Dienstleistungen - 319020-2023

26/05/2023    S101

Polen-Brzozów: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2023/S 101-319020

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
Nationale Identifikationsnummer: REGON 000304473
Postanschrift: ks. J. Bielawskiego 18
Ort: Brzozów
NUTS-Code: PL821 Krośnieński
Postleitzahl: 36-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Telesz
E-Mail: tomasz.telesz@szpital-brzozow.pl
Telefon: +48 134309587
Fax: +48 134309587
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szpital-brzozow.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa odbioru odpadów

Referenznummer der Bekanntmachung: SZSPOO.SZPiGM.3810/18/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport, utylizacja, odzysk, recykling, zbieranie odpadów w zakresie dwóch części: -część nr 1: odpady medyczne, -część nr 2: odpady przemysłowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ oraz dział nr V SWZ

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 345 612.80 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odpady medyczne

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Hauptort der Ausführung:

Siedziba zamawiającego

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Usługa odbioru odpadów medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ oraz Dział nr V SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin odbioru odpadów na wezwanie / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odpady przemysłowe

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Hauptort der Ausführung:

Siedziba zamawiającego

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Usługa odbioru odpadów przemysłowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ oraz Dział nr V SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin odbioru odpadów od dnia zlecenia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 055-161628
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Usługa odbioru odpadów

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/05/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Remondis Medison Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum
Nationale Identifikationsnummer: 6262478042
Postanschrift: ul. Puszkina 41
Ort: Dąbrowa Górnicza
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 42-530
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Remondis Medison Rzeszów Sp. z o.o.- Członek Konsorcjum
Nationale Identifikationsnummer: 8131021314
Postanschrift: ul. Hetmańska 120
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 35-078
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 186 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 307 212.80 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Usługa odbioru odpadów

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/05/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Remondis Medison Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum
Nationale Identifikationsnummer: 6262478042
Postanschrift: ul. Puszkina 41
Ort: Dąbrowa Górnicza
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 42-530
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Remondis Medison Rzeszów Sp. z o.o. - Członek Konsorcjum
Nationale Identifikationsnummer: 8131021314
Postanschrift: ul. Hetmańska 120
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 35-078
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 33 250.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 38 400.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w sposób następujący: - przy użyciu strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl-pełny link strony internetowej prowadzonego postępowania znajduje się w ogłoszeniu o zamówieniu, - dotyczy złożenia oferty wraz z dokumentami składanymi wraz z oferta przetargową, - przy użyciu poczty elektronicznej, email: tomasz.telesz@szpital-brzozow.pl- w pozostałych przypadkach (np. zadawanie pytań, składanie wyjaśnień, wzywanie do wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, składanie dokumentów, uzupełnienie dokumentów itp.) Wykaz wymaganych dokumentów zawiera specyfikacja warunków zamówienia, zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego W postępowaniu ma zastosowanie art. nr 139 ustawy Prawo zamówień publicznych (z wyłączeniem ust. nr 2).postępowania.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/05/2023