Lieferungen - 326451-2019

12/07/2019    S133    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Finnland-Helsinki: Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)

2019/S 133-326451

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Helsingin yliopisto
Nationale Identifikationsnummer: 0313471-7
Postanschrift: Yliopistonkatu 3, Helsingin yliopisto
Ort: Helsinki
NUTS-Code: FI1B
Postleitzahl: 00014
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Katri Leino
E-Mail: katri.e.leino@helsinki.fi
Telefon: +358 2941911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.helsinki.fi/fi

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=241055&tpk=4190a118-3864-410d-879c-85b18376c793
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: yliopisto
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Laboratoriotarvikkeiden ja kemikaalien puitejärjestely

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38000000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Puitejärjestely Helsingin yliopiston laboratoriotarvikkeille ja kemikaaleille. Helsingin yliopisto ostaa laboratoriotarvikkeita noin 7 miljoonalla eurolla vuosittain. Edellä mainittuihin laboratoriotarvikkeisiin ei sisälly erikseen kilpailutettavat laboratoriolaitteet.

Hankinnan kohteena ovat tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt laboratoriotarvikkeet ja kemikaalit. Erilliset tuotekategoriat on pyritty muodostamaan siten, että ne edustavat Helsingin yliopistolla laajasti käytettyjä ja kappalemääräisesti mitattuna merkittävästi käytettyjä tuotteita. Liitteissä esitettyjen laboratoriotarvikekategorioiden lisäksi hankinnan kohteena ovat myös puitejärjestelyyn valittujen toimittajien muut kuin tuotekategorioissa määritellyt laboratoriotarvikkeet ja kemikaalit sekä optiona laboratoriotarvikkeiden täyttöpalvelu (tarvikevarastot).

Tarjouspyyntö muodostuu seuraavista osa-alueista:

– Tuotekategoriat 1–20

– Tarjouskysely (minikilpailutus)

– Täyttöpalvelu optiona (selvitys).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 7 000 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Laboratoriotarvikkeiden ja kemikaalien puitejärjestely

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1B
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Puitejärjestely Helsingin yliopiston laboratoriotarvikkeille, reagensseille ja kemikaaleille. Hankinnan kohteena ovat tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt laboratoriotarvikkeet, reagenssit ja kemialliset tuotteet erillisinä tuotekategorioinaan. Liitteessä 1 esitettyjen tuotekategorioiden lisäksi hankinnan kohteena ovat myös puitejärjestelyyn valittujen toimittajien muut kuin tuotekategorioissa määritellyt laboratoriotarvikkeet ja kemikaalit, joiden osalta mahdollistetaan tarjouskysely (minikilpailutus), jotta puitejärjestelyn kattavuus Helsingin yliopistolla muodostuisi mahdollisimman laajaksi. Toimittaja sitoutuu sähköiseen tarjouskyselyyn, jossa Tilaaja lähettää kyselyitä sähköpostin välityksellä tai vastaavalla työkalulla määriteltyjen tuotekategorioiden ulkopuolisista tuotteista kaikille puitejärjestelyssä oleville toimittajille. Toimittaja sitoutuu vastaamaan kyselyihin ja antamaan tarjouksensa kahden arkipäivän sisällä.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 7 000 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Sopimus on voimassa kaksi (2) vuotta, jonka jälkeen Helsingin yliopistolla on mahdollisuus jatkaa sopimusta yksi (1) + yksi (1) vuotta, vuosi kerrallaan. Optiovuodet tulevat automaattisesti käyttöön, ellei erillistä irtisanomisilmoitusta tehdä.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Täyttöpalvelu (optio)

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1B
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Täyttöpalvelu (itsepalveluvarasto):

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota Helsingin yliopiston käyttöön laboratoriotarvikkeiden täyttöpalvelua, jossa tarjoaja tarjoaa täyttöpalveluvarastoa seuraavasti:

– Tarjoaja pitää tarvittaessa yllä Helsingin yliopiston tiloissa (yksi tai useampi varasto) yhdessä sovittua tuotevalikoimaa.

– Tuotevalikoima voi sisältää tarjoajan omia ja kilpailijoiden tuotteita. – Tarjoaja järjestää yliopiston yksikkökohtaisen ostoraportoinnin.

– Tarjoaja järjestää tuotteiden automaattitäydennykset varastoon.

– Tarjoaja järjestää yliopiston yksikkökohtaisen laskutuksen kulutuksen mukaan yksikkökohtaisesti eriteltynä laskutuksena.

– Tarjoaja laskuttaa varastomyynnit kerran kuukaudessa jälkikäteen.

– Yliopiston yksiköt saavat oman yksikkökohtaisen tunnisteen, joka mahdollistaa usean yliopiston yksikön käyttämät yhteisvarastot.

– Seuranta järjestetään esim. viivakoodinlukijalla/viivakoodein tai RFID-lukijalla/RFID- tagein tai vastaavin menettelyin.

– Täyttöpalvelussa joko Helsingin yliopisto tai toimittaja/toimittajat omistaa varastossa olevat tuotteet.

– Varaston tuotevalikoiman ylläpito toimittajan toimesta ei vaadi Helsingin yliopistolta muita toimenpiteitä kuin varastotilaksi soveltuvan tilan järjestämisen tarvittavine tiedonsiirtoyhteyksineen. Selvitys tarjottavan täyttöpalvelun sisällöstä:

Tarjoajan tulee jättää tarjouksen erillisenä liitteenä tyhjentävä selvitys tarjottavan täyttöpalvelun sisällöstä, mikäli tarjoaja haluaa jättää tarjouksen Helsingin yliopiston käyttöön tarjottavasta täyttöpalvelusta. Tarjoajan tulee selvittää tarjottavan varastoratkaisun osalta mm. seuraavat asiat:

Selvitys tarjottavan täyttöpalvelun sisällöstä sisältäen mm. seuraavat asiat:

– Tuotevalikoiman laajuus

– Miten yksikkökohtainen ostoraportointi järjestetään

– Miten varastojen automaattitäydennykset järjestetään

– Laskutusmalli ja miten eri yksiköiden erillislaskutus tapahtuu

– Miten tuotteiden ”ostaminen” varastosta tapahtuu

– Yksityiskohtainen selvitys siitä, miten asiakas kirjautuu varaston ostojärjestelmään, ostaa tuotteet ja lopettaa ostotapahtuman

– Kuka omistaa varastossa olevat tuotteet

– Selvitys mahdollisista malleista

– Mikä on palvelun kustannusmalli eli mitä palvelu maksaa Helsingin yliopistolle

– Miten varaston osto-oikeuksia hallinnoidaan

– Mitä ominaisuuksia varaston ostojärjestelmä tarjoaa yliopistolle

– Voiko varastojärjestelmän avulla tilata hyllytystuotteiden ulkopuolisia tuotteita varastotäydennysten yhteyteen.

Puitejärjestelyyn valitaan yksi (1) tarjoaja, jolle mahdolliset täyttöpalveluvarastotarpeet ohjataan puitejärjestelykaudella.

Valinta tarjottujen vaihtoehtojen sisällä tapahtuu seuraavin kriteerein: – Tuotevalikoiman laajuus (omat/muiden tarjoajien tuotteet), 60 %

– Toimintamalli ja sen soveltuvuus Helsingin yliopistolle, 40 %

– Vastaavuus täyttöpalvelulle tarjouspyynnössä asetettuihin ominaisuuksiin

– Ostojärjestelmän helppokäyttöisyys

– Yhteensopivuus yliopiston talousjärjestelmän kanssa (SAP).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Sopimus on voimassa kaksi (2) vuotta, jonka jälkeen Helsingin yliopistolla on mahdollisuus jatkaa sopimusta yksi (1) + yksi (1) vuotta, vuosi kerrallaan. Optiovuodet tulevat automaattisesti käyttöön, ellei erillistä irtisanomisilmoitusta tehdä.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: ja
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/09/2019
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/09/2019
Ortszeit: 12:15

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00520
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Fax: +358 295643314

Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/07/2019