Dienstleistungen - 327539-2019

12/07/2019    S133    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Entwicklung von Computerspiel-Software

2019/S 133-327539

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Postanschrift: ul. Podchorążych 2, pok. 112
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213
Postleitzahl: 30-084
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 112
E-Mail: przetargi@up.krakow.pl
Telefon: +48 126626424
Fax: +48 126372243

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.up.krakow.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa wykonania i wdrożenia dedykowanego programu symulującego zarządzanie wirtualnym przedsiębiorstwem

Referenznummer der Bekanntmachung: 22/PN/BRW/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72212911
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest Stworzenie i wdrożenie symulacji prowadzenia innowacyjnego przedsiębiorstwa w formie gry online, która ma być narzędziem dydaktycznym, kształcącym postawy i kompetencje przedsiębiorcze wśród studentów, ułatwiające w przyszłości założenie i zarządzanie własną firmą.

Symulacja podmiotu gospodarczego ma imitować warunki występujące na rynku, zachowania konkurencji oraz sytuacje losowe. Gracze mają wcielać się w zarząd wybranego podmiotu gospodarczego. Ich zadaniem jest podejmowanie szeregu decyzji związanych z ich wirtualnym podmiotem, podobnych do tych, jakie muszą podejmować zarządzający tego typu podmiotami działającymi w rzeczywistości. Symulacja ma umożliwić kształtowanie szerokiego spektrum umiejętności niezbędnych w prowadzeniu firmy, jak: analityczne myślenie, kreatywność, podejmowanie decyzji w zmieniających się warunkach, reagowanie na sytuacje losowe i działania konkurencji, praca w grupie, analiza danych rynkowych.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Gmach Główny UP, ul. Podchorążych 2

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest Stworzenie i wdrożenie symulacji prowadzenia innowacyjnego przedsiębiorstwa w formie gry online, która ma być narzędziem dydaktycznym, kształcącym postawy i kompetencje przedsiębiorcze wśród studentów, ułatwiające w przyszłości założenie i zarządzanie własną firmą.

Symulacja podmiotu gospodarczego ma imitować warunki występujące na rynku, zachowania konkurencji oraz sytuacje losowe. Gracze mają wcielać się w zarząd wybranego podmiotu gospodarczego. Ich zadaniem jest podejmowanie szeregu decyzji związanych z ich wirtualnym podmiotem, podobnych do tych, jakie muszą podejmować zarządzający tego typu podmiotami działającymi w rzeczywistości. Symulacja ma umożliwić kształtowanie szerokiego spektrum umiejętności niezbędnych w prowadzeniu firmy, jak: analityczne myślenie, kreatywność, podejmowanie decyzji w zmieniających się warunkach, reagowanie na sytuacje losowe i działania konkurencji, praca w grupie, analiza danych rynkowych. Uczestnicy będą korzystać z gry na zajęciach nt. symulacji biznesowych oraz w warunkach domowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt: Uczelnia najwyższej jakości - UP to the TOP" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 105-256099
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Unieważnienie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1579 z póź. zm.) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2019