Bauleistung - 333929-2020

16/07/2020    S136

Polen-Zielona Góra: Bauarbeiten

2020/S 136-333929

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Zielona Góra – Miejski Zakład Komunikacji
Postanschrift: Chemiczna 8
Ort: Zielona Góra
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Postleitzahl: 65-713
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Maria Patrzylas
E-Mail: przetargi.jrp@mzk.zgora.pl
Telefon: +48 785110499

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.mzk.zgora.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.mzk.zgora.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: samorządowy zakład budżetowy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: transport publiczny

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa i przebudowa pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą część II – Rejon II Przystanki i pętle leżące w granicach rejonu zachodniego

Referenznummer der Bekanntmachung: 2.2/UE/JRP/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Budowa i przebudowa pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Rejon II Przystanki i pętle leżące w granicach rejonu północnego” na terenie miasta Zielona Góra realizowanego w ramach projektu pn.: „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze”POIS.06.01.00-00-0019/16-01 współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 406 446.53 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233000 Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
45233280 Anbringen von Leitplanken
45316100 Installation von Beleuchtungsanlagen im Freien
45100000 Baureifmachung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Hauptort der Ausführung:

PL432 Zielona Góra, województwo lubuskie, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na budowie i przebudowie pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Zielona Góra. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę infrastruktury drogowej i elektroenergetycznej dla wyposażenia pętli oraz przystanków autobusowych w 19 lokalizacjach znajdujących się na terenie miasta Zielona Góra w tablice dynamicznej informacji pasażerskiej (w skrócie TDIP) oraz dla wyposażenia wybranych przystanków w biletomaty i wiaty przystankowe.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w zależności od lokalizacji wykonanie zasadniczych robót budowlanych takich jak:

— rozbiórka istniejących nawierzchni komunikacyjnych w zakresie niezbędnym do budowy przyłącza oraz posadowienia fundamentu pod projektowane urządzenia,

— wbudowanie prefabrykowanego fundamentu pod słup stanowiący konstrukcję wsporczą tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej (TDIP),

— budowa przyłącza energetycznego – zasilanie TDIP,

— odtworzenie wcześniej rozebranych nawierzchni komunikacyjnych,

— zagospodarowanie zieleni.

Nadzór nad realizacją umowy będzie sprawował Zamawiający oraz wyznaczony przez niego podmiot, którego Zamawiający ustanowił do działania jako inżyniera kontraktu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.06.01.00-00-0019/16

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zakres przedmiotowego zamówienia publicznego jest elementem projektu pn.: „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” nr POIS.06.01.00-00-0019/16-01 współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Keine oder keine geeigneten Angebote/Teilnahmeanträge im Anschluss an ein offenes Verfahren
Erläuterung:

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, gdy zaistnieją łącznie następujące okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy Wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. W związku z powyższym, wskazuje się, że w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający przeprowadził poprzednio nie tylko jedno, lecz dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. (postępowanie przetargowe I oraz postępowanie przetargowe II). W każdym z nich ofertę złożył tylko jeden Wykonawca i w każdym z nich został on wykluczony z postępowania,. Zaistniała zatem ta część przesłanki wskazanej w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, która stanowi o wykluczeniu z postępowania wszystkich Wykonawców. W planowanym postępowaniu, które ma zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp nie będzie zmieniany przedmiot zamówienia,. Zmianie nie ulegną też warunki udziału w postępowaniu w stosunku do warunków określonych w przetargu II oraz w przetargu I. Zachodzi więc również i ta część przesłanki wskazanej w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, która stanowi o tym, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Wszystkie wyżej wskazane okoliczności świadczą o tym, że ziściły się przesłanki do zastosowania trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 098-232806
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2.2/UE/JRP/2020
Bezeichnung des Auftrags:

Budowa i przebudowa pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą część II – Rejon II Przystanki i pętle leżące w granicach rejonu zachodniego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Drogowe Bud-Dróg Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: PL43
Postanschrift: ul. Leśna 9
Ort: Podbrzezie Dolne
NUTS-Code: PL43 Lubuskie
Postleitzahl: 67-120
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 316 723.21 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 406 446.53 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Zakres prac: roboty elektryczne

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Niniejsze ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczy zamówienia z wolnej ręki, dla którego Zamawiający wysłał ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości do publikacji w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.5.2020.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17a, Warszawa 02-676 POLSKA, tel.: +48 224587801, e-mail: odwolania@uzp.gov.pl, faks: +48 224587800, adres internetowy: www.uzp.gov.pl.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza, Departament Odwołań
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020