Bauleistung - 334371-2022

22/06/2022    S119

Ungarn-Budapest: Bauarbeiten

2022/S 119-334371

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Fons Sacer belső egyházi jogi személy
Nationale Identifikationsnummer: 18272839241
Postanschrift: Margit Körút 23.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1024
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Szili Attila
E-Mail: gazdasag@ferencesek.hu
Telefon: +36 306394965
Fax: +36 12125150
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.ferencesek.hu/
Adresse des Beschafferprofils: http://www.ferencesek.hu/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
I.5)Haupttätigkeit(en)
Freizeit, Kultur und Religion

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Esztergom - T.P. Ferences Gimnázium bővítése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000692612021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Kivitelezési szerződés alapján az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium bővítéséhez kapcsolódóan tornacsarnok kivitelezése. Ajánlatkérő az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium épületét a Kossuth utca felőli oldalon szabvány FIBA minősítésű kosárlabda csarnok építésével kívánja bővíteni. A kosárlabda csarnoknak csatlakoznia kell az iskola épületéhez. A bővítés során új tantermek és közösségi területek alakulnak ki. A tornacsarnok tetején intenzív zöld tető létesül, többfunkciós felhasználással.

A nyertes ajánlattevő feladata a kosárlabda csarnokkal való bővítés mellett az iskolaépületben lépcsőház hő- és füstelvezetés biztosítása és szertár kialakítása, továbbá a jelenlegi udvar sport és szabadidő funkciókkal rendelkező belső iskolaudvarrá történő átalakítása, valamint új főbejárat, portaszolgálat, illetve parkolók létrehozása.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 3 568 256 157.00 HUF
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
45212222 Bau von Turnhallen
45212230 Einbau von Umkleideräumen
45214200 Bauarbeiten für Schulgebäude
45223300 Bau von Parkplätzen
45236250 Oberbauarbeiten für Parkanlagen
45300000 Bauinstallationsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU212 Komárom-Esztergom
Hauptort der Ausführung:

2500 Esztergom, Bottyán János U. 10. szám alatti, 17320/2. helyrajzi számú ingatlan

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kivitelezési szerződés alapján az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium bővítéséhez kapcsolódóan tornacsarnok kivitelezése. Ajánlatkérő az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium épületét a Kossuth utca felöli oldalon kosárlabda csarnok építésével kívánja bővíteni. A kosárlabda pályának meg kell felelnie meg az MKOSZ versenyszabályoknak, oly módon, hogy az a hitelesítés után alkalmas legyen utánpótlás megyei és regionális továbbá felnőtt max. II. osztály játékok lebonyolítására. A kosárlabda csarnoknak csatlakoznia kell az iskola épületéhez. A tornacsarnok tetején intenzív zöldtető létesül, többfunkciós felhasználással.

A nyertes ajánlattevő feladata a kosárlabda csarnokkal való bővítés mellett az iskolaépületben lépcsőház hő- és füstelvezetés biztosítása és szertár kialakítása, továbbá a jelenlegi udvar sport és szabadidő funkciókkal rendelkező belső iskolaudvarrá történő átalakítása, valamint új főbejárat, portaszolgálat, illetve parkolók létrehozása.

Az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium műemléki védelem alatt áll (Nyilvántartási azonosító: 6176, 6177, 16190, törzsszám: 2311, 2316, 2316). A kivitelezési munkákat az épületegyüttesben elhelyezkedő gimnázium, kollégium, valamint ferences rendház és ferences szociális otthon folyamatos működése mellett és akadályoztatása nélkül kell elvégezni.

Kivitelezés alapvető műszaki jellemzői:

A nyertes ajánlattevő feladata 2500 Esztergom, Bottyán János U. 10. szám alatti, 17320/2. helyrajzi számú ingatlanon új, cca. 3 500-3 900 m2 nettó alapterületű épületbővítés kivitelezése.

Az eljárás keretében különösen az alábbi munkák elvégzésére kerül sor:

1. Alépítményi munkák

- Elválasztó rétegek beépítése, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc két rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, vízszintes felületen - 650 m2

- Talajjavító réteg építése, régészeti terület visszatöltése lavírsíkig, tartószerkezeti tervek szerinti specifikáció szerinti vagy egyenértékű töltőanyaggal - 612 m2

- Fejtett humusz és föld felrakása szállítóeszközre, géppel - 986 m3

- Munkagödör földkiemelése - 3719 m3

- Betonacél helyszíni szerelése - 34 t

- Talajnedvesség elleni szigetelés - 1594 m2

2. Építőmesteri munkák

- Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése - 795 m3

- Vasbetonfal készítése - 811 m3

- Oldalfalvakolat készítése - 1252 m2

3. Szakipari munkák

- Felület előkészítése, fóliaterítés csúsztató vagy úsztatórétegre kerülő esztrichek készítését megelőzően - 3450 m2

- Úsztatott esztrich vagy fűtőesztrich, hő- vagy hangszigetelésen, gépi feldolgozással - 2898 m2

- Gumiburkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, gumilemezből- 1762 m2

- Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés falon- 4179 m2

- Diszperziós festés- 8358 m2

- Hő- és hangszigetelés elhelyezése bármely épületszerkezetben, alkalmazástechnikai feltételeknek megfelelően - 5521 m2

- Lapostető hő- és hangszigetelése - 2252 m2

- Csapadékvíz elleni szigetelés- 6432 m2

- Kétrétegű, inhomogén vakolható kőzetgyapot hőszigetelő lemez - 1463 m2

- Homlokzati nyílászárók és függönyfalak - 92 db

- Belső nyílászárók - 100 db

4. Környezetrendezési munkák

- Aszfalt járdaburkolat bontása depóniába - 259 m2

- Térkőburkolat készítése - 372 m2

- Örökzöld cserjék telepítése terv szerinti mérettel - 202 db

- Aszfalt burkolat bontás alépítménnyel- 840 m2

5. Behajtó közlekedéstechnikai munkák

- Földmű vízszintes felületének rendezése, a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül - 32 m2

- Öntöttaszfalt (MA-8) terítése meglévő soványbeton alapra - 133 m2

6. Épületgépészet

7. Épületvillamosság

a) erősáramú rendszerek

- Merev, sima falú műanyag védőcső elhelyezése -6100 m

- Beton födémdoboz - 362 db

- Halogénmentes szigetelésű vezeték elhelyezése nedves és vizes helységekben - 40 730 m

- Lámpatestek - 839 db

b) gyenge áramú rendszerek

- Cat6a S/FTP 550/23s MHz 4P fali kábel LSOH-1, FRNC, kék - CCXEDR-D0047-C003-L7 - 24000 fm

- MÜII védőcső oldalfalba/födémbe süllyesztve, szerelvényekkel, bilinccsel - 6150 fm

c) BMS munkák

- Távközlési installációs kábel, egyszálú tömör rézvezetővel, PVC érszigeteléssel - 3550 fm

- Erősáramú jelző- és vezérlőkábel sodrott rézvezetővel, lágy PVC érszigeteléssel - 8180 fm

8. Konyhatechnológiai munkák

- Kiszolgáló pult - 1 db

- Oldalsó és hátsó pult - 3 db

- Öltözőszekrény - 2 fakkos - 2db

9. Felvonó

- L1 jelű felvonó teljeskörű telepítése, beüzemelése, engedélyezéssel, oktatással kompletten - 1 db

- L2 jelű felvonó teljeskörű telepítése, beüzemelése, engedélyezéssel, oktatással kompletten - 1 db

10. Sporttechnológia

- Függőleges mozgatású, elektromos térelválasztó szerkezet (fogadó szerkezettel), komplett, szerelve beüzemelve - 1 készlet

- Küzdőtéri padozat (pont + felület elasztikus) - 704 m2

- Pályavonalak kitűzése, felfestése - 444 fm

- Bordásfalak (egyszakaszos) beépítés, rögzítő szerkezettel, komplett - 29 db

11. Meglévő épület átalakítási munkái

- Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése, tartószerkezetre, csomóponti kötéssel - 67 db

- Diszperziós festés, műanyag bázisú vizes-diszperziós festés alapozása és két rétegben falon - 4374 m2

- Oromfal magasítás hő- és hangszigetelése, egyhéjú, fordított rétegrendű tető hőszigetelése - 28,5 m2

A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési dokumentációban) kerültek rögzítésre.

Ajánlatkérő 10 % mértékű tartalékkeretet alkalmaz a tárgyi közbeszerzési eljárásban, amelynek felhasználására a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben rögzítettek szerint van mód.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányú vagy eredetű dologra, konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Az M/2.1. alkalmassági követelményre megnevezett szakember alkalmassági követelményen felüli köznevelési sportlétesítmények kivitelezésében szerzett szakmai többlettapasztalata (projektek száma min. 0 db; max. 5 db) / Gewichtung: 8
Qualitätskriterium - Name: Az M/2.1. alkalmassági követelményre megnevezett szakember alkalmassági követelményen felüli mélyalapozási munkák elvégzésében szerzett szakmai többlettapasztalata (projektek száma min. 0 db; max. 5 db) / Gewichtung: 8
Qualitätskriterium - Name: Jótállás vállalt többletidőtartama (min. 0 naptári hónap, maximum 36 naptári hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Ajánlattevő vállalja EURO III vagy annál magasabb környezetvédelmi besorolású, személyi állományt vagy építőipari alapanyagot szállító gépjárművek alkalmazását a munkaterületen (Igen/Nem) / Gewichtung: 4
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, a kiadott költségvetés XVI. munkalapján az 1.-9. tételekben részletezett egyes épületvillamossági munkákra, régészeti bemutatóablakra, lakatos és üvegszerkezetekre (Opciós Tételek I.), illetve a kiadott költségvetés XVI. munkalapján az 10.-70. tételekben meghatározott asztalos szerkezetre, kerti bútorokra és eszközökre, sporttechnológiára, sporteszközökre és kondícionálótermi eszközökre (Opciós Tételek II.) opciós jogot köt ki, figyelemmel arra a körülményre, ha Ajánlatkérő a fent nevezett kivitelezési munkákra vonatkozóan a projekt fedezetéül szolgáló támogatás terhére anyagi fedezettel nem rendelkezne. Az opciós jog gyakorlására Ajánlatkérő az Opciós Tételek I. tekintetében a szerződés hatálybalépésétől számított 30 (harminc) napon belül jogosult, valamint az Opciós Tételek II. tekintetében a szerződés hatálybalépésétől számított 15 (tizenöt) hónapon belül jogosult (vagyis eddig szükséges nyilatkoznia, hogy az opciós tétellel érintett munkákra igényt tart-e).

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1) Kiegészítés a felhívás II.1.6) pontjához: A részekre történő ajánlattétel kizárásának indoka, hogy a beszerzés tárgyának jellege (épületbővítés kosárlabda csarnok építéssel és környezetrendezéssel) nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, az ellátandó feladatok jellege (munkaterület szervezés, egységes épület) miatt azok egymástól elválaszthatatlanok, műszaki és gazdasági egységet képeznek és komplex megvalósítást igényelnek. Az építési beruházás keretében elvégzendő munkanemek, a munkavégzés időbeli feltételei alapján a részekre történő ajánlattétel biztosítása költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé (pl. organizációs költségek többszöröződése; Ajánlatkérő részéről többlet koordinációs feladatok ellátása lenne szükséges), továbbá több fővállalkozó egyidejű jelenléte a helyszíneken ellehetetlenítené a kivitelezést és az épületegyüttesben működő intézmények működését, mely körülmények okán a hatékony és felelős közpénz felhasználás elve sérülne a részajánlattétel biztosításával. Ajánlatkérőnek ésszerű és méltányolható gazdasági érdeke fűződik az egy szerződéssel való megvalósításhoz.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 133-352563
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Esztergom - T.P. Ferences Gimnázium bővítése

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/06/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: 25098367243
Postanschrift: Hídépítő Utca 1-12
Ort: Budapest, IX.
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1095
Land: Ungarn
E-Mail: vallalkozas@laterex.hu
Telefon: +36 13470010
Fax: +36 13470011
Internet-Adresse: http://www.laterex.hu
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 568 256 157.00 HUF
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Épületgépész felelős műszaki vezetői feladatok ellátása; épületgépészeti munkák részfeladatai; épületvillamossági felelős műszaki vezetői feladatok ellátása; épületvillamossági munkák részfeladatai; kertészmérnöki munkák elvégzése; környezetrendezési feladatok ellátása; kertészeti munkák részfeladatai; cölöpalapozási munkák részfeladatai; szerkezetépítési munkák részfeladatai; építőmesteri munkák részfeladatai; szakipari munkák részfeladatai; belsőépítészeti munkák részfeladatai; felvonó kivitelezési munkák részfeladatai; sporttechnológiai munkák részfeladatai; konyhatechnológiai munkák részfeladatai.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.) A közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő neve, címe és adószáma:

- Laterex Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő (1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12.; 25098367-2-43)

2.) A közbeszerzési eljárásban érvénytelen ajánlattevő neve, címe és adószáma:

- CONFECTOR Mérnök Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest, Pomázi út 11.; 10491496-2-41) és SAMPO CONSULT Építőipari,Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság közös ajánlattevők (2071 Páty, Körtés utca 3.; 12015252-2-13)

3.) Fentieket meghaladóan a közbeszerzési eljárásban ajánlatot benyújtott ajánlattevők neve, címe és adószáma:

- BUILD IT Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő (1037 Budapest, Bóbita utca 2. E. lház. 1. em.; 11732167-2-41)

- Pesti Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő (1112 Budapest, Rózsatő utca 10.; 14400276-2-43)

A közbeszerzési eljárás során értékelési részszempontként és szerződéses feltételként figyelembevételre kerültek környezetvédelmi szempontok.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022