Dienstleistungen - 316820-2023

26/05/2023    S101

Rumänien-Sebeș: Transport von Haushaltsabfällen

2023/S 101-316820

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBES
Nationale Identifikationsnummer: R 16029704
Postanschrift: Strada: VIILOR, nr. 28
Ort: Sebes
NUTS-Code: RO121 Alba
Postleitzahl: 515800
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Ramona Gabriela Coman
E-Mail: spap_sebes@yahoo.com
Telefon: +40 741665128
Fax: +40 258730148
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://spap-sebes.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de transport şi eliminare deşeuri stradale, rezultate din activităţile beneficiarului de curăţenie si igenizare a străzilor, întreţinerea spaţiilor verzi şi golirea coşurilor de gunoi stradal de pe domeniul public al Municipiului Sebeş în perioada 2023-2026

Referenznummer der Bekanntmachung: 16029704-2023-1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Se vor achizitiona serviciile solicitate, conform descrierii detaliate conform caietului de sarcini.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor cf OUG 107/2017. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 653 020.00 RON
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO121 Alba
Hauptort der Ausführung:

Municipiul Sebes

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Se vor achiziţiona serviciile solicitate conform descrierii detaliate conform caietului de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 062-183912
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Contract servicii de transport și eliminare deșeuri stradale, rezultate din activitățile beneficiarului de curățenie și igenizare a străzilor, întreținerea spațiilor verzi și golirea coșurilor de gunoi stradal de pe domeniul public al Municipului Sebeș

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/05/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: GREENDAYS S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: 18903400
Postanschrift: Strada Traian, Nr. 22A
Ort: Baia Mare
NUTS-Code: RO114 Maramureş
Postleitzahl: 430262
Land: Rumänien
E-Mail: greendayssrl@yahoo.com
Telefon: +40 362805569
Fax: +40 362805570
Internet-Adresse: www.greendays.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 142 857.14 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 653 020.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 33
Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru servicii de transport si eliminare deseuri stradale rezultate din activitatile beneficiarului de curatenie si igienizare a strazilor, intretinerea spatiilor verzi si golirea cosurilor de gunoi stradal de pe domeniul public al Mun. Sebes

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/05/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: GREENDAYS S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: 18903400
Postanschrift: Strada Traian, Nr. 22A
Ort: Baia Mare
NUTS-Code: RO114 Maramureş
Postleitzahl: 430262
Land: Rumänien
E-Mail: greendayssrl@yahoo.com
Telefon: +40 362805569
Fax: +40 362805570
Internet-Adresse: www.greendays.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 664 000.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 653 020.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Continuare din III.1.6.b) Garantie de buna executie:

Modul de constituire a garantiei de buna executie:

a)virament bancar;

b)instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel:

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat;

(ii) asigurări de garanţii emise:

– fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c)prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

d)prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale;

e)prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c).

Restituirea garantiei de buna executie a contractului se va face în condiţiile art.154^2 din Legea 98/2016. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat.

Documentul de constituire a garantiei de participare scanat va fi depus obligatoriu in SEAP, semnat cu semnatura electronica extinsa, pana la data limita de depunere a ofertelor. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa în Euro (sau alta valuta) se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare pe SEAP, însotita de traducerea autorizata în limba româna. Clarificarea eventualelor neconcordante privind forma, cuantumul si valabilitatea garantiei de participare, se face in maxim 3 zile lucratoare de la data limita de depunere a ofertelor, conform art. 132, al 3 din H.G. nr. 395/2016.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Modalitatea de departajare a ofertelor ce prezinta pret egal: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte, clasate pe locul I, cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauză prin sectiunea "Solicitari clarificari" din SEAP , o noua propunere financiara. Operatorii economici vor depune la sectiunea "Solicitari clarificari" din SEAP o noua propunere financiara, pe baza careia vor fi departajati.

Nu se accepta oferte alternative.

Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta Fisa de date a achizitiei. Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile art. 22, alin (2) din HG 395/2016.

Ofertantul/ Ofertantul asociat/ Tertul sustinator/ Subcontractantul va completq direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritatea contractantă în secțiunea dedicată acestuia. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător).Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului.

Orice operator economic înregistrat in SEAP are dreptul de a transmite oferta prin mijloace electronice. Procedura electronica pentru înregistrarea, reinnoirea si recuperarea inregistrarii in SEAP se efectueaza respectandu-se procedura electronica implementata de catre operatorul SEAP, cu avizul ANAP. Informatii suplimentare pentru conectare si inregistrare sunt disponibile la www.e-licitatie.ro.

Responsabilitatea pentru corecta functionare din punct de vedere tehnic a SEAP revine operatorului acestui sistem, conform art. 5, alin (3) din HG 395/2016.

Ofertantul va transmite garantia de participare, DUAE, oferta si documentele care o insotesc numai prin mijloace electronice, prin incarcarea in SEAP a acestor documente pana la data si ora limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare, modificate dupa caz prin Anunturi de tip erata. Documentele mentionate anterior vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Documentele depuse in sectiunea "Clarificari" vor fi semnate de asemenea cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebes
Postanschrift: Str.Viilor nr.28
Ort: Sebes
Postleitzahl: 515800
Land: Rumänien
E-Mail: spap_sebes@yahoo.com
Telefon: +40 258730148
Fax: +40 258730148
Internet-Adresse: http://spap-sebes.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/05/2023