełmsko-zamojski
Hauptort der Ausführung:

Miasto Hrubieszów Gmina Miejska Hrubieszów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Implementacja 39 e-Usług na poziomie e-dojrzałości: 3 [20 szt.], 4 i 5 [19 szt.], w tym e-Usługi udostępnione dla społeczności za pomocą portalu (e-platformy), który zintegruje i umożliwi w jednym miejscu dostęp do wszystkich wdrożonych w ramach niniejszego projektu e-Usług.

Wykonawca uruchomi 39 e-Usług, zmodernizuje i uruchomi niezbędne do tego celu oprogramowanie oraz dostarczy sprzęt do serwerowni. W ramach tego zadania Wykonawca: dostarczy i uruchomi 3 licencje oprogramowania e-Dziennik w szkołach, zmodernizuje systemy dziedzinowe w zakresie podatków, dostarczy i uruchomi system elektronicznej obsługi rady umożliwiający głosowanie radnym w trakcie Sesji Rady Miasta na dostarczonych w ramach zadania 1 tabletach, dostarczy, zainstaluje i uruchomi system do transmisji on-line Sesji Rady Miasta, dostarczy licencje na oprogramowanie GIS umożliwiające uruchomienie 21 e-Usług, Dostarczy i uruchomi system terminarzowy umożliwiający umówienie wizyty w urzędzie przez Internet wraz z niezbędnym sprzetęm. W ramach tego zadania wykonawca dostarczy sprzęt IT, wyszczególniony i opisany w załączniku nr 1 do SIWZ oraz uruchomi e-platformę projektową na której będą dostępne wszystkie uruchomione e-Usługi.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Autentykacja / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Specjaliści wyznaczeni do realizacji zamówienia / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Czas obowiązywania wsparcia technicznego dla Zadania / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/03/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPO WL na lata 2014-2020; Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Uruchomienie systemu e-Wodomierz z 2-ma e-Usługami wraz z integracją z e-Platformą i dostawą 400 nowoczesnych nakładek na wodomierze.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
48442000 Finanzsystemsoftwarepaket
48443000 Buchhaltungssoftwarepaket
48900000 Diverse Softwarepakete und Computersysteme
30236000 Diverse Computerausrüstungen
35261000 Informationstafeln
38421100 Wasserzähler
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL812 Chełmsko-zamojski
Hauptort der Ausführung:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie. Miasto Hrubieszów.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Uruchomienie systemu e-Wodomierz z 2-ma e-Usługami wraz z integracją z e-Platformą i dostawą 400 nowoczesnych nakładek na wodomierze.

Wykonawca w ramach tego zadania uruchomi w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie specjalistyczny informatyczny system e-Wodomierz, który usprawni działanie Przedsiębiorstwa i umożliwi uruchomienie 2 e-Usług. W ramach tego zadania dostarczone zostaną również specjalistyczne nakładki na wodomierze umożliwiające zdalny odczyt parametrów.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas obowiązywania wsparcia technicznego / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/03/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPO WL na lata 2014-2020; Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Dla zadania częściowego nr 1 - O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunek, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. wykonawca, który potwierdzi, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową na kwotę co najmniej 150 000,00 PLN.

Dla zadania częściowego nr 2 - O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunek, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. wykonawca, który potwierdzi, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową na kwotę co najmniej 700 000,00 PLN.

Dla zadania częściowego nr 3 - O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunek, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. wykonawca, który potwierdzi, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową na kwotę co najmniej 400 000,00 PLN.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wymagany dokument dla zadania częściowego nr 1, 2, 3: Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Dla zadania częściowego nr 1 - Zamawiający pozytywnie oceni spełnienia przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli: W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie) zrealizował co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego wraz z instalacją i uruchomieniem o wartości min. 150 000 PLN brutto. Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dla zadania częściowego nr 2: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie zawodowe rozumiane jako: I. 1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie na dostawę Systemów Informatycznych obejmujących świadczenie e-Usług Publicznych wraz z płatnościami z wykorzystaniem uwierzytelnienia za pośrednictwem profilu zaufanego (ePUAP) opiewająca na kwotę min. 500 000,00 PLN brutto. 2. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie na kwotę minimum 250 000,00 PLN brutto polegające na: a) wdrożeniu systemu informatycznego umożliwiającego dokumentowanie przebiegu nauczania w formie elektronicznej (dziennika elektronicznego), przy czym każda z ww. usług realizowana była: na rzecz co najmniej 3 placówek oświatowych (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne), w/w wdrożenie łącznie objęło co najmniej 1 000 użytkowników, oraz b) świadczeniu usługi utrzymania (opieka serwisowa i bieżące naprawianie błędów) i hostingu dostarczonego rozwiązania. Wykonawca zobowiązany jest do podania ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. II. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami umożliwiającymi realizacje zamówienia na odpowiednim poziomie: Kierownik Zespołu Wykonawcy, posiadający doświadczenie w zarządzaniu projektami w zakresie odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia, potwierdzone udziałem w co najmniej dwóch projektach dotyczących wdrożenia e-Usług. 2. Architekt/projektant posiadający minimum 3 letnie doświadczenie w projektowaniu architektury systemów informatycznych, przy czym w tym okresie zrealizował co najmniej 2 odrębne projekty wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto. 3. Osoba certyfikowanego inżyniera sieciowego w zakresie oferowanego przełącznika sieciowego UTM.

Dla zadania częściowego nr 3 - I. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał doświadczenie zawodowe rozumiane jako: W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie na dostawę nowoczesnych nakładek na wodomierze opiewająca na kwotę min. 50 000,00 brutto PLN. II. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami umożliwiającymi realizacje zamówienia na odpowiednim poziomie: 1.Kierownik Zespołu Wykonawcy, posiadający doświadczenie w zarządzaniu projektami w zakresie odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia, potwierdzone udziałem w co najmniej w jednym projekcie dotyczącym dostawy sprzętu i uruchomienia systemów informatycznych.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wymagane dokumenty dla zadania częściowego nr 1:Wykaz dostaw.Wymagane dokument dla zadania częściowego nr 2: Wykaz dostaw i e-Usług, Wykaz osób. Wymagane dokumenty dla zadania częściowego nr 3: Wykaz dostaw i e-Usług, Wykaz osób.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, należy przedłożyć (pkt. 13 SIWZ): Na potwierdzenie, że oferowany produkt (dotyczy tylko sprzętu) zgodny jest z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć specyfikację techniczną oferowanego produktu. Specyfikacja techniczna musi zawierać dane odnośnie każdego z parametrów, funkcji, oprogramowania, wyposażenia dodatkowego, parametrów podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Z kolei w zakresie zadania częściowego nr 3 Zamawiający wymaga dołączenia specyfikacji technicznej oferowanego systemu. Inne dokumenty/certyfikaty dotyczące przedmiotu zamówienia wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. W odniesieniu do zadania częściowego nr 2 Zamawiający, wymaga złożenia próbek, których celem jest potwierdzenie, poprzez ich badanie i wyjaśnianie, czy oferowane przez Wykonawcę dostawy i usługi (oprogramowanie dziedzinowe) odpowiadają kluczowym wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia w szczególności w zakresie możliwości świadczenia e-Usług będących przedmiotem realizacji projektu. Zamawiający, wymaga, aby Wykonawca - na wezwanie Zmawiającego złożył dwa dyski przenośne, w tym jeden zapasowy, stanowiące próbkę oferowanych dostaw i usług. Wymagania dla próbek przedmiotu zamówienia oraz zasady i zakres ich badania przedstawiono w załączniku nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: Jeżeli w toku realizacji umowy okaże się, że sprzęt lub oprogramowanie zawarte w ofercie nie spełnia wymogów określonych specyfikacją techniczną określoną przez Zamawiającego w SIWZ - zał. nr 1 do umowy (pomimo, że Wykonawca złożył w ofercie specyfikację potwierdzającą spełnienie tych wymogów) bądź produkt jest niedostępny na rynku, możliwa będzie zmiana umowy polegająca na zmianie zaoferowanego sprzętu lub oprogramowania na inny, zgodny ze specyfikacją techniczną określoną przez Zamawiającego w SIWZ bez zmiany pozostałych postanowień umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia specyfikacji technicznej zmienionego sprzętu lub oprogramowania, która stanie się załącznikiem do niniejszej umowy. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/02/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/02/2019
Ortszeit: 10:30
Ort:

Siedziba Zamawiającego - sala konferencyjna Urzędu Miasta w Hrubieszowie ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1 - (I piętro). Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. Wraz z ofertą należy złożyć: Jednolity europejski dokument zamówienia, który będzie obejmował oświadczenie w zakresie części na które składana jest oferta. W przypadku złożenia oświadczenia na wszystkie części składa odrębne oświadczenia dla każdej części zamówienia. Oraz Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów – jeżeli dotyczy.wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:Brak podstaw wykluczenia Informacja z Krajowego Rejestru Karnego. Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument. Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków. Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy. Dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.Wszystkie składane dokumenty należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1) Dla zadania częściowego nr 1: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 PLN) b) Dla zadania częściowego nr 2: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 3: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 PLN). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego .W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, o którym mowa w pkt 10.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 22458780
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 22458780
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/01/2019