Bauleistung - 328122-2019

12/07/2019    S133    Bauleistung - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Skierniewice: Bauarbeiten

2019/S 133-328122

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 110-270115)

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” Sp. z o.o.
Postanschrift: Mokra Prawa 30
Ort: Skierniewice
NUTS-Code: PL715
Postleitzahl: 96-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Hubert Lachowski
E-Mail: przetargi@wodkan-skierniewice.com.pl
Telefon: +48 8333808
Fax: +48 8334668

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.wodkan-skierniewice.com.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej – etap IV

Referenznummer der Bekanntmachung: ZS/017/U/RB/JRP/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej – etap IV”.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano przebudowę i rozbudowę oczyszczalni polegającą na budowie nowych obiektów oraz na przebudowie, rozbudowie i remoncie części istniejących obiektów oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w miejscowości Mokra Prawa w gm. Skierniewice, w kierunku północno-zachodnim od granicy miasta Skierniewice.

2. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji Zamówienia: roboty ziemne, montażowe, ogólnobudowlane i instalacyjne.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 110-270115

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 16/07/2019
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 31/07/2019
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 16/07/2019
Ortszeit: 12:15
muss es heißen:
Tag: 31/07/2019
Ortszeit: 12:15
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:

Miejsce:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie Zakupowej pod adresem: https://przetargiwodkan.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Oferty” do dnia 16.7.2019 r., do godziny 12:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.7.2019 r. o godzinie 12:15 za pośrednictwem Platformy w siedzibie ZWiK „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mokrej Prawej 30, 96-100 Skierniewice, Polska - sala konferencyjna.

muss es heißen:

Miejsce:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie Zakupowej pod adresem: https://przetargiwodkan.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Oferty” do dnia 31.7.2019 r., do godziny 12:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.7.2019 r. o godzinie 12:15 za pośrednictwem Platformy w siedzibie ZWiK „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mokrej Prawej 30, 96-100 Skierniewice, POLSKA - sala konferencyjna.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: