Bauleistung - 329226-2022

20/06/2022    S117

Polen-Radzymin: Bauarbeiten

2022/S 117-329226

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 098-267300)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Radzymin
Nationale Identifikationsnummer: 912
Postanschrift: Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin
Ort: Radzymin
NUTS-Code: PL912 Warszawski wschodni
Postleitzahl: 05-250
Land: Polen
E-Mail: zp@radzymin.pl
Telefon: +48 226676767
Fax: +48 226676899
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http:///www.radzymin.pl
Adresse des Beschafferprofils: http:///bip.radzymin.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nadma w gminie Radzymin

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.1.13.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz kompleksowa realizacja zadania p.n.:

„Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nadma w gminie Radzymin”

Przedmiot zamówienia obejmuje całość prac i obowiązków związanych z realizacją inwestycji, wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia od fazy projektowej do jego pełnego przygotowania do użytkowania w funkcji, do jakiej został przewidziany.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/06/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 098-267300

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Anstatt:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że:

a) posiada zdolność zawodową (wiedza i doświadczenie): w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie (w rozumieniu Prawa budowlanego) budynku o kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m3 zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, o wartości robót nie mniejszej niż 15 000 000,00 zł brutto;

muss es heißen:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że:

a) posiada zdolność zawodową (wiedza i doświadczenie): w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie (w rozumieniu Prawa budowlanego) budynku o łącznej kubaturze nie mniejszej niż 20 000 m3 zaliczonego do kategorii VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 30 000 000,00 zł brutto.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 24/06/2022
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 15/07/2022
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 21/09/2022
muss es heißen:
Tag: 10/10/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 24/06/2022
Ortszeit: 11:15
muss es heißen:
Tag: 15/07/2022
Ortszeit: 11:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: