Bauleistung - 334044-2020

16/07/2020    S136

Polen-Dąbrowa Górnicza: Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten

2020/S 136-334044

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Dąbrowa Górnicza
Postanschrift: ul. Graniczna 21
Ort: Dąbrowa Górnicza
NUTS-Code: PL22B Sosnowiecki
Postleitzahl: 41-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Rafał Zwoliński – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
E-Mail: inwestycje@dabrowa-gornicza.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5823

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Uzbrojenie terenu inwestycyjnego Kazdębie w ramach zadania „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.WIR.271.4.1.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45230000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest uzbrojenie terenu inwestycyjnego Kazdębie. Zakres prac obejmuje: etap I i etap II. Szczegółowy zakres robót określają projekty budowlane i wykonawcze, przedmiar robót, STWiOR – dokumentacja techniczna, która stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Załączona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres robót budowlanych wykraczających poza niniejsze postępowanie przetargowe, tj. makroniwelację terenu z odwozem nadmiaru ziemi, likwidację nieczynnego uzbrojenia, które są wyłączone z zakresu przedmiotowego postępowania (zostały wykonane).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 13 618 096.99 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
45112700 Landschaftsgärtnerische Arbeiten
45110000 Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten
45111300 Abbauarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22B Sosnowiecki
Hauptort der Ausführung:

Dąbrowa Górnicza

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest uzbrojenie terenu inwestycyjnego Kazdębie. Zakres prac obejmuje:

Etap I

1. Przebudowa odcinka drogi Wojewódzkiej 790 wraz z budową chodników, przystanków autobusowych z dwoma zatokami i zarurowaniem rowów przydrożnych.

2. Przebudowa skrzyżowania DW 790 z ulicą Jodłową, przebudowa ul. Jodłowej i odtworzenie nawierzchni ul. Torowej.

3. Budowa sieci oświetlenia ulicznego w pasie drogowym DW 790.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z tłocznią ścieków TŁ 2.

5. Budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej.

6. Budowa sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu w pasie drogowym DW 790.

7. Roboty hydrotechniczne polegające na konserwacji istniejącego rowu wzdłuż DW 790.

8. Konieczne rozbiórki i demontaże.

Etap II

1. Budowa zjazdu z DW 790 na tereny inwestycyjne Kazdębie.

2. Budowa wewnętrznego układu drogowego wraz ze zjazdami na poszczególne działki.

3. Budowa sieci wodociągowej.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z tłocznią TŁ1 z instalacją.

Zasilania, oświetlenia i automatyki tłoczni.

5. Budowa sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, separatorem i osadnikiem.

6. Budowa sieci elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego i teletechnicznej kanalizacji kablowej.

7. Konieczne rozbiórki i demontaże.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie kierownika budowy i kierowników robót (D) / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zad, dofin. w ramach progr. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej” w ramach RPO WŚ na lata 2014–2020, oś priorytetowa III Konkurencyjności MŚP, działanie 3.1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP, poddziałania 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Uszczegółowienie sekcji II.1.7 ogł. wartość zamówienia, udzielanego jako część zamówienia o wartości 29 600 266,67 PLN.

Wartość aktualnie udzielonej części zamówienia wynosi 13 618 096,99 PLN.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 030-068999
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Uzbrojenie terenu inwestycyjnego Kazdębie w ramach zadania „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
02/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Konsorcjum firm: Lider – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „Drogopol-ZW” Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Siemianowicka 52 d
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40-301
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Partner – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.
Postanschrift: ul. Miedziana 5
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40-321
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 13 618 096.99 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 8 586 024.56 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Całość robót poza robotami asfaltobetonowymi

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/07/2020