Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 333305-2022

Submission deadline has been amended by:  356333-2022
21/06/2022    S118

Sverige-Umeå: Förmedling av personal, även tillfälligt anställda

2022/S 118-333305

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Vatten och Avfallskompetens i Norr AB
Nationellt registreringsnummer: 559028-8899
Postadress: Övägen 37
Ort: Umeå
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 901 84
Land: Sverige
Kontaktperson: Knut Reinkjöp
E-post: knut.reinkjop@vakin.se
Telefon: +46 70-5172667
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.vakin.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/umeva/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=70399
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/umeva/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=70399
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Vatten och avfall

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Bemanningstjänst Driftpersonal ÅVC

Referensnummer: UH-2022-9
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79620000 Förmedling av personal, även tillfälligt anställda
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Vakin ansvarar för återvinningsstationerna (ÅVC) inom Umeå och Vindelns kommuner. Uppdraget avser personal för bemanning av Vakins återvinningscentraler som komplement till ordinarie personal.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 8 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79620000 Förmedling av personal, även tillfälligt anställda
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE331 Västerbottens län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget omfattar ca. 500.000 kronor per år fördelat på ca 8-10 tjänster.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 8 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/09/2022
Slut: 31/08/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängningsoption till: 2025-08-01

Förlängningsoption till: 2026-08-01

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 02/08/2022
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 01/10/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 03/08/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Umeå
Postadress: Box 193
Ort: Umeå
Postnummer: 901 05
Land: Sverige
E-post: forvaltningsratteniumea@dom.se
Telefon: +46 90-177400
Fax: +46 90-137588
Internetadress: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/06/2022