Dienstleistungen - 327552-2019

12/07/2019    S133    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Słupsk: Zubereitung von Mahlzeiten

2019/S 133-327552

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Hubalczyków 1
Ort: Słupsk
NUTS-Code: PL636
Postleitzahl: 76-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Piotr Feszak
E-Mail: zp@szpital.slupsk.pl
Telefon: +48 598460620
Fax: +48 598460621

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.szpital.slupsk.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa przygotowywania i dystrybucji posiłków dla pacjentów hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. — 38/PN/2019

Referenznummer der Bekanntmachung: 38/PN/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
55321000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług w zakresie całodobowego żywienia pacjentów (dorośli i dzieci) hospitalizowanych w oddziałach Szpitala zlokalizowanych w Słupsku przy ul. Hubalczyków 1 oraz w Ustce przy ul. A. Mickiewicza 12 w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy w ilości ok. 408 posiłków dziennie wraz z dzierżawą pomieszczeń Kuchni Szpitalnej Zamawiającego z wyposażeniem i prowadzeniem ogólnodostępnej stołówki

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 7 730 687.43 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
55322000
55520000
70200000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL636
Hauptort der Ausführung:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., ul. Hubalczyków 1, Słupsk, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług w zakresie całodobowego żywienia pacjentów (dorośli i dzieci) hospitalizowanych w oddziałach Szpitala zlokalizowanych w Słupsku przy ul. Hubalczyków 1 oraz w Ustce przy ul. A. Mickiewicza 12 w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy w ilości ok. 408 posiłków dziennie wraz z dzierżawą pomieszczeń Kuchni Szpitalnej Zamawiającego z wyposażeniem i prowadzeniem ogólnodostępnej stołówki

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Wsad do kotła / Gewichtung: 20.00
Preis - Gewichtung: 80
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

4. Zamawiający na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp wyznaczył termin składania ofert krótszy niż termin określony w art. 43 ust. 2 ustawy z uwagi na fakt iż w przedmiotowym postępowaniu zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia.

5. Zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy (jednak nie krótszy niż 15 dni) jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 078-186729
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/06/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Impel Catering Sp. z o. o. Siedziba: ul. Ślężna 118
Ort: 53-111 Wrocław
NUTS-Code: PL
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 7 505 568.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 7 730 687.43 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: 1) W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 21.3.1) i 21.3.2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2019