Dienstleistungen - 327991-2019

12/07/2019    S133

die Slowakei-Bratislava: Informationstechnologiedienste

2019/S 133-327991

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 235-537557)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Nationale Identifikationsnummer: 50349287
Postanschrift: Štefánikova
Ort: Bratislava
NUTS-Code: SK SLOVENSKO
Postleitzahl: 811 05
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Branislav Hudec
E-Mail: branislav.hudec@vicepremier.gov.sk
Telefon: +421 220928102
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/18008

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie

Referenznummer der Bekanntmachung: 416762
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72222300 Informationstechnologiedienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je poskytovanie služby dátovej integrácie: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie v zmysle Prílohy č.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/07/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 235-537557

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Anstatt:
Tag: 22/07/2019
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 12/08/2019
Ortszeit: 13:00
Abschnitt Nummer: III.1.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Technická a odborná spôsobilosť
Anstatt:

Kľúčový expert č. 3 IT Architekt

a)minimálne 5-ročné praktické skúsenosti v oblasti analýzy a návrhu informačných systémov;

b)minimálne 2 praktické skúsenosti s vypracovaním návrhov riešení v oblasti architektúry informačných systémov, pričom aspoň jeden z týchto projektov bol zameraný na oblasť návrhu a implementácie riešenia dátovej kvality a dátovej integrácie s použitím softvérového riešenia Talend (alebo ekvivalentného riešenia) v cloudovom prostredí; túto podmienku účasti záujemca preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom;

c)platný certifikát s minimálnou úrovňou TOGAF Certified alebo ekvivalent;

d)platný certifikát s minimálnou úrovňou SOA Professional alebo ekvivalent;

muss es heißen:

Kľúčový expert č. 3 IT Architekt

a)minimálne 5-ročné praktické skúsenosti v oblasti analýzy a návrhu informačných systémov; túto podmienku účasti záujemca preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom,

b)minimálne 2 praktické skúsenosti s vypracovaním návrhov riešení v oblasti architektúry informačných systémov, pričom aspoň 1 z týchto projektov bol zameraný na oblasť návrhu a implementácie riešenia dátovej kvality a dátovej integrácie s použitím softvérového riešenia Talend (alebo ekvivalentného riešenia); túto podmienku účasti záujemca preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom;

c)platný certifikát s minimálnou úrovňou TOGAF Certified alebo ekvivalent; túto podmienku účasti záujemca preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu;

d)platný certifikát s minimálnou úrovňou SOA Professional alebo ekvivalent; túto podmienku účasti záujemca preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu.

Abschnitt Nummer: III.1.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Technická a odborná spôsobilosť
Anstatt:

Kľúčový expert č. 4 Expert pre oblasť integrácií

a) minimálne 5-ročné praktické skúsenosti v oblasti analýzy, návrhu a modelovania integračných rozhraní; túto podmienku účasti záujemca preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom;

b) minimálne 2 praktické skúsenosti v oblasti analýzy, návrhu a modelovania integračných rozhraní informačných systémov, pričom aspoň jeden z týchto projektov bol implementovaný v cloudovom prostredí.

muss es heißen:

Kľúčový expert č. 4 Expert pre oblasť integrácií

a) minimálne 5-ročné praktické skúsenosti v oblasti analýzy, návrhu a modelovania integračných rozhraní; túto podmienku účasti záujemca preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom;

b) minimálne 2 praktické skúsenosti v oblasti analýzy, návrhu a modelovania integračných rozhraní informačných systémov.

Abschnitt Nummer: III.1.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Technická a odborná spôsobilosť
Anstatt:

Kľúčový expert č. 5 - Expert pre oblasť dátovej kvality

a) minimálne 5-ročné praktické skúsenosti v oblasti informačných technológií;

b) minimálne 2 praktické skúsenosti v oblasti návrhu a implementácie funkčnosti a procedúr dátovej kvality informačných systémov, pričom aspoň 1 z týchto projektov bol zameraný na oblasť návrhu a implementácie riešenia pre stotožňovanie údajov voči referenčným údajom a aspoň jeden z týchto projektov bol zameraný na oblasť implementácie SW komponentov Talend MDM (Master Data Management) a/alebo Talend DQ (Data Quality), alebo ekvivalentných SW komponentov;

muss es heißen:

Kľúčový expert č. 5 - Expert pre oblasť dátovej kvality

a) minimálne 5-ročné praktické skúsenosti v oblasti informačných technológií; túto podmienku účasti záujemca preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom;

b) minimálne 2 praktické skúsenosti v oblasti návrhu a implementácie funkčnosti a procedúr dátovej kvality informačných systémov, pričom aspoň 1 z týchto projektov bol zameraný na oblasť návrhu a implementácie riešenia pre stotožňovanie údajov voči referenčným údajom; túto podmienku účasti záujemca preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom.

Abschnitt Nummer: III.1.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Technická a odborná spôsobilosť
Anstatt:

Kľúčový expert č. 6 Hlavný vývojár - IT Programátor

a) minimálne 5-ročné praktické skúsenosti v oblasti softvérového vývoja;

b) minimálne 2 praktické skúsenosti v oblasti vývoja informačných systémov, pričom aspoň 1 z týchto projektov bol zameraný na oblasť zabezpečenia riešenia dátovej kvality a dátovej integrácie s použitím softvérového riešenia Talend (alebo ekvivalent) v cloudovom prostredí;

muss es heißen:

Kľúčový expert č. 6 Hlavný vývojár - IT Programátor

a) minimálne 5-ročné praktické skúsenosti v oblasti softvérového vývoja; túto podmienku účasti záujemca preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom,

b) minimálne 2 praktické skúsenosti v oblasti vývoja informačných systémov, pričom aspoň 1 z týchto projektov bol zameraný na oblasť zabezpečenia riešenia dátovej kvality a dátovej integrácie s použitím softvérového riešenia Talend (alebo ekvivalent); túto podmienku účasti záujemca preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: