Lieferungen - 318346-2022

14/06/2022    S113

Polen-Warschau: Kühl- und Lüftungseinrichtungen

2022/S 113-318346

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 098-268449)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Nationale Identifikationsnummer: 368302575
Postanschrift: ul. Żelazna 59A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 00-848
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jędrzej Henryk Gryko
E-Mail: zamowienia.szczecin@wody.gov.pl
Telefon: +48 914411225
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szczecin.wody.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych RZGW w Szczecinie

Referenznummer der Bekanntmachung: SZ.ROZ.2810.11.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42500000 Kühl- und Lüftungseinrichtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż instalacji klimatyzacji dla obiektu RZGW w Szczecinie, zlokalizowanego przy ul. Tama Pomorzańska 13a, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, a także przeszkolenie pracowników RZGW w Szczecinie z zakresu prawidłowej obsługi instalacji klimatyzacji.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/06/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 098-268449

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Anstatt:

Zamawiający stawia warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy: Wykonawca musi wykazać się wykonaniem – w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech (3) dostaw wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych o wartości co najmniej 500 000 zł brutto

muss es heißen:

Zamawiający stawia warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy: Wykonawca musi wykazać się wykonaniem – w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech (3) dostaw wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych o łącznej wartości co najmniej 500 000 zł brutto

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:

Data: 27/06/2022

Czas lokalny: 10:00

muss es heißen:

Data: 30/06/2022

Czas lokalny: 10:00

Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:

Oferta musi zachować ważność do: 24/09/2022

muss es heißen:

Oferta musi zachować ważność do: 27/09/2022

Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:

Data: 27/06/2022

Czas lokalny: 12:00

muss es heißen:

Data: 30/06/2022

Czas lokalny: 12:00

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: