Lieferungen - 316575-2023

26/05/2023    S101

Tschechien-Most: Aufzüge

2023/S 101-316575

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 088-267843)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 25438832
Postanschrift: Josefa Skupy 2522/1
Ort: Most
NUTS-Code: CZ042 Ústecký kraj
Postleitzahl: 43401
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): DPU REVIT s.r.o.
E-Mail: zadavacirizeni@dpurevit.cz
Telefon: +420 774111818
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.mosteckabytova.cz/
Adresse des Beschafferprofils: http://mostecka-bytova.profilzadavatele.cz

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. – Výměna výtahů v bytových domech – blok 522, 523 a 566

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42416100 Aufzüge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka šesti osobních výtahů (levé a pravé) v bytových domech blok 522, blok 523 a 566, Most, blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

Jedná se jak o dodávku výtahů s požadovanými technickými parametry do místa určení, jeho montáž, instalaci, související stavební úpravy, uvedení do provozu, instruktáž obsluhy a poskytování bezplatného záručního servisu po celou dobu záruční lhůty.

Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž jsou Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, Rekapitulace nabídkové ceny, Závazný vzor smlouvy o dílo a Servisní smlouva.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/05/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 088-267843

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Anstatt:
Tag: 05/06/2023
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 08/06/2023
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmínky pro otevírání nabídek
Anstatt:
Tag: 05/06/2023
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 08/06/2023
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: