Marché de travaux - 334324-2022

22/06/2022    S119

România-București: Lucrări de marcaj rutier

2022/S 119-334324

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Număr naţional de înregistrare: 16054368
Adresă: Strada: Golescu Dinicu, nr. 38
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010873
Țară: România
Persoană de contact: Dnei. BARBULESCU Ioana Silvia –Directia Achizitii Publice Buget de Stat Pentru Obiective de Investitii si RK, Intretinere si Administrare
E-mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telefon: +40 212643310
Fax: +40 213186650
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cnadnr.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Locuințe și facilități pentru comunitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Lucrari de marcaje rutiere prefabricate termoplastic aplicate la cald, covoare antiderapante si materiale plastice aplicate la cald (spray)” pentru reteaua de autostrazi si drumuri nationale - Loturi: DRDP Bucuresti, DRDP Craiova

Număr de referinţă: 16054368/2018/ 76/S/7
II.1.2)Cod CPV principal
45233221 Lucrări de marcaj rutier
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

„Lucrari de marcaje rutiere prefabricate termoplastic aplicate la cald, covoare antiderapante si materiale plastice aplicate la cald (spray) pentru reteaua de autostrazi si drumuri nationale - Loturi: DRDP Bucuresti, DRDP Craiova ”

Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent (anul I, anul II, anul III si anul IV) sunt conform Anexei A la Caietul de sarcini, pentru fiecare lot in parte.

Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:

A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016,cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economick interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 22 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

B. In conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare este in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă menţionează că va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit in Anuntul de participare.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 121 718 338.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Acord – cadru „Lucrari de marcaje rutiere prefabricate termoplastic aplicate la cald, covoare antiderapante si materiale plastice aplicate la cald (spray) pentru reteaua de autostrazi si drumuri nationale – Lot 1 DRDP Bucuresti”

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45233221 Lucrări de marcaj rutier
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO România
Locul principal de executare:

DRDP Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

„Lucrari de marcaje rutiere prefabricate termoplastic aplicate la cald, covoare antiderapante si materiale plastice aplicate la cald (spray) pentru reteaua de autostrazi si drumuri nationale – Lot 1 DRDP Bucuresti ”

Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent (anul I, anul II, anul III si anul IV) sunt conform Anexei 1a la Caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea produselor de marcare / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea produselor de marcare / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica - Garantia lucrarilor / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 60
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent, lei fara T.V.A.: 17.706.000 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Acord – cadru „Lucrari de marcaje rutiere prefabricate termoplastic aplicate la cald, covoare antiderapante si materiale plastice aplicate la cald (spray) pentru reteaua de autostrazi si drumuri nationale – – Lot 2 DRDP Craiova”

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45233221 Lucrări de marcaj rutier
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO România
Locul principal de executare:

DRDP Craiova

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

„Lucrari de marcaje rutiere prefabricate termoplastic aplicate la cald, covoare antiderapante si materiale plastice aplicate la cald (spray) pentru reteaua de autostrazi si drumuri nationale – Lot 2 DRDP Craiova ”

Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent (anul I, anul II, anul III si anul IV) sunt conform Anexei 1b la Caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea produselor de marcare / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea produselor de marcare / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica - Garantia lucrarilor / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 60
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent, lei fara T.V.A.: 21.008.000 RON

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 122-297713
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 429
Lot nr.: 2
Titlu:

Contract subsecvent de lucrari nr 1 la acord cadru nr 92/12259/17.02.2022 avand ca obiect Lucrari de marcaje rutiere prefabricate termoplastic aplicate la cald, covoare antiderapante si materiale plastice aplicate la cald (spray) pentru reteaua de autostrazi si drumuri nationale – Lot 2 DRDP Craiova

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
24/05/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DUMAVA SEMNALIZARE
Număr naţional de înregistrare: RO21391386
Adresă: Strada Victoriei, Nr. 2, Sector: 3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 030025
Țară: România
E-mail: office@dumava.ro
Telefon: +40 722257630
Fax: +40 213114029
Adresă internet: www.dumava.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: GAMIDA EUROMARK SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 13980054
Adresă: Strada RAZBOIENI, Nr. 9
Localitate: Breaza
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 105400
Țară: România
E-mail: office@gamida.ro
Telefon: +40 0344149309
Fax: +40 0344149309
Adresă internet: www.gamida.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 71 897 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 009 456.50 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 92/32605
Lot nr.: 1
Titlu:

Acord – cadru „Lucrari de marcaje rutiere prefabricate termoplastic aplicate la cald, covoare antiderapante si materiale plastice aplicate la cald (spray) pentru reteaua de autostrazi si drumuri nationale – Lot 1 DRDP Bucuresti

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
19/04/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: EURO CONSTRUCT TRADING 98
Număr naţional de înregistrare: RO 10742031
Adresă: Strada Razoare, Nr. 32, Sector: 6
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 060119
Țară: România
E-mail: office@euroconstruct98.ro
Telefon: +40 372347100/ +40 372347111/ +40 2330372
Fax: +40 372347180
Adresă internet: www.euroconstruct98.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DUMAVA SEMNALIZARE
Număr naţional de înregistrare: RO21391386
Adresă: Strada Victoriei, Nr. 2, Sector: 3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 030025
Țară: România
E-mail: office@dumava.ro
Telefon: +40 722257630
Fax: +40 213114029
Adresă internet: www.dumava.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 51 180 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 50 508 188.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 92/12259
Lot nr.: 2
Titlu:

Lucrari de marcaje rutiere prefabricate termoplastic aplicate la cald, covoare antiderapante si materiale plastice aplicate la cald (spray)” pentru reteaua de autostrazi si drumuri nationale- Lot - DRDP Craiova

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
17/02/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: GAMIDA EUROMARK SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 13980054
Adresă: Strada RAZBOIENI, Nr. 9
Localitate: Breaza
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 105400
Țară: România
E-mail: office@gamida.ro
Telefon: +40 0344149309
Fax: +40 0344149309
Adresă internet: www.gamida.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. DUMAVA SEMNALIZARE S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO21391386
Adresă: Calea Victoriei, nr. 2, ap. 41, et. 5, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 030021
Țară: România
E-mail: office@dumava.ro
Telefon: +40 722257630
Fax: +40 213114029
Adresă internet: www.dumava.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 10742031
Adresă: Strada Razoare, Nr. 32, Sector: 6
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 060119
Țară: România
E-mail: office@euroconstruct98.ro
Telefon: +40 372347100/ +40 372347111/ +40 2330372
Fax: +40 372347180
Adresă internet: www.euroconstruct98.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 71 897 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 71 210 150.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Directia Achizitii Publice Buget de Stat pentru Obiective de Investitii si RK, Intretinere si Administrare
Adresă: B-dul Dinicu Golescu nr. 38 sector 1
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 010873
Țară: România
E-mail: office@andnet.ro
Telefon: +40 212643310
Fax: +40 213186650
Adresă internet: www.cnair.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/06/2022