Lieferungen - 334257-2020

16/07/2020    S136

Magyarország-Pécs: Orvosi felszerelések

2020/S 136-334257

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Onhausz Nikolett
E-mail: onhausz.nikolett@pte.hu
Telefon: +36 309147518
Fax: +36 72536345

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.pte.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000607672020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000607672020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Egészségügy, Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

MVP ÁOK eszközbeszerzés 11.

Hivatkozási szám: EKR000607672020
II.1.2)Fő CPV-kód
33100000 Orvosi felszerelések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar részére a Modern Városok Program keretein belül 11. a közbeszerzési dokumentációban meghatározott paraméterekkel, 14 ajánlati részben.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

1 – Sebészeti kézi műszerek

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33169000 Sebészeti műszerek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Pécsi Tudományegyetem KK Érsebészeti Klinika (7624 Pécs, Ifjúság útja 13.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

333 darab sebészeti kéziműszer beszerzése a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar részére a Modern Városok Program keretein belül adásvételi szerződés feltételei alapján a műszaki leírásban részletezettek szerint.

Jótállás időtartama ajánlat szerint, min. 12 hónap.

A teljesítési időszakban Szállító által elvégzendő feladatok: szállítás, átadás-átvétel.

1.2 értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a jótállás időtartamára vonatkozó azon legkedvezőbb megajánlás szintjét, amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 24 hónapban határozta meg.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.2 Jótállás időtartama (min. 12, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7) pontban megadott 3 hónapon Ajánlatkérő 90 naptári napot ért.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

2-Elektromos vizsgálóágy

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33192100 Gyógyászati felhasználású ágyak
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Pécsi Tudományegyetem KK Gyermekgyógyászati Klinika (7623 Pécs, József Attila út 7.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 darab elektromos vizsgálóágy beszerzése a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar részére a Modern Városok Program keretein belül adásvételi szerződés feltételei alapján.

Max. 190 cm széles, elektromosan állítható magasságú vizsgálóágy. Továbbiak a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott műszaki leírásban.

Jótállás időtartama ajánlat szerint, min. 24 hónap.

A teljesítési időszakban Szállító által elvégzendő további feladatok: szállítás, üzembehelyezés, felhasználói szintű oktatás legalább 4 óra, maximum 4 fő, melynek helyszíne, pontos időpontja a szállítás részleteinek, felek közös egyeztetése révén kerül pontosításra.

2.2 értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a jótállás időtartamára vonatkozó azon legkedvezőbb megajánlás szintjét, amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 36 hónapban határozta meg.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.2 Jótállás időtartama (min. 24, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7) pontban megadott 3 hónapon Ajánlatkérő 90 naptári napot ért.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

3-Nagyfrekvenciás vágó és vérzéscsillapító eszköz

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33100000 Orvosi felszerelések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Pécsi Tudományegyetem KK I. sz. Belgyógyászai Klinika (7624 Pécs, Ifjúság útja 13.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 darab nagyfrekvenciás vágó és vérzéscsillapító eszköz beszerzése a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar részére a Modern Városok Program keretein belül adásvételi szerződés feltételei alapján.

Endoszkópos vizsgálatok esetén terápiás nagyfrekvenciás vágás és koagulálás kivitelezésére, endoszkópos vérzéscsillapítás, polypectomia, sphincterotomia (EST), mucosa resectio (EMR), submucosa dissectio (ESD) peroralis endoszkópos myotomia (POEM) végzésére.

Továbbiak a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott műszaki leírásban.

Jótállás időtartama ajánlat szerint, min. 12 hónap.

A teljesítési időszakban Szállító által elvégzendő további feladatok: szállítás, üzembehelyezés, felhasználói szintű oktatás legalább 4 óra, maximum 4 fő, melynek helyszíne, pontos időpontja a szállítás részleteinek, felek közös egyeztetése révén kerül pontosításra.

3.2-3.5 értékelési szempont esetében amennyiben Ajánlattevő vállalja az előírt műszaki paraméter megvalósítását 10 pontot, amennyiben nem vállalja az előírt műszaki paraméter megvalósítását 0 pontot kap.

3.6 értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a jótállás időtartamára vonatkozó azon legkedvezőbb megajánlás szintjét, amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 24 hónapban határozta meg.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 3.2 Érintőképernyős kivitel (Igen/Nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3.3 Az üzemmódok közötti váltás lábkapcsolóval is lehetséges (Igen/Nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.4 A hibaüzenetek szövegesen jelennek meg (Igen/Nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3.5 Bonyolult beavatkozások (pl. ESD) munkafolyamatának összes beállítási értése előre eltárolható és elnevezhető (Igen/Nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.6 Jótállás időtartama (min. 12, max. 24 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 65
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7) pontban megadott 3 hónapon Ajánlatkérő 90 naptári napot ért.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

4-Orvostechnikai eszközök

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33100000 Orvosi felszerelések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

PTE KK Neurológiai Klinika (7623 Pécs, Rét utca 2.)

PTE KK Onkoterápiás Intézet (7624 Pécs, Édesanyák útja 17.)

PTE KK Reumatológiai és Immunológiai Klinika (7632 Pécs, Akác u. 1.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Orvostechnikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar részére a Modern Városok Program keretein belül adásvételi szerződés feltételei alapján, az alábbi bontásban:

Pécsi Tudományegyetem KK Neurológiai Klinika részére:

1 darab EKG

12 darab Volumetrikus infúziós pumpa gyógyszer programokkal és fecskendős infúziós pumpa, ebből 2 darab volumetrikus infúziós pumpa gyógyszer programokkal és 10 darab fecskendős infúziós pumpa

Pécsi Tudományegyetem KK Onkoterápiás Intézet részére:

2 darab Különálló betegmonitor aneszteziológiai munkához

Pécsi Tudományegyetem KK Reumatológiai és Immunológiai Klinika részére:

2 darab Kézi pulzoximéter

1 darab Automata defibrillátor

4 darab Volumetrikus infúziós pumpa

4 darab Vér és infúzió melegítő készülék

Továbbiak a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott műszaki leírásban.

Jótállás időtartama EKG, Volumetrikus infúziós pumpa gyógyszer programokkal és fecskendős infúziós pumpa, illetve Különálló betegmonitor esetében 12 hónap, Kézi pulzoximéter, Automata defibrillátor, Volumetrikus infúziós pumpa esetében ajánlat szerint, min. 12 hónap.

A teljesítési időszakban Szállító által elvégzendő további feladatok: szállítás, üzembehelyezés, felhasználói szintű oktatás legalább 4 óra, maximum 4 fő, melynek helyszíne, pontos időpontja a szállítás részleteinek, felek közös egyeztetése révén kerül pontosításra.

4.2 értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a frekvencia válaszra vonatkozó azon legkedvezőbb megajánlás szintjét, amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 300Hz-ben határozta meg.

4.3 értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a kijelző méretére vonatkozó azon legkedvezőbb megajánlás szintjét, amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 50 cm2-ben határozta meg.

4.4-4.6 és 4.11 értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a jótállás időtartamára vonatkozó azon legkedvezőbb megajánlás szintjét, amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 24 hónapban határozta meg.

4.7 értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a KVO funkció állítás lehetőségeinek számára vonatkozó azon legkedvezőbb megajánlás szintjét, amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 300 darabban határozta meg.

4.8-4.10 értékelési szempont esetében amennyiben Ajánlattevő vállalja az előírt műszaki paraméter megvalósítását 10 pontot, amennyiben nem vállalja az előírt műszaki paraméter megvalósítását 0 pontot kap.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 4.2 EKG - Frekvencia válasz - min. 0,05 Hz értéken kezdődő tartomány felső értéke (min. 150 Hz, max. 300 Hz) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 4.3 Fecskendős infúziós pumpa - Kijelző mérete (min. 15 cm2, max 50 cm2) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 4.4 Kézi pulzoximéter - Jótállás időtartama (min. 12, max. 24 hónap) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 4.5 Automata defibrillátor - Jótállás időtartama (min. 12, max. 24 hónap) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 4.6 Volumetrikus infúziós pumpa - Jótállás időtartama (min. 12, max. 24 hónap) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 4.7 Volumetrikus infúziós pumpa - KVO funkció állítás lehetőségeinek számát (min. 100, max. 300 darab) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4.8 Volumetrikus infúziós pumpa - A riasztási tartomány 0,02-0,3 ml közt állítható (Igen/Nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4.9 Volumetrikus infúziós pumpa - Kis feszültségű, hálózati adapteres tápellátás és beépített akkumulátor töltő (Igen/Nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4.10 Volumetrikus infúziós pumpa - Egymáshoz rögzíthetőség (külső segédeszköz nélkül két vagy három pumpa egymáshoz legyen kapcsolható) (Igen/Nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4.11 Vér és infúzió melegítő készülék - Jótállás időtartama (min. 12, max. 24 hónap) / Súlyszám: 3
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7) pontban megadott 3 hónapon Ajánlatkérő 90 naptári napot ért.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

5-Kézi motoros homogenizátor szövetmintákhoz

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
38000000 Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések (kivéve szemüvegek)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Pécsi Tudományegyetem KK Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet (7624 Pécs, Szigeti u. 12.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 darab kézi motoros homogenizátor beszerzése szövetminták homogenizálására a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar részére a Modern Városok Program keretein belül adásvételi szerződés feltételei alapján.

Kisméretű (kézi) motoros homogenizáló, 1,5 ml-es műanyag csővel (microtube) kompatibilis, rozsdamentes, cserélhető és autoklávozható fej-egységgel. Továbbiak a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott műszaki leírásban.

Jótállás időtartama ajánlat szerint, min. 12 hónap.

A teljesítési időszakban Szállító által elvégzendő további feladatok: szállítás, üzembehelyezés, felhasználói szintű oktatás legalább 4 óra, maximum 4 fő, melynek helyszíne, pontos időpontja a szállítás részleteinek, felek közös egyeztetése révén kerül pontosításra.

5.2 értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a jótállás időtartamára vonatkozó azon legkedvezőbb megajánlás szintjét, amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 24 hónapban határozta meg.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 5.2 Jótállás időtartama (min. 12, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7) pontban megadott 3 hónapon Ajánlatkérő 90 naptári napot ért.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

6-Táptalaj adagoló automata

Rész száma: 6
II.2.2)További CPV-kód(ok)
38000000 Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések (kivéve szemüvegek)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Pécsi Tudományegyetem KK Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet (7624 Pécs, Szigeti u. 12.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 darab táptalaj adagoló automata beszerzése a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar részére a Modern Városok Program keretein belül adásvételi szerződés feltételei alapján.

A készülék 90mm átmérőjű Petri-csészékbe tölt táptalajt, automatikusan, perisztaltikus pumpa segítségével. A készülék rendelkezik adagoló és fogadó állványokkal (rack-ekkel). Továbbiak a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott műszaki leírásban.

Jótállás időtartama ajánlat szerint, min. 24 hónap.

A teljesítési időszakban Szállító által elvégzendő további feladatok: szállítás, üzembehelyezés, felhasználói szintű oktatás legalább 4 óra, maximum 4 fő, melynek helyszíne, pontos időpontja a szállítás részleteinek, felek közös egyeztetése révén kerül pontosításra.

6.2 értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a zajszintre vonatkozó azon legkedvezőbb megajánlás szintjét, amelyre, illetve amelynél kedvezőbb megajánlásokra maximális pontot ad 40 dB értékben határozta meg.

6.3 értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a jótállás időtartamára vonatkozó azon legkedvezőbb megajánlás szintjét, amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 36 hónapban határozta meg.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 6.2 Zajszint (min. 40 dB, max: 79 dB (A)) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 6.3 Jótállás időtartama (min. 24, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7) pontban megadott 3 hónapon Ajánlatkérő 90 naptári napot ért.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

7-Oxigénreduktorok, -adagolók

Rész száma: 7
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33157000 Gázterápiás és lélegeztetőkészülékek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Pécsi Tudományegyetem KK Reumatológiai és Immunológiai Klinika (7632 Pécs, Akác u. 1.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Oxigénreduktorok, -adagolók beszerzése a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar részére a Modern Városok Program keretein belül adásvételi szerződés feltételei alapján az alábbi bontásban:

2 darab Fali oxigén adagoló párásítóval

2 darab Reduktor 10 literes oxigén palackhoz

Továbbiak a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott műszaki leírásban.

Jótállás időtartama ajánlat szerint, tételenként lehet eltérő, de min. 12 hónap.

A teljesítési időszakban Szállító által elvégzendő további feladatok: szállítás, üzembehelyezés, felhasználói szintű oktatás legalább 4 óra, maximum 4 fő, melynek helyszíne, pontos időpontja a szállítás részleteinek, felek közös egyeztetése révén kerül pontosításra.

7.2 és 7.3 értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a jótállás időtartamára vonatkozó azon legkedvezőbb megajánlás szintjét, amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 24 hónapban határozta meg.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 7.2 Fali oxigén adagoló párásítóval - Jótállás időtartama (min. 12, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 7.3 Reduktor 10 literes oxigén palackhoz - Jótállás időtartama (min. 12, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7) pontban megadott 3 hónapon Ajánlatkérő 90 naptári napot ért.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

8-Intubációs fiberoscope

Rész száma: 8
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33100000 Orvosi felszerelések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Pécsi Tudományegyetem KK Sebészeti Klinika (7624 Pécs, Ifjúság útja 13.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 darab intubációs fiberoscope beszerzése a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar részére a Modern Városok Program keretein belül adásvételi szerződés feltételei alapján.

Hordozható LED minifényforrással ellátott, teljesen meríthető intubációs fiberoscope, mely használható műtőben, intenzív osztályon vagy a betegágy mellett. Továbbiak a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott műszaki leírásban.

Jótállás időtartama ajánlat szerint, min. 12 hónap.

A teljesítési időszakban Szállító által elvégzendő további feladatok: szállítás, üzembehelyezés, felhasználói szintű oktatás legalább 4 óra, maximum 4 fő, melynek helyszíne, pontos időpontja a szállítás részleteinek, felek közös egyeztetése révén kerül pontosításra.

8.2 értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a jótállás időtartamára vonatkozó azon legkedvezőbb megajánlás szintjét, amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 24 hónapban határozta meg.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 8.2 Jótállás időtartama (min. 12, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7) pontban megadott 3 hónapon Ajánlatkérő 90 naptári napot ért.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

9-C-íves sebészeti képerősítő

Rész száma: 9
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33111800 Diagnosztikai röntgenrendszerek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Pécsi Tudományegyetem KK Szívgyógyászati Klinika (7624 Pécs, Ifjúság útja 13.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 darab C-íves sebészeti képerősítő beszerzése a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar részére a Modern Városok Program keretein belül adásvételi szerződés feltételei alapján.

Elektrofiziológiai beavatkozásokra alkalmas berendezés.

Az Eszköz átadás-átvétele során a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni, különös tekintettel az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól szóló 21/2018. (VII.9.) EMMI rendeletben foglaltakra. Ezzel összefüggésben Nyertes Ajánlattevő feladata, hogy a hivatkozott jogszabályban foglaltak szerint az ionizáló sugárzást létrehozó, vagy a képalkotáshoz szükségszerűen radioaktív izotópot felhasználó gyógyászati berendezések vizsgálatát az eszköz használatbavételét megelőzően állapotvizsgálatokat elvégeztesse a Nemzeti Népegészségügyi Központtal (NNK).

Továbbiak a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott műszaki leírásban.

Jótállás időtartama 12 hónap.

A teljesítési időszakban Szállító által elvégzendő további feladatok: szállítás, üzembehelyezés, felhasználói szintű oktatás legalább 4 óra, maximum 4 fő, melynek helyszíne, pontos időpontja a szállítás részleteinek, felek közös egyeztetése révén kerül pontosításra.

9.2 - 9.5 értékelési szempont esetében amennyiben Ajánlattevő vállalja az előírt műszaki paraméter megvalósítását 10 pontot, amennyiben nem vállalja az előírt műszaki paraméter megvalósítását 0 pontot kap.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 9.2 Sugárrekesz - Automatikus shutter pozíció a képtartalomra átvilágítás indításakor (Igen/Nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 9.3 Sugárrekesz Aszimmetrikus shutter pozíció az egymástól független mozgatható ólomreteszekkel (Igen/Nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 9.4 Minimum 15” érintő képernyős LCD monitor a C-íven (Igen/Nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 9.5 Anatomiai régiót automatikusan felismerő sw, mely ennek megfelelően állítja be a paramétereket a dóziscsökkentés, és a képminőség érdekében (Igen/Nem) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7) pontban megadott 3 hónapon Ajánlatkérő 90 naptári napot ért.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

10-Sterilizáló, tisztító berendezések

Rész száma: 10
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33191100 Sterilizálóberendezés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Pécsi Tudományegyetem KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika (7624 Pécs, Édesanyák útja 17.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Sterilizáló, tisztító berendezések beszerzése a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar részére a Modern Városok Program keretein belül adásvételi szerződés feltételei alapján, az alábbi bontásban:

1 darab Ultrahangos tisztító

1 darab Gőzsterilizáló autokláv

1 darab Mosogatógép 8 DIN 1/1 tálcás

Továbbiak a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott műszaki leírásban.

Jótállás időtartama valamennyi tétel esetében 12 hónap.

A teljesítési időszakban Szállító által elvégzendő további feladatok: szállítás, üzembehelyezés, felhasználói szintű oktatás legalább 4 óra, maximum 4 fő, melynek helyszíne, pontos időpontja a szállítás részleteinek, felek közös egyeztetése révén kerül pontosításra. A gőzsterilizáló esetében Szállító feladata fentieken túl a régi készülék kibontása, elszállítása.

10.2 értékelési szempont esetében Ajánlatkérő az érintőképernyő méretére vonatkozó azon legkedvezőbb megajánlás szintjét, amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 10” értékben határozta meg.

10.3, 10.4 és 10.6-10.8 értékelési szempont esetében amennyiben Ajánlattevő vállalja az előírt műszaki paraméter megvalósítását 10 pontot, amennyiben nem vállalja az előírt műszaki paraméter megvalósítását 0 pontot kap.

10.5 értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a szabad programok számára vonatkozó azon legkedvezőbb megajánlás szintjét, amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 20 darab programban határozta meg.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 10.2 Gőzsterilizáló autokláv - Berakó oldali érintőképernyő mérete (min. 7”, max. 10”) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 10.3 Gőzsterilizáló autokláv - A kirakó oldali kijelző funkcionálisan és megjelenésében megegyezik a berakó oldalival (Igen/Nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 10.4 Gőzsterilizáló autokláv - Kamra belső felülete elektropolírozott kivitel (Igen/Nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 10.5 Mosogatógép 8 DIN 1/1 tálcás - Mikroprocesszoros vezérlés további szabad program száma (min. 0, max. 20 darab) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 10.6 Mosogatógép 8 DIN 1/1 tálcás - A fűtőbetét a kamra alján található szűrő alatt helyezkedik el megvédve azt a mechanikai sérülésektől (Igen/Nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 10.7 Mosogatógép 8 DIN 1/1 tálcás - Nyomás mérés a HEPA (H14) szűrő mindkét oldalán (differenciál mérés), kijelzi ha a szűrő hatékonysága a határérték alá csökken és cserélni kell. (Igen/Nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 10.8 Mosogatógép 8 DIN 1/1 tálcás - Szárítás közben a forró szárító levegő a mosókarokon keresztül is beáramlik a kamrába, növelve a szárítás hatékonyságát (Igen/Nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 65
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7) pontban megadott 3 hónapon Ajánlatkérő 90 naptári napot ért.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

11-Digitális kamera mikroszkópokhoz

Rész száma: 11
II.2.2)További CPV-kód(ok)
38519300 Kép- vagy videocsatlakozók mikroszkópokhoz
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Pécsi Tudományegyetem KK Gyermekgyógyászati Klinika (7623 Pécs, József Attila utca 7.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 darab Digitális kamera beszerzése mikroszkópokhoz a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar részére a Modern Városok Program keretein belül adásvételi szerződés feltételei alapján

Dokumentációs kamera min. 10MP-es érzékelővel, amely Shift-Capture technológiával rendelkezik és nagyméretű képeket biztosít. Továbbiak a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott műszaki leírásban.

Jótállás időtartama ajánlat szerint, min. 24 hónap.

A teljesítési időszakban Szállító által elvégzendő további feladatok: üzembehelyezés, felhasználói szintű oktatás legalább 4 óra, maximum 4 fő, melynek helyszíne, pontos időpontja a szállítás részleteinek, felek közös egyeztetése révén kerül pontosításra.

11.2 értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a jótállás időtartamára vonatkozó azon legkedvezőbb megajánlás szintjét, amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 36 hónapban határozta meg.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 11.2 Jótállás időtartama (min. 24, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7) pontban megadott 3 hónapon Ajánlatkérő 90 naptári napot ért.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

12-Rotációs, perisztaltikus pumpa

Rész száma: 12
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33100000 Orvosi felszerelések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Pécsi Tudományegyetem KK Neurológiai Klinika (7623 Pécs, Rét utca 2.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 darab rotációs, perisztaltikus pumpa beszerzése enteralis tápláláshoz a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar részére a Modern Városok Program keretein belül adásvételi szerződés feltételei alapján.

Hatékony, folyamatos és biztonságos enterális táplálást biztosító pumpa. Továbbiak a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott műszaki leírásban.

Jótállás időtartama ajánlat szerint, min. 12 hónap.

