Dienstleistungen - 327736-2019

12/07/2019    S133    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Ungarn-Budapest: Dienstleistungen in Verbindung mit Software

2019/S 133-327736

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Óbudai Egyetem
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_76167195
Postanschrift: Bécsi út 96/B.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110
Postleitzahl: 1034
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Dr. Kopasz Gábor
E-Mail: obuda@cashflowhungary.hu
Telefon: +36 703888077

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.uni-obuda.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Felsőoktatási intézmény
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Neptun rendszer beszerzése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001032682018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72260000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Ajánlattevő feladata Ajánlatkérőnek a jelenleg használt NEPTUN rendszerelemek support szolgáltatásainak biztosítása, valamint a jelenleg már létező, vagy a későbbiekben a NEPTUN rendszerhez kifejlesztésre kerülő modulok későbbi időpontban történő bevezetése és ezekhez kapcsolódó support szolgáltatás nyújtása a Dokumentációban meghatározottak szerint.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 263 760 000.00 HUF
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72260000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110
NUTS-Code: HU211
NUTS-Code: HU313
Hauptort der Ausführung:

1034 Budapest, Bécsi út 96/B.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ajánlattevő feladata Ajánlatkérőnek a jelenleg használt NEPTUN rendszerelemek support szolgáltatásainak biztosítása, valamint a jelenleg már létező, vagy a későbbiekben a NEPTUN rendszerhez kifejlesztésre kerülő modulok későbbi időpontban történő bevezetése és ezekhez kapcsolódó support szolgáltatás nyújtása a Dokumentációban meghatározottak szerint.

Ajánlatkérő által már használt, bevezetett modulok: Neptun Tanügyi modul, Neptun rendszer Poszeidon modulja, Neptun EiiR Gazdálkodási rendszermodul, Neptun EiiR Humánerőforrás modul, Gyűjtőszámla modul, Postai csekk modul, Papír alapú számla modul, E-számla vagy Elektronikusan archivált számla modul, Kollégium modul, Neptun rendszer Poszeidon kötegelt scannelés modulja, Neptun rendszer UniPoll kérdőívkezelés modulja, FIR modul, Windows Services modul és a VIR Interfész a Dokumentációban meghatározottak szerint.

Ajánlattevő feladata továbbá a Neptun Gazdálkodási modul SAP platformon és Neptun Humánerőforrás modul SAP platformon modulok bevezetése és support nyújtása.

A support szolgáltatás tartalma: rendszerkövetés, jogszabálykezelés, szoftverfrissítés, helpdesk, hibakezelés, üzemeltetés-támogató szolgáltatások, ügyfélszolgálat, szakértői, tanácsadói tevékenység, helyszíni tanácsadás, oktatás, új Neptun rendszermodul bevezetése és az egyedi megrendelői igények kezelése, opcionális modul bevezetési szolgáltatások, ajánlatkérő által opcionálisan igénybe vehető kiegészítő szolgáltatás, ajánlatkérő által opcionálisan igénybe vehető Neptun tranzakciós szolgáltatások a Dokumentációban meghatározottak szerint.

Kiegészítő szolgáltatások:

További SAP platformon működő Neptun modulhoz szükséges nevesített felhasználói hozzáférés biztosítása.

További SAP platformon működő Neptun modulhoz szükséges nevesített felhasználói hozzáférés supportja.

Neptun rendszerhez egyedi fejlesztések és terméktámogatás valamint helyszíni oktatás biztosítása.

Kiegészítő tranzakciós szolgáltatások:

Neptun elektronikus számlakiállítás, Neptun felhős szolgáltatások (LMS, LCMS) és Neptun irathitelesítés biztosítása.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • aufgrund des Schutzes von ausschließlichen Rechten einschließlich Rechten des geistigen Eigentums
Erläuterung:

Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont:

A szerződés kizárólagos szerzői jogok védelme miatt csak egy gazdasági szereplővel köthető meg.

A Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer szerzői jogai és a szoftver forráskódja kizárólag az SDA Informatika Zrt. tulajdonában áll és ezen vagyoni jogokkal kizárólagosan rendelkezik. A Neptun rendszerre vonatkozóan – beleértve a Rendszerbe integrált és a Rendszer elválaszthatatlan részét képező modulokat is – harmadik fél részére az SDA Informatika Zrt. semmilyen jogot nem biztosított.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) VI. Fejezetének – számítógépi programalkotás (szoftver) – rendelkezései szerint szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. E törvény eltérő rendelkezése hiányában a felhasználásra engedély felhasználási szerződéssel szerezhető. A szerző kizárólagos joga, hogy a művét átdolgozza, illetve, hogy erre másnak engedélyt adjon. Az Szjt. fenti rendelkezései alapján az Iratkezelő szoftver szerzői műnek minősül, így szerzői jogi védelem alá tartozik. Ennek megfelelően a Szerző, illetve szellemi alkotása a szerzői művet megillető védelemben részesül. A szoftver alkotóját és a szoftvert illetik meg az Szjt. által biztosított jogok (szerzői jogi védelem). A szoftver alkotója, mint a szerzői jogi védelemben részesített alkotás szerzője a fentiek szerint, és az Szjt. alapján kizárólagosan rendelkezik a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer felett, tekintettel arra is, hogy kizárólagossági nyilatkozatot tett. A Neptun – beleértve a Rendszer moduljait is – bevezetési, terméktámogatási, szupportálási, továbbfejlesztési – ideértve, de nem kizárólagosan a technológiai és jogszabálykövetési feladatokat, fejlesztéseket –, valamint a Neptun meghatározott funkcionalitásaihoz és azok üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges kapcsolódó szolgáltatások nyújtását, azok műszaki-technikai sajátosságaira tekintettel, valamint a fennálló szoftverjogok védelme miatt, kizárólag az SDA Informatika Zrt. tudja ellátni.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 095-230607
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Neptun rendszer beszerzése

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/06/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_80194886
Postanschrift: Retyezáti utca 46.
Ort: Érd
NUTS-Code: HU120
Postleitzahl: 2030
Land: Ungarn
E-Mail: kozbeszerzes@sdainformatika.hu
Telefon: +36 12094748
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 262 080 000.00 HUF
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 263 760 000.00 HUF
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

A nyertes ajánlattevő neve: SDA Informatika Zrt.

A nyertes ajánlattevő adószáma: 11684057-2-43

A nyertes ajánlattevő székhelye: 1111 Budapest, Budafoki út 59.

Az eljárásban más ajánlattevő nem volt.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2019