Lieferungen - 334337-2020

16/07/2020    S136

Ungarn-Budapest: Magnetband-Rundmagazine

2020/S 136-334337

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Magyar Nemzeti Bank
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_38800760
Postanschrift: Szabadság tér 8–9.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU11 Budapest
Postleitzahl: 1054
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Fehér Melinda
E-Mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Telefon: +36 14282600
Fax: +36 14298000
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.mnb.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000547482020/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000547482020/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: jegybanki tevékenység

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Mentési rendszer bővítése (KBF/370/2020)

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000547482020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30233170 Magnetband-Rundmagazine
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Mentési rendszer szoftver bővítése, Arcserve UDP v7.01 60 TB + 3 Year

1. rész: Az MNB mentési rendszerének az Arcserve UDP v7.01 szoftver 60 TB-vel történő bővítése és a bővítésre 3 év szoftverkövetés és támogatás (gyártói maintenance support) beszerzése

2. rész: Mentési rendszer bővítéséhez 4 db HPE MSA 2050 SAN Dual Controller SFF Storage adattároló eszközök beszerzése, 5 év kibővített teljes körű gyártói garanciával, helyszíni kiszállással

További információ mindkét rész vonatkozásában a Közbeszerzési dokumentumokban található.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Arcserve UDP mentési rendszer bővítése

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48710000 Softwarepakete für die Datensicherung und -wiederherstellung
30233170 Magnetband-Rundmagazine
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

1054 Budapest, Szabadság tér 9.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. rész: Az MNB mentési rendszerének az Arcserve UDP v7.01 szoftver 60 TB-vel történő bővítése és a bővítésre 3 év szoftverkövetés és támogatás (gyártói maintenance support) beszerzése.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

HPE MSA 2050 SAN adattároló szállítása

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30233170 Magnetband-Rundmagazine
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

1054 Budapest, Szabadság tér 9.

1238 Budapest, Forgalmas út 1.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

2. rész: Mentési rendszer bővítéséhez 4 db HPE MSA 2050 SAN Dual Controller SFF Storage adattároló eszközök beszerzése, 5 év kibővített teljes körű gyártói garanciával, helyszíni kiszállással.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.

Igazolási mód: 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 1-16. §-ai szerint. Az ajánlattevőnek ajánlatában 321/ 2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 4–7. §-nak megfelelően az EKR-ben kitöltött, Egységes Európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevő a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában, azok képviseletében külön- külön tölti ki az EKR-ben az EEKD-t az eljárásban előírt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira (továbbiakban: kapacitást biztosító gazdasági szereplő) támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlattevő a kapacitást biztosító gazdasági szereplők mindegyike vonatkozásában, azok képviseletében külön- külön tölti ki az EKR-ben az EEKD-t az eljárásban előírt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani az eljárásban előírt kizáró okok hiányának igazolása érdekében (321/2015. (X. 30.) Korm. r. 15. § (1) bekezdés). Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be az eljárásban előírt kizáró okok hiányának igazolása érdekében (321/2015. (X. 30.) Korm. r. 15. § (2) bekezdés).

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. III. és V. fejezeteinek megfelelően kell igazolnia, hogy sem ő, sem az általa az eljárásba bevonni kívánt más gazdasági szereplő nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá (321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (2)-(5) bekezdései). Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 13. §-a alapján az EKR-ben elektronikus űrlapon kell nyilatkoznia arról, hogy változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (1) bekezdésére és 26. §-ára figyelemmel ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján; nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Az ajánlattevő a kizáró okok vonatkozásában nem köteles olyan igazolás benyújtására, amelyet az ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott és az alkalmas jelen eljárásban előírt kizáró okok igazolására. Ebben az esetben az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. A nyilatkozatban meg kell jelölni a korábbi eljárás tárgyát, EKR számát és a kizáró ok igazolásra szolgáló dokumentum megjelölését.

Öntisztázás a Kbt. 64. § (1)-(2) szerint.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Az ajánlatban – a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján – az EEKD IV. részének „alfa” pontjában egyszerű nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen nyilatkozni arra vonatkozólag, hogy a felhívásban előírt alkalmassági követelmények teljesülnek.

Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) – (6) bekezdései szerinti felhívására – a műszaki és szakmai alkalmassági követelmények utólagos igazolása érdekében – be kell nyújtani – az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó – részletes adatokat tartalmazó igazolást.

M.1. Eszerint az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától (az eljárást megindító felhívás VI.5. pontjában meghatározott időpont) visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (1. rész tekintetében: Arcserve UDP mentési rendszer bővítése, 2. rész tekintetében: HPE MSA 2050 SAN adattároló szállítása) teljesítéseit referenciaként kell bemutatnia Közbeszerzési dokumentumokban található nyilatkozatminta kitöltésével és cégszerű aláírásával, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal, a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 22. §-ában meghatározott adatokat tartalmazó nyilatkozat, és szükség esetén az ott előírt igazolás csatolása útján.

Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább:

— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja naptári nap pontossággal),

— a szerződést kötő másik fél megnevezését,

— a szolgáltatás tárgyát, olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételeknek való megfelelés kiderül,

— az ellenszolgáltatás összegét, és konzorciumi/alvállalkozói teljesítés esetén a saját teljesítés mértékét,

— a szerződésszerű teljesítésről való nyilatkozatot.

Nem HUF-ban történő referencia esetében ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítés utolsó napján érvényes MNB középárfolyamon kéri átszámítani HUF-ra.

Az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(9) és (11) bekezdéseiben, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. IV. és V. fejezeteiben foglaltak szerint lehet megfelelni.

Az ajánlattevő az alkalmasság vonatkozásában nem köteles olyan igazolás benyújtására, amelyet az Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott és az alkalmas jelen eljárásban előírt alkalmassági feltételek igazolására. Ebben az esetben az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

A nyilatkozatban meg kell jelölni a korábbi eljárás tárgyát, EKR számát és az alkalmassági feltételek igazolásra szolgáló dokumentum megjelölését.

Amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezet igénybevételével kíván megfelelni az alkalmassági követelményeknek, a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet már az ajánlat összeállítása elején, a gazdasági szereplők rögzítésénél meg kell adnia az EKR-ben, annak érdekében, hogy a rá vonatkozó elektronikus űrlapok rendelkezésre álljanak.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M.1. Az eljárásban alkalmas az az ajánlattevő, aki az ajánlatában be tud mutatni az eljárást megindító felhívás feladásától (az eljárást megindító felhívás VI.5. pontjában meghatározott időpont) visszafelé számított 3 évben teljesített,

— az 1. rész tekintetében: összesen legalább nettó 65 000 000 HUF értékű, a közbeszerzés tárgyára (Arcserve UDP mentési rendszer bővítése) vonatkozó referenciát,

— a 2. rész tekintetében: összesen legalább nettó 30 000 000 HUF értékű, a közbeszerzés tárgyára (HPE MSA 2050 SAN adattároló szállítása) vonatkozó referenciát (Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 21.§ (1) bekezdés a) pontja).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Ajánlatkérő az ellenértéket az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, a Közbeszerzési dokumentumokban lévő szerződéstervezetnek megfelelően.

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF). Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/08/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/08/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) (https://ekr.gov.hu).

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlat Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatait az EKR a bontás időpontjától kezdve elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15. §.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Az eljárást ajánlatkérő az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (továbbiakban: EKR) keresztül folytatja le a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. (továbbiakban: e-Kr.) szabályai szerint. Az EKR elérhetősége: https://ekr.gov.hu, használatához előzetes regisztráció szükséges. Jelen eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok az eljárás iránti érdeklődés jelzését követően az EKR-ben EKR000547482020 azonosító alatt érhetőek és tölthetőek le, korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül, díjmentesen elektronikusan. A kapcsolattartásra az EKR-en keresztül elektronikus formában kerül sor.

2. Amennyiben ajánlattevő más ajánlattevőkkel közösen kíván ajánlatot benyújtani, a közös ajánlattevő gazdasági szereplőket már az ajánlat összeállítása elején, a gazdasági szereplők rögzítésénél meg kell adnia az EKR-ben, annak érdekében, hogy a rájuk vonatkozó elektronikus űrlapok rendelkezésre álljanak.

3. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági feltételt a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

4. Ajánlattevőnek ajánlatában EKR űrlapként csatolnia kell a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot.

5. Ajánlattevőnek ajánlatában EKR űrlapként csatolnia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát.

6. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 66. § (6) bekezdésének megfelelően jelölje meg a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót, úgy arról is szüksége nyilatkoznia.

7. A szerződéskötés feltétele, hogy Ajánlattevő rendelkezzen – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára éves szinten az 1. rész tekintetében legalább 25 000 000 HUF, a 2. rész tekintetében legalább 10 000 000 HUF kártérítési összegű felelősségbiztosítással. A biztosítási kötvény tartalmára vonatkozó előírásokat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlattevőnek az ajánlatban be kell nyújtania a szándéknyilatkozatát a fenti feltételeknek megfelelő felelősségbiztosítás megkötésére vagy – adott esetben – meglévő biztosításának az előírásoknak megfelelő módosítására vonatkozóan.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdésben foglaltak szerint kijelenti, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában rögzített eredménytelenségi okot.

9. Amennyiben valamely nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, a nyilatkozatot az űrlap elektronikus kitöltésével kell megtenni, amennyiben ez karakter korlát miatt teljes terjedelemben nem lehetséges, az ajánlathoz csatolt dokumentumban kell a nyilatkozatnak az űrlapon nem szerepeltethető további tartalmát benyújtani. Az EKR-ben továbbított dokumentumokra és az ott megtett elektronikus nyilatkozatokra vonatkozó előírásokat az e-Kr. 11. §-a, valamint a Kbt. 41/A.§-a tartalmazzák.

10. Az ajánlatokra vonatkozó további követelmények, valamint egyéb információ a Közbeszerzési dokumentumokban található. A jelen eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, az e-Kr. és az egyéb végrehajtási rendeletekben foglaltak az irányadóak.

11. FAKSZ: Székely Márta, lajstromsz.: 00065, Horváth Éva, lajstromsz.: 00399, cím: MNB 1850 Budapest, kozbeszerzes@mnb.hu

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148. §

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/07/2020