A teljesítési időszakban Szállító által elvégzendő további feladatok: szállítás, üzembehelyezés, felhasználói szintű oktatás legalább 4 óra, maximum 4 fő, melynek helyszíne, pontos időpontja a szállítás részleteinek, felek közös egyeztetése révén kerül pontosításra.

12.2 értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a jótállás időtartamára vonatkozó azon legkedvezőbb megajánlás szintjét, amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 24 hónapban határozta meg.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 12.2 Jótállás időtartama (min. 12, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7) pontban megadott 3 hónapon Ajánlatkérő 90 naptári napot ért.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

13-Orvosi diagnosztikai készülékek

Rész száma: 13
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33100000 Orvosi felszerelések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Pécsi Tudományegyetem KK Reumatológiai és Immunológiai Klinika (7632 Pécs, Akác utca 1.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Orvosi diagnosztikai készülékek beszerzése a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar részére a Modern Városok Program keretein belül adásvételi szerződés feltételei alapján, az alábbi bontásban:

12 darab Automata vérnyomásmérő

9 darab Fonendoszkóp

3 darab Hordozható analóg magasságmérő

Továbbiak a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott műszaki leírásban.

Jótállás időtartama ajánlat szerint, eszközönként lehet eltérő, min. 12 hónap.

A teljesítési időszakban Szállító által elvégzendő további feladatok: szállítás.

13.2 - 13.4 értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a jótállás időtartamára vonatkozó azon legkedvezőbb megajánlás szintjét, amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 24 hónapban határozta meg.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 13.2 Automata vérnyomásmérő - Jótállás időtartama (min. 12, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 13.3 Fonendoszkóp - Jótállás időtartama (min. 12, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 13.4 Hordozható analóg magasságmérő - Jótállás időtartama (min. 12, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7) pontban megadott 3 hónapon Ajánlatkérő 90 naptári napot ért.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

14-Magas áramlású oxigénterápiás készülék (HFNC)

Rész száma: 14
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33100000 Orvosi felszerelések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Pécsi Tudományegyetem KK Sürgősségi Orvostani Tanszék Sürgősségi Betegellátó Osztály (7624 Pécs, Ifjúság u. 13.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 darab magas áramlású oxigénterápiás készülék (HFNC) beszerzése a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar részére a Modern Városok Program keretein belül adásvételi szerződés feltételei alapján.

Az eszköz képes melegített, párásított oxigénkoncentráció előállítására melyet nagy áramlással non-invazív módon orrszonda segítségével juttat a betegbe. A magas nazális áramlás oxigéntartalma, áramlása és hőmérséklete szabályozható. Továbbiak a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott műszaki leírásban.

Jótállás időtartama ajánlat szerint, eszközönként lehet eltérő, min. 12 hónap.

A teljesítési időszakban Szállító által elvégzendő további feladatok: szállítás, üzembehelyezés, felhasználói szintű oktatás legalább 4 óra, maximum 4 fő, melynek helyszíne, pontos időpontja a szállítás részleteinek, felek közös egyeztetése révén kerül pontosításra.

14.2 értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a jótállás időtartamára vonatkozó azon legkedvezőbb megajánlás szintjét, amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 24 hónapban határozta meg.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 14.2 Jótállás időtartama (min. 12, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7) pontban megadott 3 hónapon Ajánlatkérő 90 naptári napot ért.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi ajánlati rész esetében:

A kizáró okok igazolásának módja és folyamata:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.

A kizáró okok igazolásának módja tekintetében irányadó: a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§, 3. §-a és a 4. § (1) bekezdése.

A kizáró okok fenn nem állását: a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Kr. 12-16. §-aiban meghatározottak szerint kell igazolnia.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az igazolás módja: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az igazolás módja: a Kr. 8. § i) pont ic) alpontjában, valamint a 10. § g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint.

A ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (7)bek).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy csak az adott közbeszerzési eljárásra vonatkozóan tett nyilatkozat, igazolás alkalmas arra, hogy a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt. A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében: Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok [62. § (1)-(2) bekezdés] hatálya alá tartozik; illetőleg akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be; figyelemmel a Kbt. 64. §-(1)-(2) foglaltakra is.

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát benyújtani.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő, ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.

Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdése által biztosított lehetőséggel élve nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdése által biztosított lehetőséggel élve nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek elektronikus űrlapként be kell nyújtania az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: Alfa).

A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:

M.1.) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül befejezett jelentősebb közbeszerzés tárgykörében végzett, Ajánlatkérő által meghatározott szállításokat is magukban foglaló, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerint kiállított referencia-igazolás vagy- nyilatkozat, amelynek tartalmaznia kell legalább:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,

— a szállítás tárgyát, rövid leírását (amelynek alapján az alkalmassági követelményeknek való megfelelés megállapítható),

— a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év/hónap/nap pontossággal),

— ellenszolgáltatás összegét és /vagy a szállítás mennyiségét,

— a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét,

— arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont].

A referencia igazolása több szerződésből is lehetséges, illetve amennyiben Ajánlattevő több ajánlati rész vonatkozásában nyújt be ajánlatot és az érintett részek esetében a referenciák megegyeznek, úgy alkalmasságát a nagyobb mennyiségű referenciakövetelménynek való megfeleléssel elegendő igazolnia.

Amennyiben Ajánlattevő több ajánlati rész vonatkozásában nyújt be ajánlatot és az érintett részek esetében a referenciák megegyeznek, úgy Ajánlattevő ugyanazon eszközzel is igazolhatja alkalmasságát akként, hogy annak (szükség szerint) mennyiségét és értékét is megadja az igazoláson/nyilatkozaton.

Amennyiben Ajánlattevő a mennyiségi elvárásnak megfelelését kívánja igazolni, úgy az igazolásból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a referenciaként bemutatott eszköz műszaki egyenértékűségének.

Közös ajánlattevők esetén felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésben foglaltakra.

Irányadóak továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdésében foglaltak.

Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti igazolásokat is elfogad az M.1.) pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.

Az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

M.1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik összességében legalább:

1. ajánlati rész esetében 200 darab kézi műszer szállításból származó referenciával,

2. ajánlati rész esetében nettó 290 000 HUF (kettőszázkilencvenezer forint) értékű gyógyászati felhasználású ágy szállításból származó referenciával,

3. ajánlati rész esetében nettó 2 500 000 HUF (kettőmillió-ötszázezer forint) értékű endoszkópos eszközök és tartozékai szállításból származó referenciával,

4. ajánlati rész esetében 19 darab monitor és/vagy EKG és/vagy defibrillátor és/vagy infúziós pumpa szállításból származó referenciával,

5. ajánlati rész esetében nettó 400 000 HUF (négyszázezer forint) értékű laboratóriumi eszköz szállításból származó referenciával,

6. ajánlati rész esetében nettó 2 300 000 HUF (kettőmillió-háromszázezer forint) értékű laboratóriumi eszköz szállításból származó referenciával,

7. ajánlati rész esetében 3 darab oxigén adagoló szállításból származó referenciával,

8. ajánlati rész esetében nettó 1 900 000 HUF (egymillió-kilencszázezer forint) értékű endoszkópos eszköz és/vagy tartozékai szállításból származó referenciával,

9. ajánlati rész esetében nettó 21 000 000 HUF (huszonegymillió forint) értékű sebészeti képerősítő szállításból származó referenciával,

10. ajánlati rész esetében 2 darab sterilizáló és/vagy műszermosogató szállításból származó referenciával,

11. ajánlati rész esetében nettó 250 000 HUF (kettőszázötvenezer forint) értékű mikroszkóp és/vagy annak tartozékai és/vagy mikroszkóp kamera szállításból származó referenciával,

12. ajánlati rész esetében nettó 250 000 HUF (kettőszázötvenezer forint) értékű tápszeradagoló pumpa szállításból származó referenciával,

13. ajánlati rész esetében 18 darab egészségügyi eszköz szállításból származó referenciával,

14. ajánlati rész esetében nettó 800 000 HUF (nyolcszázezer forint) értékű lélegeztető berendezés szállításból származó referenciával.

Tekintettel arra, hogy a 2., 3., 5., 6., 8., 9., 11., 12. és 14. ajánlati részek esetében nem értelmezhető a 75 %-os normatív alkalmassági követelmény, Ajánlatkérő az alkalmassági követelményt az ellenszolgáltatás összegében határozta meg.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Vmennyi ajánlati rész:

A szla. ellenértéke a Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi Tudományegyetem idegen nyelvű képzései bővítéséhez kapcsolódó kapacitás fejlesztéshez, valamint a kutatási-fejlesztési potenciáljának fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1035/2016. (II. 9.) Korm. hat.-ban foglaltak alapján 100,000000 %-ban a Modern Városok Programból kerül kiegyenlítésre.

A Kbt. 135. § (1), (6) igazolt teljesítést követően kiállított szla. ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1), (2) szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg AK az Áht. rendelkezései szerint.

Részszámla nincs.

Késedelmi kötbér: lásd szerződéstervezet.

Meghiúsulási kötbér: lásd szerződéstervezet.

Figyelemmel: Ptk. 6:155., 6:187. § (1)-(3).

Egyéb infók: KD.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 08/09/2020
Helyi idő: 09:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 08/09/2020
Helyi idő: 11:00
Hely:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Ajánlatkérő (AK) Kbt. 40. § alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint.

A Kbt. 57. § (2) bek. alapján a KD-ot jelentkezésenként leg. egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alváll.-nak el. úton el kell érnie. A KD másra át nem ruházható és közzé nem tehető, de közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az KD-t az egyik ajánlattevő eléri. A KD elérhető: www. ekr.gov.hu.

AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.

Hiánypótlás (HP): Kbt. 71. §. AK a Kbt. 71. § (6) nem rendel el újabb HP-t, ha a HP-al az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazd.i szereplőt vont be, és e szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb HP.

Benyújtandó:

Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) információkkal.

A Kbt. 66. § (2), (6) nyíl.-ok, nemleges nyíl. esetén is.

Szakmai ajánlat: 1. a megajánlott termék paramétereit bemutató műszaki leírás; 2. a részletes költségvetés; mindkettő cégszerűen aláírva. AK felhívja a figyelmet, hogy a szakmai ajánlat hiányzó részei vonatkozásában hiánypótlás nem rendelhető el.

További benyújtandó dok.-ok: 3. a megajánlott termékekre vonatkozó, gyártó vagy meghatalmazott képviselője által kiadott termékleírás. Ha Ajánlattevő nyilatkozata, illetve a gyártó által aláírt termékleírás között ellentmondás merül fel, Ajánlatkérő a gyártói termékleírást tekinti irányadónak; 4. a megajánlott termékre vonatkozó bármely EU-n belüli nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvány. Amennyiben a termék nem tartozik a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet hatálya alá, úgy a termék forgalomba hozatalához szükséges CE tanúsítványát kell csatolni. Nem kell tanúsítványt csatolni abban az esetben, ha az EK irányelvek a CE tanúsítvány használatát nem teszik lehetővé, ezen esetben kérjük benyújtani Ajánlattevő Cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a megajánlott terméken a CE jelölés elhelyezése TILOS!

Meg kell jelölni az alk. ig.-ban részt vevő gazd. szer.-t és azon alk. köv.-t, amelynek ig. érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik [Kbt. 65. § (7)].

Közös ajánlattétel: a felelősségi hatás-köröket bemutató együttműködésről szóló megállapodás, ill. a közösajánlattevők nyilatkozatát arról, hogy ki az eljárni jogosult képviselő, akit a Kbt. 35. § (2) bekezdésében foglaltak szerint megjelölnek. Az együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell a közös ajánlattevők szerződés teljesítésére vonatkozó egyetemleges felelősségvállalási nyilatkozatát [Kbt. 35. § (6)]. Figyelemmel: Kbt. 35. § (3)-(4)

Az ajánlattevő, illetőleg az alk. ig.-ban részt vevő, az ajánlattevő által az eljárásba bevont gazd. szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, úgy az előbbieken túl teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást (is) kell csatolni, illetőleg csatolni kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.

Az igazolások benyújtásának nyelve: magyar. Egyéb info:KD

Nem szabályozott kérdések: a Kbt. és végrehajtási rend-i, a KH tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.

Az III.1.3) alk. min.köv.-ek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 28. § (3) min. szempontokhoz képest szigorúbban kerültek meghatározásra.

Kbt.73.§(4)-(5) alapján Ajánlattevő tájékozódjon a körny. védelmi, szociális és munkajogi követelményekről.

Referenciák: devizák átszámításánál az MNB által meghat., a telj. időpontjában érvényes devizaárfolyam irányadó.

FAKSZ: Kiss Adrienn (00883), Onhausz Nikolett (01030)

AK a IV.2.6) pontban megadott 2 hónap alatt 60 naptári napot ért, a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

Ért.szep: Legjobb ár-érték arány. A pontszám alsó és felső határa: 0-10, a módszer: ár fordított arány, min ért. szempont: arányosítás, absz. értékelés KD szerint.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § tartalmazza.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/07/2020