Dienstleistungen - 317558-2023

26/05/2023    S101

Ungarn-Debrecen: Planungsleistungen im Bauwesen

2023/S 101-317558

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nationale Identifikationsnummer: 15735588209
Postanschrift: Piac Utca 20.
Ort: Debrecen
NUTS-Code: HU321 Hajdú-Bihar
Postleitzahl: 4024
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Paróczai Bernadett
E-Mail: fejes.evelin@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511550
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.debrecen.hu
Adresse des Beschafferprofils: http://www.debrecen.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000334642023/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000334642023/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Debrecen, Fekete István utca tervezése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000334642023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

„Debrecen, Fekete István utca tervezése”

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU321 Hajdú-Bihar
Hauptort der Ausführung:

Magyarország_4024_Debrecen_Piac_utca_20.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Debrecen, Fekete István utca tervezése.

A tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás keretében a Fekete István utca új útburkolatának és a hozzá tartozó csapadékvíz-elvezetésének tervezési feladatainak ellátása valósul meg.

A tervezés célja 1410 méter új útburkolat tervezése a hozzátartozó csapadékvíz-elvezetéssel és a kapcsolódó releváns közműépítésekkel.

Tervezési feladat részletes meghatározása:

A 66010 hrsz-ú, a 022 és a 029/179 hrsz-ú ingatlanokból álló Fekete István utca és a 66001 hrsz-ú ingatlanok útépítési, csapadékvíz-elvezetési és a hozzájuk kapcsolódó releváns szakági és a közműszolgáltatói előírásokban szereplő munkarészek (geodéziai felmérés, közműkiváltási-, közvilágítási-, forgalomtechnikai tervek) engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése a szükséges hatósági engedélyek beszerzésével. Továbbá szükséges a kiviteli terv szintű aktualizált méret, és mennyiségszámítással alátámasztott tételes árazott, és árazatlan költségvetés elkészítése elektronikus szerkeszthető formában is. A kiviteli terveket 5 tervcsomagra bontva kell elkészíteni.

A Megrendelő a garanciális időszak alatt (a jótállási biztosíték érvényességének ideje alatt) teljeskörű tervfelülvizsgálatot rendelhet meg a Tervezőtől, mely feladatnak a határideje a megrendeléstől számított 90 naptári nap, ellenértéke a teljes tervezési díj 15%-a. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás(ok) során beérkezett tisztázó kérdésekből fakadó szükségessé váló tervmódosításokat Ajánlatkérő nem tekinti tervfelülvizsgálatnak.

A 66001 hrsz-ú ingatlan részben aszfalt burkolattal van ellátva, részben pedig stabilizált földút, ahol a meglévő aszfalt burkolat felújítására vonatkozó tervdokumentáció szintén a tervezési feladat részét képezi.

A kiviteli tervek kapcsán szállítandó tervcsomagok:

I. tervezési csomag: Szelényi Ferenc utca és Bocz Ernő utca közötti szakasz

II. tervezési csomag: Bocz Ernő utca és Siroki Zoltán utca közötti szakasz

III. tervezési csomag: Siroki Zoltán és Fekete István utca (hrsz:66001) közötti szakasz

IV. tervezési csomag: Fekete István utca (hrsz: 66001) és Mezőgazdász utca közötti szakasz

V. tervezési csomag: Szelényi Ferenc utca és Bencsik István utca közötti szakasz

A fenti tervcsomagok kapcsán egy útépítési engedély beszerzését kéri a Megrendelő, a szakági engedélyek kapcsán azonban Megrendelő elfogadja a tervcsomagonkénti engedély beszerzését is, amennyiben az indokolt. Az engedélyes tervdokumentáció csomagonkénti leszállítására Ajánlatkérő nem tart igényt.

Megrendelő minden tervezési részfeladatra vonatkozóan 2 pld. papíralapú és 2 pld. elektronikus .dwg, valamint .pdf kiterjesztésű elektronikus tervdokumentáció leszállítását várja el pendrive-on, a kiviteli tervek esetében 5 ütemre bontva. A kiviteli tervek esetében szükséges benyújtani kiviteli terv szintű aktualizált méret, és mennyiségszámítással alátámasztott tételes árazott, és árazatlan költségvetést elektronikus szerkeszthető formában is.

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a további információkat a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 1. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki útépítés és/vagy útfelújítás tervezésében gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 2. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki zárt és/vagy nyílt csapadékvízelvezető csatornarendszer tervezésében gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 3. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki geodéziai tervezési gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 4. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki közmű építési és/vagy kiváltási munkák tervezésében gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 5. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki forgalomtechnikai tervezésben gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 180
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

A teljesítési határidő naptári napokban értendő azzal, hogy a felhívás II.2.7) pontjában megadott 180 napos teljesítési határidő a következőképpen értendő:

Az engedélyezési tervek (út és hozzá kapcsolódó szakági tervdokumentációk engedélyezési szinten kidolgozva) szállításának határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 90 naptári nap, melybe nem számít bele az útépítési engedélyezési kérelem benyújtása és az engedély megszerzése.

A kiviteli tervdokumentáció (út és hozzá kapcsolódó szakági tervdokumentációk kivitelezési szinten kidolgozva) szállítási határideje - amennyiben a szakági engedélyek és hozzájárulások beszerzése idegen terület igénybevételével nem érintettek - a nem jogerős útépítési engedély megszerzésétől és a Tervező ezen tényről való tájékoztatásának napjától számított 90 naptári nap, melybe beleszámít a szakági engedélyek és hozzájárulások beszerzése és az azokban foglalt előírások átvezetése a kiviteli terveken.

Ezen esetben a kiviteli tervdokumentáció tervcsomagonkénti értékének 100 %-a leszámlázható, amennyiben a kiviteli tervek leszállítása és Megrendelő általi jóváhagyása megtörtént, valamint a szakági engedélyek és hozzájárulások beszerzése is megtörtént és az azokban foglalt előírások átvezetésre kerültek a kiviteli terveken.

A kiviteli tervdokumentáció (út és hozzá kapcsolódó szakági tervdokumentációk kivitelezési szinten kidolgozva) szállítási határideje - amennyiben a szakági engedélyek és hozzájárulások beszerzése idegen terület igénybevételével érintettek - a nem jogerős útépítési engedély megszerzésétől és a Tervező ezen tényről való tájékoztatásának napjától számított 30 naptári nap, melybe nem számít bele a szakági engedélyek és hozzájárulások beszerzése.

Ezen esetben a kiviteli tervdokumentáció tervcsomagonkénti értékének 50 %-a leszámlázható, amennyiben a kiviteli tervek leszállítása és Megrendelő általi jóváhagyása megtörtént, azonban a szakági engedélyek és hozzájárulások beszerzését követően a leszállított kiviteli tervdokumentációban át kell vezetni az azokban foglalt előírásokat legkésőbb az utolsó engedély vagy hozzájárulás megszerzését követően 30 naptári napon belül), melyek teljesülését követően számlázható ki a fennmaradó kiviteli tervdokumentációhoz tartozó tervcsomagonkénti tervezési díj 50%-a.

Teljeskörű tervfelülvizsgálat határideje a megrendeléstől számított 90 naptári nap.

A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 naptári nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

I. ajánlatban:

- a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani (Kbt. 67. § (1) bekezdés),

- a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb), kc) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályan meghatározottak szerinti megadott részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatot ajánlattevő köteles az ajánlata részeként benyújtani.

- ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),

- továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés);

II. Ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):

- az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1- 8. § pontja bekezdései szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az igazolások tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. és 12-16. §-ai is irányadók.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításáig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára és a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás lehetőségére is.

A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumokban feltüntetni.

Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. A fentiekre tekintettel alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedésszerinti ország nyilvántartásában való szerepést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő VHR321 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumokban feltüntetni. Ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdésére figyelemmel az (1) bekezdés b) pontja alapján előírt követelmény tekintetében az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani. Amennyiben ajánlattevő szerepel az illetékes elektronikusan elérhető kamarai nyilvántartásban, az igazolást nem szükséges benyújtani. A nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontokat.

III.2.2) pont folytatása:

Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett tervdokumentáció nettó tervezési díjának 0,5 %-a naptári naponként. A késedelem maximum mértéke az engedélyezési tervdokumentáció esetében 30 naptári nap, valamint a kiviteli tervdokumentáció esetében 10 naptári nap. Ha a késedelmes napok száma eléri vagy meghaladja a maximum mértéket, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatályú felmondással felmondani, amelynek gyakorlása esetén Megrendelő - a késedelmi kötbér helyett - meghiúsulási kötbért érvényesít.

Hibás teljesítési (minőségi) kötbér: A hibás teljesítéssel érintett tervdokumentáció nettó tervezési díjának 3 %-a/alkalom. Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 3 alkalommal érvényesíthető, melyet követő ismételt hibás teljesítés után Megrendelő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetben Megrendelő a már érvényesített hibás teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít.

Meghiúsulási kötbér: A teljes nettó tervezési díjának 15 %-a.

Jótállás: A jótállás időtartama 36 hónap, melynek kezdő időpontja a kiviteli tervvel kapcsolatos utolsó teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállításának napja.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontokat.

VI.3) További információk c. pont folytatása:

20.) Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az írásbeli összegezés elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket. Ha az Ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.

A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.

21.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésében leírtak szerint ellenőrizni.

22.) A Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

23.) Jólteljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével és tervfelülvizsgálat esetén, annak késedelmével kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot köt ki, amelynek mértéke a nettó tervezési díj 3 %-a.

A jólteljesítési biztosíték érvényességének kezdő időpontja a kiviteli tervvel kapcsolatos utolsó teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállításának napja. A teljesítésigazolás kiállításának feltétele a jólteljesítési biztosíték Megrendelő részére történő átadása. Érvényességi ideje a kiállításától számított 36 hónap.

A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdései az irányadóak, azzal, hogy Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdése esetén a biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában lehetséges nyújtani. A jólteljesítési biztosíték többek között fedezetet nyújt Megrendelő részére a kivitelezők kiválasztása érdekében indított közbeszerzési eljárás során valamennyi olyan módosító hirdetmény közzétételi díjára (melynek összege jelen eljárás megindításakor 80 000,-Ft/módosító hirdetmény), amely módosító hirdetmény(ek) feladására a tervdokumentáció hibájából adódóan vagy a terv hibájára visszavezethető bármely ok miatt vált(ak) szükségessé. Ezen esetben megrendelő valamennyi módosító hirdetmény közzétételi díját jogosult levonni a tervező által rendelkezésre bocsátott jólteljesítési biztosíték összegéből.

A tervező szerződésszegéséből adódó, a fentiekben szabályozott kötbérek és jólteljesítési biztosíték összegén felül megrendelőt ért minden kárt tervező köteles megtéríteni megrendelő részére.

24.) Ajánlattevő ugyanazon szakembert is bemutathatja az értékelési szempontok tekintetében. Az ajánlatban nyilatkozat formájában az ajánlattevőnek meg kell jelölnie az adott értékelési részszempont tekintetében igénye venni kívánt szakembert, annak releváns szakmai tapasztalatát. Mellékleni kell továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.

25.) Az Ajánlat részét képezi a közbeszerzési dokumentumokban szereplő ártáblázat hiánytalanul beárazott példánya (Szakmai ajánlat).

26.) Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.

27.) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott ártáblázat alapján, a szakmai ajánlat részeként kéri az ajánlattevőktől a tervezési díj megbontását engedélyezési és kiviteli tervdokumentációra oly módon, hogy a kiviteli tervdokumentáció az ajánlati felhívás II.2.4.) pontja szerinti tervcsomagonkénti ár megbontása is szükséges.

E körben felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy az engedélyezési tervdokumentáció a teljes tervezési díj 65 %-ánál magasabb nem lehet. Amennyiben Ajánlattevő az engedélyezési tervdokumentáció értékét a teljes tervezési díj 65 %-ánál magasabb összegben határozza meg, az az ajánlat érvénytelenségével jár.

28.) A Kbt.141.§ (4) bek. a) pontjára tekintettel a Felek megállapodnak abban, hogy a garanciális időszak alatt (a jótállási biztosíték érvényességének ideje alatt) Megrendelő teljeskörű tervfelülvizsgálatot rendelhet meg a Tervezőtől, amennyiben Megrendelő biztosítja az ahhoz szükséges fedezetet, mely feladatnak a határideje a megrendeléstől számított 90 naptári nap, ellenértéke a teljes tervezési díj 15%-a. A tervfelülvizsgálat megrendeléséről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, mely nem minősül szerződésmódosításnak. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás(ok) során beérkezett tisztázó kérdésekből fakadó szükségessé való tervmódosításokat Ajánlatkérő nem tekinti tervfelülvizsgálatnak.

29. Jelen közbeszerzés a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárás. Megrendelő a beruházás megvalósításához szükséges fedezet biztosítása érdekében állami támogatást magába foglaló támogatási szerződés módosítására irányuló kérelmet nyújtott be. A szerződés hatálybalépésének feltétele a többlettámogatás megítélése és a támogatási összeg Megrendelő számláján történő jóváírása és/vagy a szükséges fedezet Megrendelő által történő megelőlegezése és/vagy saját forrásból történő biztosítása és minderről Tervező Megrendelő által történő értesítése. A fenti feltétel teljesüléséről Megrendelő levélben értesíti a Tervezőt, mely levél kézhezvételét követő első munkanap tekinthető a szerződés hatálybalépési dátumának. Amennyiben a tervezési szerződés nem lép hatályba a szerződéskötést követő 6 hónapon belül, - Felek eltérő megállapodásának hiányában - a Szerződés megszűnik. A szerződés megszűnik abban az esetben is, ha Megrendelő a szerződéskötést követő 6 hónapon belül akként dönt, hogy a szerződés hatálybalépéséhez szükséges forrás nem kerül biztosításra, és erről Tervezőt értesíti. Ezen esetekben a Tervező a Megrendelővel szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.

30. Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek és a kapacitást nyújtó szervezetnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR321 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtani az alkalmassági követelmény (M1) pontban előírt igazolásait.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

(M1) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 22. §-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben teljesített, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három éven belül befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését és mennyiségét, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.) A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt követelményt. Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. Ajánlattevőknek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M.1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben - a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjára figyelemmel - szerződésszerűen teljesített összesen minimum 1000 méter hosszúságú útépítés és/vagy útfelújítás tervezésére vonatkozó referenciával, amely tartalmazott csapadékvíz elvezetés tervezését is.

Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt, ez esetben azonban valamennyi útépítés és/vagy útfelújítás tervezésére vonatkozó referenciának tartalmaznia kell csapadékvíz elvezetés tervezését is.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük ez felel meg.

A VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumokban feltüntetni.

Ajánlattevőknek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (M1) pontban előírt igazolásait.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről.

III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Finanszírozás:

Megrendelő a beruházás megvalósításához szükséges fedezet biztosítása érdekében állami támogatást magába foglaló támogatási szerződés módosítására irányuló kérelmet nyújtott be. A szerződés hatálybalépésének feltétele a többlettámogatás megítélése és a támogatási összeg Megrendelő számláján történő jóváírása és/vagy a szükséges fedezet Megrendelő által történő megelőlegezése és/vagy saját forrásból történő biztosítása és minderről Tervező Megrendelő által történő értesítése.

A fentiekre tekintettel Ajánlatkérő a beszerzést állami támogatásból kívánja megvalósítani. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

A teljesítés során az alábbi számlák benyújtására van lehetőség:

Az 1. számla benyújtására az engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadása után az útépítési engedély megszerzését követően jogosult a Tervező, melynek mértéke az engedélyezési tervdokumentációra megajánlott tervezési díj.

A kiviteli tervek vonatkozásában tervcsomagonként számlázásra jogosult a Tervező az alábbiak szerint:

Amennyiben az adott kiviteli tervcsomag a szakági engedélyek és hozzájárulások beszerzése vonatkozásában idegen terület igénybevételével nem érintett, Tervező a kiviteli tervcsomag(ok) leszállítását, a szakági engedélyek és hozzájárulások beszerzését és az azokban foglalt előírások kiviteli terven történő átvezetését és Megrendelő általi jóváhagyását követően jogosult számlát benyújtani. A számla értéke a kiviteli tervdokumentáció tervcsomagonkénti értékének 100 %-a.

Amennyiben az adott kiviteli tervcsomag a szakági engedélyek és hozzájárulások beszerzése idegen terület igénybevételével érintett, Tervező a kiviteli tervcsomag(ok) leszállítását és Megrendelő általi jóváhagyását követően jogosult számlát benyújtani, melynek értéke a kiviteli tervcsomag értékének 50 %-a.

A kiviteli tervdokumentációhoz tartozó tervcsomagonkénti tervezési díj fennmaradó 50%-ára Tervező a szakági engedélyek és hozzájárulások beszerzését követően jogosult, amennyiben a leszállított kiviteli tervdokumentációban átvezetésre kerültek az azokban foglalt előírások és Megrendelő által az jóváhagyásra került.

Megrendelő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlákat a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a tervező bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján.

Az ellenszolgáltatás teljesítésére irányadóak továbbá a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései.

Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:

- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet.

- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Folytatás: III.1.2) pont 1. bekezdésében

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/06/2023
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/06/2023
Ortszeit: 13:00
Ort:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15 §-a és a Kbt. 68. §-a irányadó.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15 §-a és a Kbt. 68. §-a irányadó.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.) Jelen eljárás szolgáltatás megvalósítására irányul.

2.) Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.

3.) Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.

4.) Az ajánlati felhívás a III.1.3.) (M1) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

5.) A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.

6.). Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevő általi fordítást is. Magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.

7.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. vagy annak végrehajtási rendeletei által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.

8.) A Debrecen, Fekete István utca új útburkolatának és csapadékvíz-elvezetésének tervezése egy beruházás részét képezi, egy egységet képez. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A megvalósítandó feladatok egy utca útburkolatának és csapadékvíz-elvezetésének tervezéséhez kapcsolódnak, így azok részekre bontva, adott esetben több megbízottal kötött több szerződés útján történő megvalósítása nem kivitelezhető, az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása is csak egy szervezet által biztosítható. A munkafolyamatok részajánlattételi körönként való egymástól elkülönítése gazdaságossági és logisztikai szempontból ésszerűtlen.

A tervezési feladatok részekre bontva, adott esetben több tervezővel kötött több szerződés útján történő megvalósítása jelentős időveszteséggel járna, valamint az ajánlati ár növekedését is eredményezné. A fentiek alapján Ajánlatkérő a projekttel kapcsolatos teljes körű tervezési feladatot egy gazdasági szereplőtől kívánja megrendelni annak érdekében, hogy a megvalósítás során elkerülje a koordinálással járó problémákat (amelynek nem megfelelősége egymással nem illeszkedő műszaki megoldásokhoz vezethet), továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása az egy szervezet által biztosíthatóvá váljon.

9.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát. A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.

10.) A Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

11.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében, a nyilatkozatokat nemleges taralom esetén is kifejezetten meg kell tenni.

12.) Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2a) bekezdése alapján jelen felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő benyújtást.

13.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.

14.) Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi (CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

15.) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.

16.) Felelősségbiztosítás: Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő szakmai felelősségbiztosítását kiterjeszteni a közbeszerzés tárgyára vonatkozóan, melynek előírt kárérték limitje: 800 000 HUF/esemény, 1 200 000 HUF/kárév.

Tárgya: tervezői felelősségbiztosítás.

17.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.

18.) Az értékelési szempontok körében az 1.-5. részszempont esetében a megajánlott szakember(ek) neve a szakmai ajánlat része, annak hiánypótlására nincs lehetőség.

19.) Értékelési részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont. A pontozás módszere: 1-5. részszempont: pontozás, ár szempont: fordított arányosítás

a közbeszerzési dokumentumok szerint.

Folytatás: III.1.2) pont 2. bekezdésében

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/05/2023