Lieferungen - 325592-2022

17/06/2022    S116

Polen-Warschau: Spezialfahrzeuge

2022/S 116-325592

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 098-268184)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SKARB PAŃSTWA - GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 94
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 00-807
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Milena Luty
E-Mail: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
Telefon: +48 220-44-02
Fax: +48 220-48-99
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.gitd.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa fabrycznie nowych pojazdów specjalnych (furgonów) wraz z wyposażeniem

Referenznummer der Bekanntmachung: BDG.ZPB.072.5.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34114000 Spezialfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach zamówienia podstawowego 8 fabrycznie nowych pojazdów specjalnych (furgonów) i maksymalnie 2 w ramach prawa opcji wyprodukowanych nie wcześniej niż 2022 r., wolnych od wad, ze specjalistyczną zabudową i wyposażonych w specjalistyczny sprzęt, których parametry techniczno-użytkowe i warunki zabudowy są zawarte w cz. III SWZ.

Szczegółowe informacje dot. przedmiotu zamówienia w tym OPZ zawarte w SWZ.

Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań o udzielenie zamówienia opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2.2.10 i nie jest udzielane jako część z których każda stanowi odrębne postępowanie.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/06/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 098-268184

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 22/06/2022
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 28/06/2022
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 19/09/2022
muss es heißen:
Tag: 25/09/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 22/06/2022
Ortszeit: 12:30
muss es heißen:
Tag: 28/06/2022
Ortszeit: 12:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: