Marché de travaux - 334316-2022

22/06/2022    S119

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2022/S 119-334316

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 24290188241
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15735636241
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kókai Dóra Anna
E-mail: kokaid@budapest.hu
Telefon: +36 13271656
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapest.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: EU-s forrásfelhasználások projektfelügyelete

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Bp. Közp. Szennyv. Telep iszapkezelési tech. fejl.

Hivatkozási szám: EKR001673212021
II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep iszapvonal fejlesztés” elnevezésű projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint (KDVV3)

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232420 Szennyvíztisztító építése
45232421 Szennyvízkezelő mű
45232422 Iszapkezelő mű
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A339/2014.(XII.19.) Kr. AK feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és-tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése is szükséges:

Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep iszapkezelési technológiájának fejlesztése és struviteltávolítás

A beruházás tárgya a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep anaerob iszapkezelésének fejlesztése.

A BKSZT 1,6 millió LE kapacitású kommunális szennyvíztisztító telep, melynek technológiájából nyersiszap és fölösiszap keletkezik. Az iszapkezelés a nyersiszap gravitációs, a fölösiszap gravitációs és (sűrítő asztalokon) gépi sűrítéséből, az elősűrített, kevert iszapok termofil anaerob rothasztásából, víztelenítéséből (centrifugás) és a rothasztás során keletkező biogáz (gázmotoros kiserőműben és kazánokban való) hasznosításából áll. A technológia pasztörizálással is kiegészül, de ezt jelenleg nem üzemelteti a telep.

A projekt keretében a jelenlegi iszapkezelési technológia oly mértékű fejlesztése a cél, hogy a telepre érkező többlet terhelésből származó megnövekedett iszapmennyiséget tudja kezelni.

A rendszer berendezései:

# Elővíztelenítésre feladó szivattyúk (meglévő, felhasználandó)

# Elővíztelenítő centrifugák (2+1 db, 30 m3/h)

# Polimer oldó adagoló (7,2 m3/h)

# Elővíztelenített iszap feladó szivattyúk az iszap tárolóba (2+1 db, 10 m3/h))

# Elővíztelenített iszaptároló (140m3)

# Elővíztelenített iszaptároló csigás kihordó

# Elővíztelenített iszap feladó szivattyúk CAMBI THP rendszerre (1+1 db, 35 m3/h)

# Termikus Hidrolizáló Egység

# Rothasztókra feladó szivattyúk (1+1 db, 30 m3/h Nyersiszap feladó szivattyú a nyersiszap és hidrolizált iszap egyesítésére, 3 db, 11 m3/h Hőkezelt iszap feladó szivattyú)

# Recirkulációs szivattyúk (3 db, 70 m3/h)

# Meglévő, átalakított hőcserélők (3 db)

# Folyadékhűtő

A rothasztásra kerülő iszap előkezelése mellett szükségessé vált az iszapvonalon gyakori üzemeltetési problémákat okozó, az iszapkezelési folyamat során termelődő MAP (magnézium-ammónium-foszfát;), vagy ásványi nevén struvit, rothasztott iszapból való eltávolítása és kinyerése.

A MAP kinyerését olyan technológiával kell megoldani, aminek a végterméke olyan vízoldható magnézium alapú ammónium foszfát, melynek szemnagysága alkalmassá teszi a mezőgazdasági hasznosításra. Minősége feleljen meg az Európai Parlament és Tanács műtrágyákról szóló 2003/2003/EK (2003 október 13.) rendeletében ill., a 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet az „„EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről” c. rendeletben foglaltaknak. A struvit kinyerés elvárt mennyisége minimum napi átlag 100 kg, amennyiben a rothasztott iszap foszfát tartalma a rothasztóban 70 mg PPO4/l felett van.

Nyertes AT feladatát képezi a közbesz. dok.-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a191/2009.(IX.15.) Kr. megfelelő tartalommal. Nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok.-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesításe során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek. foglaltak alapján a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.

A szerződés teljesítése során szükséges a266/2013.(VII.11.) Korm. rend. szerinti VZ-TER jogosultsággal rendelkező szakember bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát, hogy a szerződéskötés időpontjára a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti VZ-TER jogosultsággal rendelkező szakemberrel.

Részletesen: KD.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Név: A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap) / Súlyszám: 32
Minőségi kritérium - Név: 2.1.AFIII/1.3.M.2.1) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak ellenőrzési többlet szakmai tap. (hónap, max: 36, min 0) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.2. AF III/1.3. M.2.2) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építménygépészeti többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.3. AF III/1.3. M.2.3) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.4. AF III/1.3. M.2.4) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építményvillamossági többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min: 0) / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 68
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Uniós és/vagy hazai támogatás

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 002-002132
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Bp. Közp. Szennyv. Telep iszapkezelési tech. fejl.

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A tárgyi hirdetmény az eljárást megindító felhívás visszavonására irányul a Kbt. 53.§ (1)- (2) bekezdésében foglaltak alapján.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

148. § előírásai szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/06/2022