Dienstleistungen - 319744-2017

12/08/2017    S154

die Tschechische Republik-Prag: Fernmeldedienste

2017/S 154-319744

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Česká republika – Ministerstvo vnitra
Nationale Identifikationsnummer: 00007064
Postanschrift: Nad Štolou 936/3
Ort: Praha 7
NUTS-Code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Postleitzahl: 170 34
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Tomáš Kroupa
E-Mail: vavra@mvcr.cz
Telefon: +420 974841756
Fax: +420 974841105

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.mvcr.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://www.zakazky.mvcr.cz

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.zakazky.mvcr.cz
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://dns.kivs.cz
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Poskytování služeb KIVS – 2017–2021.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
64200000 Fernmeldedienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Poskytování datových a hlasových služeb orgánům veřejné správy České republiky. Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých orgánů státní správy (OSS), ať již v rámci jednoho OSS nebo mezi více OSS.

Dále datové služby umožňující datovou komunikaci mezi OSS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS. Souhrn takto definovaných telekomunikačních služeb se nazývá KTS data.

Dále běžné hlasové služby pevných hlasových sítí – KTS hlas.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 000 000 000.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Poskytování služeb KIVS – 2017–2021, Část 1.: Datové služby KIVS CMS.

Los-Nr.: Část 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
64200000 Fernmeldedienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Hauptort der Ausführung:

Česká republika.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS.

Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 této Zadávací dokumentace DNS.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 200 000 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Opční právo jednotlivých pověřujících zadavatelů ohledně služeb specifikovaných v Poptávkovém listu zadavatele (koncového uživatele), které budou dle smlouvy poskytovány koncovému uživateli, a to zejména co do počtu přípojek, rychlosti nebo jiných parametrů vysoutěžených služeb KIVS. Vymezení doby využití opčního práva a vymezení základního předmětu plnění veřejných zakázek týkajících se opčního práva je blíže specifikováno v zadávacích podmínkách.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Poskytování služeb KIVS – 2017–2021, Část 2.: Komoditní telekomunikační služby.

Los-Nr.: Část 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
64200000 Fernmeldedienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Hauptort der Ausführung:

Česká republika.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby.

Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 této Zadávací dokumentace DNS.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 800 000 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Opční právo jednotlivých pověřujících zadavatelů ohledně služeb specifikovaných v Poptávkovém listu zadavatele (koncového uživatele), které budou dle smlouvy poskytovány koncovému uživateli, a to zejména co do počtu přípojek, rychlosti nebo jiných parametrů vysoutěžených služeb KIVS. Vymezení doby využití opčního práva a vymezení základního předmětu plnění veřejných zakázek týkajících se opčního práva je blíže specifikováno v zadávacích podmínkách.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Kopie výpisu z obchodního rejstříku.

Kopie dokladu oprávnění k podnikání v níže uvedeném rozsahu:

Pro 1. část DNS: osvědčení Českého telekomunikačního úřadu dle § 14 ZEK, o oznámení komunikační činnosti dle § 13 ZEK. Dodavatel musí mít oznámeno zajišťování veřejně dostupné (pevné) sítě elektronických komunikací (dále jen „pevná síť“), která slouží zcela nebo převážně k poskytování veřejně dostupných služeb přenosu dat pro celé území České republiky. Dodavatel musí mít oznámenu činnost na služby, které jsou předmětem veřejných zakázek 1. části DNS, a které jsou předmětem jeho nabídky pro celé území České republiky.

Pro 2. část DNS: osvědčení Českého telekomunikačního úřadu dle § 14 ZEK o oznámení komunikační činnosti dle § 13 ZEK. Dodavatel musí mít oznámeno zajišťování veřejné telefonní sítě či veřejné datové sítě, tj. sítě elektronických komunikací, která slouží k poskytování veřejně dostupných telefonních či datových služeb, a která umožňuje mezi pevnými koncovými body sítě přenos mluvené řeči, jakož i jiných forem komunikace pro celé území České republiky. Dodavatel musí mít oznámenu činnost na služby, které jsou předmětem veřejných zakázek pro část 2. DNS, a které jsou předmětem jeho nabídky pro celé území České republiky.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft die Einrichtung eines dynamischen Beschaffungssystems
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 145-299398
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/09/2017
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch, Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 48 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@compet.cz
Telefon: +420 540167111
Fax: +420 540167111

Internet-Adresse: http://www.compet.cz

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/08/2017