Lieferungen - 330945-2020

14/07/2020    S134

Polen-Katowice: Schweißzubehör

2020/S 134-330945

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: ul. Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Beata Wituś
E-Mail: b.witus@pgg.pl
Telefon: +48 327161489

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pgg.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Aufsuchung und Gewinnung von Kohle und anderen festen Brennstoffen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa drutów do spawania dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 273-5

Referenznummer der Bekanntmachung: 701903282-1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44315100 Schweißzubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986, t.j.) zwanej w treści SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W niniejszym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja

Zamówienie obejmuje dostawę drutów do spawania dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.-nr grupy 273-5. Liczba części zamówienia (zadań) wynosi: 6. Szacunkowa ilość dostaw wynosi ogółem 276 742,00 kg drutów do spawania.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 918 375.74 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Drut do spawania – SPG1 – pręty

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44315100 Schweißzubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Oddziały i Zakłady Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.1 drut do spawania SPG1 2,00 mm goły pręty 330,000 kg;

1.2 drut do spawania SPG1 2,50 mm goły pręty 250,000 kg;

1.3 drut do spawania SPG1 3,00 mm goły pręty 733,000 kg;

1.4 drut do spawania SPG1 3,25 mm goły pręty 1 035,000 kg;

1.5 drut do spawania SPG1 4,00 mm goły pręty 1 148,000 kg;

1.6 drut do spawania SPG1 5,00 mm goły pręty 150,000 kg.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Drut do spawania – SG2=G3S1=ER 70S-6 – miedziowany szpule

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44315100 Schweißzubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Oddziały i Zakłady Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

2.1 drut do spawania SG2=G3S1=ER 70S-6 0,80 mm DIN 8559 EN 440 AWS A5.18 miedziowany szpule 2 108,000 kg;

2.2 drut do spawania SG2=G3S1=ER 70S-6 1,00 mm DIN 8559 EN 440 AWS A5.18 miedziowany szpule 1 424,000 kg;

2.3 drut do spawania SG2=G3S1=ER 70S-6 1,20 mm DIN 8559 EN 440 AWS A5.18 miedziowany szpule 53 161,000 kg;

2.4 drut do spawania SG2=G3S1=ER 70S-6 1,60 mm DIN 8559 EN 440 AWS A5.18 miedziowany szpule 290,000 kg.

II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Drut do spawania – SG3=G4S1=ER70S-6 – miedziowany szpule, beczka

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44315100 Schweißzubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Oddziały i Zakłady Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

3.1 drut do spawania SG3=G4S1=ER 70S-6 0,80 mm DIN 8559 EN 440 AWS A5.18 miedziowany szpule 699,000 kg;

3.2 drut do spawania SG3=G4S1=ER 70S-6 1,00 mm DIN 8559 EN 440 AWS A5.18 miedziowany szpule 895,000 kg;

3.3 drut do spawania SG3=G4S1=ER 70S-6 1,20 mm DIN 8559 EN 440 AWS A5.18 miedziowany szpule 89 149,000 kg;

3.4 drut do spawania SG3=G4S1=ER 70S-6 1,20 mm DIN 8559 EN 440 AWS A5.18 miedziowany beczka 80 000,000 kg.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Drut lity do spawania – miedziowany – szpula, beczka

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44315100 Schweißzubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Oddziały i Zakłady Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

4.1 drut lity do spawania MIG 75=LNM Moniva=OK Aristorod 13.29=OK Aristorod 69 1,20 mm PN-EN ISO 16834-A (G 69 4 M MN3NI1CRMO) AWS A5.28 (ER 110S-G) miedziowany szpula granica plastyczności do 690N/MM2 5 000,000 kg;

4.2 drut lity do spawania MIG 75=LNM Moniva=OK Aristorod 13.29=ok aristorod 69 1,20 MM PN-EN ISO 16834-A (G 69 4 M MN3NI1CRMO) AWS A5.28 (ER 110S-G) miedziowany beczka granica plastyczności do 690N/MM2 6 000,000 kg.

II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Drut proszkowy do napawania

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44315100 Schweißzubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Oddziały i Zakłady Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

5.1 drut rdzeniowy proszkowy do napawania MF1-GF-45-P Coreweld A 450 1,20 mm DIN 8555 szpule 225,000 kg;

5.2 drut rdzeniowy proszkowy do napawania MF6-GF-60-GP Coreweld A 600 1,20 mm DIN 8555 szpule 2 170,000 kg;

5.3 drut rdzeniowy proszkowy do napawania MF6-GF-60-GP Coreweld A 600 1,60 mm DIN 8555 szpule 800,000 kg;

5.4 drut rdzeniowy proszkowy do napawania i regeneracji MF1-GF-45GP Coreweld A 450R 1,20 mm DIN 8555 szpule 255,000 kg;

5.5 drut rdzeniowy proszkowy do napawania i regeneracji MF6-GF-60GP Coreweld A 600R 1,20 mm DIN 8555 szpule 2 665,000 kg.

II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Drut lity do spawania i napawania – do stali trudnospawalnych różnoimiennych – szpula, beczka

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44315100 Schweißzubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Oddziały i Zakłady Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

6.1 drut lity do spawania i napawania G18 8 MN=ER 307 SI=SG X15CRNIMN 18 8 1,20 MM EN 12072 DIN 8556 ASME/AWS A5.9 do stali trudnospawalnych różnoimiennych szpule 25 255,000 kg;

6.2 drut lity do spawania i napawania G18 8 MN=ER 307 SI=SG X15CRNIMN 18 8 1,20MM EN 12072 PN-EN ISO 14343-A DIN 8556 ASME/AWS A5.9 do stali trudnospawalnych różnoimiennych beczka (SW 307 SI=CROMAMIG 307 SI=INERTFIL 307=LNM 307) 3 000,000 kg.

II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 213-524240
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Drut do spawania – SPG1 – pręty

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/04/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Konsorcjum – Lider – Przedsiębiorstwo Produkcji, Usług i Handlu „Anix” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postanschrift: ul. Budowlana 19
Ort: Siemianowice Śląskie
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 41-100
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „WAM” Spółka Jawna W. Szymańska, A. Chudzicka, M. Fit
Postanschrift: ul. Modrzewiowa 1
Ort: Sosnowiec
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 41-219
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Macpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postanschrift: ul. Zabrzańska 26
Ort: Ruda Śląska
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 41-700
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 15 904.60 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 15 868.14 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Drut do spawania – SG2=G3S1=ER 70S-6 – miedziowany szpule

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Drut do spawania – SG3=G4S1=ER70S-6 – miedziowany szpule, beczka

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/04/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Konsorcjum – Lider – Przedsiębiorstwo Produkcji, Usług i Handlu „Anix” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postanschrift: ul. Budowlana 19
Ort: Siemianowice Śląskie
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 41-100
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „WAM” Spółka Jawna W. Szymańska, A. Chudzicka, M. Fit
Postanschrift: ul. Modrzewiowa 1
Ort: Sosnowiec
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 41-219
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Macpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postanschrift: ul. Zabrzańska 26
Ort: Ruda Śląska
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 41-700
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 902 471.14 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 880 207.30 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Drut lity do spawania – miedziowany – szpula, beczka

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Drut proszkowy do napawania

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Drut lity do spawania i napawania – do stali trudnospawalnych różnoimiennych – szpula, beczka

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Termin realizacji zamówienia i dostawy oraz wymagany okres gwarancji.

1. Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym upływa termin 12 miesięcy od dnia jej zawarcia z zastrzeżeniem ust. 2 (np. umowa obowiązująca od 12.9.2019 będzie obowiązywać do 31.8.2020).

2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50 % wartości udzielonego zamówienia, okres obowiązywania umowy ulega wydłużeniu o 3 miesiące (np. umowa, której termin realizacji upływa 31.8.2020 będzie obowiązywać do 30.11.2020).

3. Zamówienie nie może być doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy.

W przypadku przekazywania zamówień drogą elektroniczną, data otrzymania zamówienia przez Wykonawcę to data opublikowania zamówienia w „Portalu dostawcy”. Operacja ta połączona jest z automatycznym wysłaniem Wykonawcy informacji na adres poczty elektronicznej o opublikowaniu zamówienia w „Portalu dostawcy”.

4. Wymagany termin realizacji dostawy: do 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy późniejszego niż określony w ust. 4:

1) w zamówieniu poprzez określenie innego terminu;

2) w harmonogramie stanowiącym załącznik do zamówienia;

3) po przekazaniu zamówienia:

— poprzez informację o zmianie terminu realizacji zamówienia wysłaną e-mailem (wiadomość wysyłana automatycznie z portalu dostawcy Polskiej Grupy Górniczej) wskazującą inny niż pierwotny termin realizacji,

— w uzasadnionych przypadkach poprzez przesłanie faksem lub e-mailem na adres wskazany w Załączniku nr 2 do umowy oświadczenia Pełnomocnika Zarządu Spółki ustanowionego w Centrum Logistyki Materiałowej lub w Specjalistycznej Jednostce Organizacyjnej (Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych, Zakład Remontowo-Produkcyjny, Zakład Informatyki i Telekomunikacji, Zakład Elektrociepłownie, Zakład Produkcji Ekopaliwa) o zmianie terminu realizacji zamówienia.

6. Próby zmiany terminu realizacji zamówienia w sposób inny niż wyżej opisany Zamawiający uzna za bezskuteczne.

7. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

Część zamówienia nr 2 została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W częściach zamówienia nr 4, 5, 6 Wykonawca odmówił zawarcia umowy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j.).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/07/2020