Lieferungen - 326365-2019

12/07/2019    S133    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Târgu Mureș: Computerplattformen

2019/S 133-326365

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș
Nationale Identifikationsnummer: 4322742
Postanschrift: Str. Gheorghe Marinescu nr. 38
Ort: Târgu Mureș
NUTS-Code: RO125
Postleitzahl: 540139
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Leb Annamaria, Prunas Ramona
E-Mail: umfachizitii@umfst.ro
Telefon: +40 265213533
Fax: +40 265211944

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.umfst.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Instituție de învățământ
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sistem de telepatologie, E-School sau echivalent, cu modul de examinare, pentru digitalizarea învățământului

Referenznummer der Bekanntmachung: 0
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30211300
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie din Targu Mures lanseaza procedura de atribuire a unui contract de achizitie publica de produse, avand ca obiect furnizarea unui sistem de telepatologie, E-School sau echivalent, cu modul de examinare, pentru digitalizarea invatamantului.

Sistemul care face obiectul acestei achizitii tinteste modernizarea indeosebi a disciplinelor UMFST care utilizeaza imagini microscopice (Anatomie patologica/Morfopatologie, Histologie, Biologie celulara). Sistemul performant se doreste a fi utilizat pentru digitalizarea acestei parti de predare, cu posibilitatea accesarii materialului de studiat online si simultan de 500 de utilizatori, dar si a cuantificarii activitatii studentului pe parcursul semestrului si in sesiune, in cele 3 limbi de predare: romana, maghiara si engleza. Intrucat activitatea universitara implica si cercetarea, sistemul e necesar pentru a permite consultul vizualizarii sectiunilor scanate la [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 476 900.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213000
38520000
48318000
48821000
51430000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO125
Hauptort der Ausführung:

UMFST din Targu Mures, Str. Gh. Marinescu nr. 38, Targu Mures, jud. Mures, respectiv Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures, Str. Gh. Marinescu nr. 50, Targu Mures, jud. Mures.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie din Targu Mures lanseaza procedura de atribuire a unui contract de achizitie publica de produse, avand ca obiect furnizarea unui Sistem de telepatologie, E-School sau echivalent, cu modul de examinare, pentru digitalizarea invatamantului, conform cantitatilor si prevederilor din Caietul de sarcini.

Sistemul care face obiectul acestei achizitii tinteste modernizarea indeosebi a disciplinelor UMFST care utilizeaza imagini microscopice (Anatomie patologica/Morfopatologie, Histologie, Biologie celulara). Sistemul performant se doreste a fi utilizat pentru digitalizarea acestei parti de predare, cu posibilitatea accesarii materialului de studiat online si simultan de 500 de utilizatori dar si a cuantificarii activitatii studentului pe parcursul semestrului si in sesiune, in cele 3 limbi de predare: romana, maghiara si engleza. Intrucat activitatea universitara implica si cercetarea, sistemul e necesar a permite consultul vizualizarii sectiunilor scanate la distanta, in mediul online, precum si cuantificarea automata, cu softuri de cea mai inalta performanta, a reactiilor histologice clasice (Hematoxilina Eozina), precum si a celor imunohistochimice si de hibridizare in situ prin fluorescenta (FISH). Sistemul e necesar a permite scanarea sectiunilor in timpul cel mai scurt posibil, cu posibilitatea marcarii ariei de interes (pentru a reduce capacitatea de stocare) dar si posibilitatea scanarii in profunzimea sectiunii, extrem de utila pentru preparatele citologice si nu numai.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 17.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 85
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016.

In conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a preveni, identifica si remedia situatiile de conflict de interese, in scopul evitarii denaturarii concurentei si a asigurarii tratamentului egal pentru toti operatorii economici.

In sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, coroborat cu prevederile art. 21 alin. (6) din HG nr. 395/2016, persoanele care detin functii de decizie, care sunt implicate in desfasurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia in cadrul autoritatii contractante, sunt urmatoarele:

— Rector: Prof. Dr. Leonard Azamfirei,

— Prorector: Prof. Dr. Ing. Calin Enachescu,

— Prorector: Prof. Dr. Marginean Cristina-Oana,

— Prorector: Prof. Dr. Borda Angela,

— Prorector: Prof. Dr. Vari Camil Eugen,

— Prorector: Prof. Dr. Tatiana Danescu,

— Prorector: Prof. Dr. Ing. Liviu Moldovan,

— Prorector: Prof. Dr. Balasa Rodica-Ioana,

— Director General Administrativ: Bota Sabin,

— Director Administrativ Adjunct: Ing. Nistor Mircea,

— Sef Serviciu Achizitii-Investitii: Prunas Ramona,

— Sef Birou Achizitii: Leb Annamaria,

— Contabil-Sef: Ec. Munteanu Paraschiva,

— Consilier Juridic: Jr. Salagean Manuela,

— Consilier Juridic: Olar-Sala Cristina-Rodica,

— Consilier Juridic: Oltean Emilian,

— Sef Disciplina Anatomie Patologica-Departament M1: Prof. Dr. Simona Gurzu,

— Asistent universitar in cadrul Disciplinei Anatomie Patologica-Departament M1: Drd. Marius Alexandru Beleaua,

— Administrator Patrimoniu: Moga Horatiu-Ovidiu,

— Administrator Patrimoniu: Cilean Ioana Andreea,

— Administrator Patrimoniu: Nan Roxana Andreea.

Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE), conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor.

Completarea DUAE se va face in SEAP in mod direct, dupa autentificarea in sistem si accesarea prezentei proceduri de catre fiecare participant. In vederea completarii DUAE, se va consulta Ghidul de utilizare al DUAE – Informatii pentru Operator Economic, pus la dispozitie pe site-ul: https://sicap-prod.e-licitatie.ro in sectiunea „Informatii DUAE” – Ghid de completare DUAE, precum si notificarea ANAP publicata in data de 8.4.2019 pe site-ul www.anap.gov.ro

Pentru cazurile in care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile in care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica in sistem si va accesa procedura de atribuire de interes in vederea completarii DUAE in calitatea in care a fost inclus in respectiva procedura (asociat, subcontractant, tert sustinator). Operatorii economici au posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tipărirea acestuia, direct din aplicație.

In vederea aplicarii dispozitiilor art. 58 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator) vor completa si vor depune, odata cu DUAE, Declaratia privind conflictul de interese (Formularul 2), privind neincadrarea in prevederile art. 59 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fiecare dintre ofertanti (lider asociere, asociati), terti sustinatori, subcontractanti, dupa caz, trebuie sa incarce documentele cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in sensul dispozitiilor art. 123 alin. [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/08/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 23/12/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/08/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Orice corespondenta si documente legate de procedura de atribuire transmise intre ofertant si Autoritatea Contractanta trebuie sa fie in limba romana. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.

Ofertantii isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea ofertei incarcate in SEAP.

Evaluarea ofertelor: evaluarea ofertelor se realizeaza prin acordarea, pentru fiecare oferta in parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul stabilit in documentaţia de atribuire. Se stabileste clasamentul ofertelor prin ordonarea descrescatoare a punctajelor respective, oferta castigatoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj.

Departajarea ofertelor clasate pe primul loc:

In cazul in care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:

Din SEAP, atasata la Anuntul de participare. Informatiile tehnice relevante referitoare la participarea la procedura online se pot obtine la adresa: https://sicap-prod.e-licitatie.ro

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute conform Legii nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2019