Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 332881-2022

21/06/2022    S118

Česko-Žatec: Zdravotnické přístroje

2022/S 118-332881

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 098-268338)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Nemocnice Žatec, o.p.s.
Národní identifikační číslo: 25026259
Poštovní adresa: Husova 2796
Obec: Žatec
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
PSČ: 43801
Země: Česko
Kontaktní osoba: Václav Štyvar
E-mail: styvar@nemzatec.cz
Tel.: +420 414110114
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.nemzatec.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.nemzatec.cz/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Monitory vitálních funkcí - část 1 monitory

Spisové číslo: REACT 004/2022
II.1.2)Hlavní kód CPV
33100000 Zdravotnické přístroje
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Dodávka 18 ks vzájemně kompatibilních monitorů vitálních funkcí a centrálních stanic.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
16/06/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 098-268338

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Namísto:
Datum: 28/06/2022
Místní čas: 12:00
Má být:
Datum: 21/07/2022
Místní čas: 12:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Namísto:
Datum: 28/06/2022
Místní čas: 12:00
Má být:
Datum: 21/07/2022
Místní čas: 12:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Prodloužení lhůty se týká části 1 veřejné zakázky