Lieferungen - 334241-2020

16/07/2020    S136

Lietuva-Vilnius: Antinavikiniai vaistai

2020/S 136-334241

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Nacionalinis registracijos Nr.: 191351679
Adresas: Europos a. 1
Miestas: Vilnius
NUTS kodas: LT LIETUVA
Pašto kodas: LT-03505
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Austė Marija Strakšaitė
El. paštas: austemarija.straksaite@vlk.lt
Telefonas: +370 52364173
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vlk.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/722
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=525177
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=525177&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Monokloniniai antikūnai Bevacizumab

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33652100 Antinavikiniai vaistai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Perkančioji organizacija planuoja įsigyti monokloninių antikūnų, skiriamų pagal Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir MPP sąraše nurodytas indikacijas (Bevacizumab). Detalus perkamų prekių apibūdinimas, kiekiai, savybės ir kiti būtini reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygų 1 priede „Monokloninių antikūnų, skiriamų pagal Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir MPP sąraše nurodytas indikacijas (Bevacizumab), pirkimo specifikacija“. Perkančioji organizacija prekes planuoja įsigyti pagal poreikį, pateikdama atskirus užsakymus.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33652100 Antinavikiniai vaistai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT LIETUVA
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Perkančioji organizacija planuoja įsigyti monokloninių antikūnų, skiriamų pagal Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir MPP sąraše nurodytas indikacijas (Bevacizumab). Detalus perkamų prekių apibūdinimas, kiekiai, savybės ir kiti būtini reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygų 1 priede „Monokloninių antikūnų, skiriamų pagal Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir MPP sąraše nurodytas indikacijas (Bevacizumab), pirkimo specifikacija“. Perkančioji organizacija prekes planuoja įsigyti pagal poreikį, pateikdama atskirus užsakymus.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Esant poreikiui ir pirkėjo galimybėms, sutartis gali būti pratęsiama sutartyje nustatytomis sąlygomis iki 12 mėnesių laikotarpio, perkant ne daugiau 50 proc. sutartyje nurodyto prekių kiekio (bendra sutarties trukmė su galimais pratęsimais iki 24 mėnesių), šalims pasirašius papildomus susitarimus, kurie tampa sutarties sudėtine neatskiriama dalimi.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Tiekėjas (kiekvienas tiekėjų grupės narys, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir taip pat pasiūlymo teikimo metu žinomi subtiekėjai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas:

— privalo pateikti užpildytą EBVPD – aktualią deklaraciją,

— turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos, nustatytus pirkimo dokumentuose.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Pardavėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikos ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės sutarties įvykdymo laidavimą (pirkėjui priimtinu formatu) tokiomis sąlygomis:

1) garantas: bankas arba draudimo bendrovė;

2) garantijos (laidavimo) suma: 2 proc. nuo minimalios sutarties vertės be PVM sumai;

3) garantijos (laidavimo) galiojimo terminas: ne trumpiau kaip iki 12 mėnesių nuo garantijos (laidavimo) išdavimo. Tuo atveju, jei sutartis yra pratęsiama, taip pat turi būti atitinkamai pratęstas ir banko garantijos (draudimo bendrovės laidavimo draudimo rašto) galiojimo terminas.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 18/08/2020
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 18/08/2020
Vietos laikas: 10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Vilniaus apygardos teismas
Miestas: Vilnius
Šalis: Lietuva
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
14/07/2020