Bauleistung - 333880-2020

Submission deadline has been amended by:  457947-2020
16/07/2020    S136

Slovenija-Celje: Dela na inženirskih in visokih gradnjah

2020/S 136-333880

Obvestilo o naročilu

Gradnje

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5914523000
Poštni naslov: Teharska cesta 49
Kraj: Celje
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 3000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Alenka Sajovic
E-naslov: alenka.sajovic@simbio.si
Telefon: +386 34256459
Telefaks: +386 34256412
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://simbio.si
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Mestna občina Celje
Nacionalna identifikacijska številka: 5880360000
Poštni naslov: Trg celjskih knezov 9
Kraj: Celje
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 3000
Država: Slovenija
E-naslov: mestna.obcina@celje.si
Telefon: +386 34265700
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.moc.celje.si
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Občina Vojnik
Nacionalna identifikacijska številka: 5880386000
Poštni naslov: Keršova ulica 8
Kraj: Vojnik
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 3212
Država: Slovenija
E-naslov: obcina@vojnik.si
Telefon: +386 37800620
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.vojnik.si
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Občina Štore
Nacionalna identifikacijska številka: 5880378000
Poštni naslov: Cesta XIV. divizije 15
Kraj: Štore
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 3220
Država: Slovenija
E-naslov: obcina@store.si
Telefon: +386 37803840
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.store.si
I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.simbio.si/javne-objave-narocila
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19531
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Okolje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje Občine Celje, Štore in Vojnik

Referenčna številka dokumenta: 10/JN-2020/G
II.1.2)Glavna koda CPV
45220000 Dela na inženirskih in visokih gradnjah
II.1.3)Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4)Kratek opis:

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje Občine Celje, Štore in Vojnik.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 4
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 4
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Zagrad in Pečovnik v Mestni občini Celje

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
45231300 Gradbena dela na cevovodih za vodo in odplake
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Mestna občina Celje

II.2.4)Opis javnega naročila:

Izgradnja infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v naseljih Zagrad in Pečovnik v Mestni občini Celje.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

544-114/2019/11

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Lokrovec, Dobrova, Zg. Hudinja in Golovec v Mestni občini Celje

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
45231300 Gradbena dela na cevovodih za vodo in odplake
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Mestna občina Celje

II.2.4)Opis javnega naročila:

Izgradnja infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v naseljih Lokrovec, Dobrova, Zg. Hudinja in Golovec v Mestni občini Celje.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

544-114/2019/11

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Centralni del aglomeracije Celje v Mestni občini Celje

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
45231300 Gradbena dela na cevovodih za vodo in odplake
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Mestna občina Celje

II.2.4)Opis javnega naročila:

Izgradnja infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v centralnem delu aglomeracije Celje v Mestni občini Celje.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

544-114/2019/11

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Začret, Leskovec in Ljubečna v Mestni občini Celje

Št. sklopa: 4
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
45231300 Gradbena dela na cevovodih za vodo in odplake
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Mestna občina Celje

II.2.4)Opis javnega naročila:

Izgradnja infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v naseljih Začret, Leskovec in Ljubečna v Mestni občini Celje.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

544-114/2019/11

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Škofja vas, Šmiklavž in Zadobrova v Mestni občini Celje

Št. sklopa: 5
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
45231300 Gradbena dela na cevovodih za vodo in odplake
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Mestna občina Celje

II.2.4)Opis javnega naročila:

Izgradnja infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v naseljih Škofja vas, Šmiklavž in Zadobrova v Mestni občini Celje.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 16
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

544-114/2019/11

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Spodnje Štore, Draga in Opoka v Občini Štore

Št. sklopa: 6
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
45231300 Gradbena dela na cevovodih za vodo in odplake
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Mestna občina Celje

II.2.4)Opis javnega naročila:

Izgradnja infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v naseljih Spodnje Štore, Draga in Opoka v Občini Štore.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

544-114/2019/11

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Nad Stolarno, Lipa in Pečovje v Občini Štore

Št. sklopa: 7
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
45231300 Gradbena dela na cevovodih za vodo in odplake
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Občina Štore

II.2.4)Opis javnega naročila:

Izgradnja infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v naseljih Nad Stolarno, Lipa in Pečovje v Občini Štore.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

544-114/2019/11

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Občina Vojnik

Št. sklopa: 8
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
45231300 Gradbena dela na cevovodih za vodo in odplake
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Občina Vojnik

II.2.4)Opis javnega naročila:

Izgradnja infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v naseljih Občine Vojnik.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 13
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

544-114/2019/11

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Kot v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 17/08/2020
Lokalni čas: 09:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 17/08/2020
Lokalni čas: 09:15
Kraj:

Avtomatsko v informacijskem sistemu e-JN.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 6.8.2020 13:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
Poštni naslov: Teharska cesta 49
Kraj: Celje
Poštna številka: 3000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
14/07/2020