Lieferungen - 316801-2022

13/06/2022    S112

Polen-Katowice: Ketten

2022/S 112-316801

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 101-281135)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: ul.Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Godziek
E-Mail: e.godziek@pgg.pl
Telefon: +48 327161476
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://korporacja.pgg.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa łańcuchów ogniwowych górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 287-1

Referenznummer der Bekanntmachung: 702200632
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44540000 Ketten
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r.(Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO. Zamawiający, na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, odrzuci ofertę, w której udział produktów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw, wobec których stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy łańcuchów ogniwowych górniczych (nr grupy 287-1) , podzielono na 14 zadań.Szczegółowy opis oraz wymagania prawne i parametry tech.użytkowe są określono w SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/06/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 101-281135

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 14/06/2022
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 21/06/2022
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 11/09/2022
muss es heißen:
Tag: 19/09/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 14/06/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 21/06/2022
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: