Lieferungen - 332881-2022

21/06/2022    S118

Česko-Žatec: Zdravotnické přístroje

2022/S 118-332881

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 098-268338)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Nemocnice Žatec, o.p.s.
Národní identifikační číslo: 25026259
Poštovní adresa: Husova 2796
Obec: Žatec
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
PSČ: 43801
Země: Česko
Kontaktní osoba: Václav Štyvar
E-mail: styvar@nemzatec.cz
Tel.: +420 414110114
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.nemzatec.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.nemzatec.cz/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Monitory vitálních funkcí - část 1 monitory

Spisové číslo: REACT 004/2022
II.1.2)Hlavní kód CPV
33100000 Zdravotnické přístroje
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Dodávka 18 ks vzájemně kompatibilních monitorů vitálních funkcí a centrálních stanic.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
16/06/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 098-268338

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Namísto:
Datum: 28/06/2022
Místní čas: 12:00
Má být:
Datum: 21/07/2022
Místní čas: 12:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Namísto:
Datum: 28/06/2022
Místní čas: 12:00
Má být:
Datum: 21/07/2022
Místní čas: 12:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Prodloužení lhůty se týká části 1 veřejné zakázky