Bauleistung - 317628-2023

26/05/2023    S101

Rumänien-Ploiești: Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen

2023/S 101-317628

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 075-224893)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: HIDRO PRAHOVA S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO16826034
Postanschrift: Strada: Logofăt Tăutu, nr. 5
Ort: Ploiesti
NUTS-Code: RO316 Prahova
Postleitzahl: 100062
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Marian Gheorghe
E-Mail: marian.gheorghe@hidroprahova.ro
Telefon: +40 244529474
Fax: +40 244529340
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.hidroprahova.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

PH-CL-02 Construire retele de alimentare cu apa si canalizare in Breaza, Comarnic, Sinaia si Busteni

Referenznummer der Bekanntmachung: 16826034/2023/CL2
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Contractul de lucrari „Construire retele de alimentare cu apa si canalizare in Breaza, Comarnic, Sinaia si Busteni” cuprinde: OBIECT 1 – Sistem de Alimentare cu apa si Canalizare menajera in localitatea SinaiaSUB-OBIECT 1.1: Extindere rețea de alimentare cu apă in localitatea Sinaia, cu o lungime de 529,00 ml;SUB-OBIECT 1.2: Reabilitare rețea de alimentare cu apă in localitatea Sinaia, cu o lungime de 15.702,00 ml;SUB-OBIECT 1.3: Extindere rețea de canalizare menajera in localitatea Sinaia, cu o lungime de 2.191,00 ml;SUB-OBIECT 1.4: Reabilitare rețea de canalizare menajera in localitatea Sinaia, cu o lungime de 1.199,00 ml; OBIECT 2 – Sistem de Alimentare cu apa si Canalizare menajera in localitatea Bușteni SUB-OBIECT 2.1: Extindere rețea de alimentare cu apă in localitatea Bușteni, cu o lungime de 2.619,00 ml;SUB-OBIECT 2.2: Reabilitare rețea de alimentare cu apă in localitatea Bușteni, cu o lungime de 9.684,00 ml;SUB-OBIECT 2.3: Extindere rețea de canalizare menajera in localitatea Bușteni, 9.994,00 ml;SUB-OBIECT 2.4: Reabilitare rețea de canalizare menajera in localitatea Bușteni, 8.164,00 ml;SUB-OBIECT 2.5: Stații de pompare apa potabila in localitatea Bușteni – 1 buc.SUB-OBIECT 2.6: Stații de pompare apa uzata si conducte de refulare in localitatea Bușteni – 5 buc; OBIECT 3 – Sistem de Alimentare cu apa si Canalizare menajera in localitatea BreazaSUB-OBIECT 3.1: Extindere rețea de alimentare cu apă in localitatea Breaza, cu o lungime de 5.533,00 ml;SUB-OBIECT 3.2: Reabilitare rețea de alimentare cu apă in localitatea Breaza, cu o lungime de 15.429,00 ml;SUB-OBIECT 3.3: Extindere rețea de canalizare menajera in localitatea Breaza, cu o lungime de 2.324,00 ml;SUB-OBIECT 3.4: Reabilitare rețea de canalizare menajera in localitatea Breaza, cu o lungime de 2.893,00 ml;SUB-OBIECT 3.5: Stații de pompare apa potabila in localitatea Breaza – 3 buc.OBIECT 4 – Sistem de Alimentare cu apa si Canalizare menajera in localitatea ComarnicSUB-OBIECT 4.1: Extindere rețea de alimentare cu apă in localitatea Comarnic, cu o lungime de 5.513,00 ml;SUB-OBIECT 4.2: Extindere rețea de canalizare menajera in localitatea Comarnic, cu o lungime de 5.784,00 ml;SUB-OBIECT 4.3: Stații de pompare apa uzata si conducte de refulare in localitatea Comarnic – 6 buc;SUB-OBIECT 4.4: Stații de pompare apa potabila in localitatea Comarnic – 1 buc.Lucrarile se refera la:a) Lucrari de constructie b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice c) Testare si punere in functiune d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor (perioada de garantie) de 36 luni, respectiv 1095 zile f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului.Valoarea contractului include sume provizionate in valoare de este 775.000 lei, dar nu include cheltuieli diverse și neprevăzute. Sumele provizionate vor fi evidentiate la nivelul nivelul listelor de pret ce vor insoti formularul de propunere financiara in suma fixa nominala, nemodificabila, in varianta data de Entitatea Contractanta. Numărul de zile până la care Operatorii economici interesați pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 19 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.Autoritatea contractantă va raspunde, în mod consolidat, tuturor solicitarilor de clarificări/informații suplimentare în legatură cu documentația astfel: cu 10 zile inainte de data limită de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificări depuse cu 19 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.Autoritatea contractantă nu va răspunde la solicitările de clarificări transmise după data limită stabilită. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP, semnată cu semnatură electronică extinsă.Consultati doc.Instructiuni cap.II.1.4.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/05/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 075-224893

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Sectiunea III 1 2) Capacitatea economică şi financiară, din fisa de date, Cerinta 2 Disponibilitati banesti
Anstatt:

CL 2 Cerinta 2 - Disponibilitati banestiOfertantul trebuie sa demonstreze că, la momentul semnării contractului, va avea acces la, sau are disponibile resursereale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de bănci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow-ul de execuție a lucrărilor pentru o perioada de 1 lună de la data semnării contractului în suma de 5.374.000 lei fără TVA, independent de alte angajamente contractuale ale operatorului economic.Modalitatea de calcul a cash-flow-ului este următoarea:Ve / Dc x n, unde Ve – valoarea estimată a contractului, Dc – durata contractului, n – perioada pentru care se solicită cash-flow, rezultând suma sau plafonul maxim impus 5.374.000 lei fără TVA.NOTĂ:Pentru situațiile financiare exprimate în alte monede decât RON se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb RON/valuta, comunicată de către Banca Centrală Europeană (http://www.ecb.int). - Pentru indeplinirea cerintei se va prezenta, ca dovada preliminara, DUAE completat de ofertant (ofertant unic/ofertant asociat) si tert sutinator, dupa caz, cu informatii relevante, conform art.202-204 din Lgea nr.99/2016, completând Partea IV: Criteriile de selecție - B: Capacitatea economica si financiara. Indicator financiarLa nivelul DUAE se va indica urmatoarea informatie “Disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru o perioada de 1 lună, in valoare de 5.374.000 lei”.Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor cerintelor mai sus mentionate, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, si care urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, sunt:- Documentele suport prin care se poate demonstra îndeplinirea cerinței privind cashflow-ul trebuie să fie angajante în raport cu emitentul, respectiv să confirme faptul că ofertantul va avea acces la finanțare din partea unei instituții de creditare, are disponibilități bănești proprii, etc.in suma de 5.374.000 lei, pentru o perioada de 1 lună si Declaratia pe propria raspundere a Reprezentantului legal al ofertantului ca suma de 5.374.000 lei va fi folosita pentru executarea acestui contract; sau- Extrase bancare corespunzatoare, din care sa rezulte suma disponibila de 5.374.000 lei, la momentul prezentarii acestora si dovada (ex: declaratie pe propria raspundere) mentinerii acestei sume pentru o perioada de 1 lună, de la semnarea contractului sectorial de lucrari.

muss es heißen:

- (se elimină cerința)

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 29/05/2023
muss es heißen:
Tag: 06/06/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 29/05/2023
muss es heißen:
Tag: 06/06/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 29/11/2023
muss es heißen:
Tag: 06/12/2023
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Sectiunea III.1.2) Capacitatea economică şi financiară, din fisa de date, Cerinta 2 - Disponibilitati banesti