Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Bauleistung - 329226-2022

20/06/2022    S117

Polen-Radzymin: Bauarbeiten

2022/S 117-329226

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 098-267300)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Radzymin
Nationale Identifikationsnummer: 912
Postanschrift: Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin
Ort: Radzymin
NUTS-Code: PL912 Warszawski wschodni
Postleitzahl: 05-250
Land: Polen
E-Mail: zp@radzymin.pl
Telefon: +48 226676767
Fax: +48 226676899
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http:///www.radzymin.pl
Adresse des Beschafferprofils: http:///bip.radzymin.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nadma w gminie Radzymin

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.1.13.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz kompleksowa realizacja zadania p.n.:

„Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nadma w gminie Radzymin”

Przedmiot zamówienia obejmuje całość prac i obowiązków związanych z realizacją inwestycji, wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia od fazy projektowej do jego pełnego przygotowania do użytkowania w funkcji, do jakiej został przewidziany.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/06/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 098-267300

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Anstatt:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że:

a) posiada zdolność zawodową (wiedza i doświadczenie): w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie (w rozumieniu Prawa budowlanego) budynku o kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m3 zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, o wartości robót nie mniejszej niż 15 000 000,00 zł brutto;

muss es heißen:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że:

a) posiada zdolność zawodową (wiedza i doświadczenie): w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie (w rozumieniu Prawa budowlanego) budynku o łącznej kubaturze nie mniejszej niż 20 000 m3 zaliczonego do kategorii VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 30 000 000,00 zł brutto.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 24/06/2022
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 15/07/2022
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 21/09/2022
muss es heißen:
Tag: 10/10/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 24/06/2022
Ortszeit: 11:15
muss es heißen:
Tag: 15/07/2022
Ortszeit: 11:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: