Lieferungen - 332006-2020

15/07/2020    S135

Rumänien-Bukarest: Suchtbehandlung

2020/S 135-332006

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri „Sf. Stelian”
Nationale Identifikationsnummer: 4364632
Postanschrift: Str. Ing. Cristian Pascal nr. 25-27
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 060222
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Mihaela Spiru
E-Mail: achizitii.sf.stelian@gmail.com
Telefon: +40 213144475
Fax: +40 213154961
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cetttsfantulstelian.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100099507
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Centru medical
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Medicamente pentru tratament în caz de dependență

Referenznummer der Bekanntmachung: 4364632_2020_PAAPD1122774
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33693300 Suchtbehandlung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul contractului: furnizare medicamente pentru tratamentul dependentei (methadon, naltrexone)

Datorita specificului unitatii - asigurarea tratamentului pentru dependenta de droguri pentru pacienti incadrati in Programul National de Sanatate mintala, este oportuna incheierea unui acord cadru de furnizare a medicamentelor destinate dependentei pentru ca: - nu se poate determina o cantitate exacta necesara si nici un grafic precis de livrari

— cantitatea ce urmeaza a fi achizitionata variaza in functie de numarul de pacienti dar si de tratamentul adiminstrat acestora, conform evolutiei starii lor de sanatate

— tratamentul cu medicamente specifice trebuie asigurat in mod continuu pentru a evita starile de sevraj si recaderea pacientilor in consumul de dorguri

De aceea a fost aleasa incheierea unui acord cadru valabil 24 luni

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 108 542.72 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 3
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 3
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, Aufträge unter Zusammenfassung der folgenden Lose oder Losgruppen zu vergeben:

Da

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

METHADONUM 20 MG

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33693300 Suchtbehandlung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Str Cristian Pascal nr. 25-27, sector 6, Bucuresti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cutie * 5 blistere Al/PVC-PVDC*10 comprimate 20 mg

Cantitate 24 luni: min: 240000 cpr, max: 672000 cpr

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 008 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

METHADONUM 5 MG

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33693300 Suchtbehandlung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Str. Cristian Pascal nr. 25-27, sector 6, Bucuresti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cutie * 5 blistere Al/PVC-PVDC * 10 comprimate 5 mg

Cantitate 24 luni: min 64800 cpr, max 240000 cpr

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 96 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

NALTREXONA

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33693300 Suchtbehandlung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Str Cristian Pascal nr. 25-27, sector 6, Bucuresti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cutie * 4 blistere PVC - PVDC/Al * 7 cpr filmate

Cantitate 24 luni: min: 96 cpr, max: 672 cpr

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 4 542.72 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Operatorii economici (lideri, asociati, terti sustinatori, subcontractanti) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60, 164, 165 sau 167 din Legea 98 din 2016 privind achizitiile publice.

Documente justificative solicitate

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget locat si buget de stat) la momentul prezentarii

2. Cazierul judiciar al operatorului economic si a membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC sau act constitutiv.

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin (2), art. 167 alin (2), art 171 din Legea 98/2016.

4. alte documente edificatoare, dupa caz

Documentele justificative care fac dovada implinirii celor asumate prin DUAE se vor prezenta la solicitarea Autoritatii Contractante numai de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea ofertelor.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de indeplinire:

Completare DUAE, Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care să reiasă informații reale și valabile la data limită de depunere a ofertelor – copie lizibilă cu mențiunea conform cu originalul. Autoritatea contractantă va solicita ofertantului situat pe primul loc, înainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii, prezentarea documentului în original sau copie legalizată.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1,2,3 Specificati cifra de afaceri medie anuala Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor: cifra medie de afaceri globala care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani (2017, 2018, 2019)

Loturile: 1,2,3 Cifra de afaceri medie anuala Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor: cifra medie de afaceri globala care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani (2017, 2018, 2019)

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Completarea DUAE, formular cu cifra medie de afaceri globala care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani (2017, 2018, 2019) - copie lizibila, conform cu originalul

Completarea DUAE, formular cu cifra medie de afaceri globala care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani (2017, 2018, 2019) - copie lizibila, conform cu originalul

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1,2,3 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Lista principalelor livrari de produse relevante efectuate din ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Completarea DUAE, completare formular experienta similara

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/08/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/10/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/08/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

COMISIA DE EVALUARE A OFERTELOR:

NEDA LUMINITA / STANCIU LUMINITA

HENDOREANU GABRIELA / MEDER KARLA

STRATULA SIMONA / PIRVU ELENA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri „Sf. Stelian”
Postanschrift: Str. Inginer Cristian Pascal nr. 25-27, sector 6
Ort: București
Postleitzahl: 060222
Land: Rumänien
E-Mail: achizitii.sf.stelian@gmail.com
Telefon: +40 213144475
Fax: +40 213154961
Internet-Adresse: www.cetttsfantulstelian.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020