Lieferungen - 332875-2022

21/06/2022    S118

die Slowakei-Bratislava: Magnetplattenspeicher

2022/S 118-332875

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 098-268421)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Nationale Identifikationsnummer: 00166260
Postanschrift: Chlumeckého
Ort: Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 82012
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Paulína Struková
E-Mail: paulina.strukova@skgeodesy.sk
Telefon: +421 903961851
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.skgeodesy.sk/sk/
Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/676

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Hybridné dátové úložisko

Referenznummer der Bekanntmachung: OESM./2022/001713
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30233130 Magnetplattenspeicher
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodanie hybridného dátového úložiska vrátane dopravy, montáže, inštalácie, konfigurácie zariadenia, rozšírenie diskových priestorov pre aplikačné servery, aktualizácie dokumentácie a potvrdenie o aktivácii záruky a podpory výrobcu na portáli / webovom sídle výrobcu. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/06/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 098-268421

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Anstatt:
Tag: 17/06/2022
Ortszeit: 09:30
muss es heißen:
Tag: 24/06/2022
Ortszeit: 09:30
Abschnitt Nummer: IV
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Anstatt:
Tag: 17/06/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 24/06/2022
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: