Lieferungen - 334402-2020

16/07/2020    S136

Bulgarien-Stara Zagora: Verschiedene medizinische Geräte und Produkte

2020/S 136-334402

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Trakiyski universitet
Nationale Identifikationsnummer: 123024538
Postanschrift: Studentski grad, delovodstvo — st. 335
Ort: Stara Zagora
NUTS-Code: BG344 Стара Загора
Postleitzahl: 6000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Gergana Malamova
E-Mail: gergana.malamova@trakia-uni.bg
Telefon: +359 42699270
Fax: +359 42672009

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.uni-sz.bg/

Adresse des Beschafferprofils: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет — гр. Стара Загора

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет — гр. Стара Загора.

Поръчката е обособена в позиции, както следва:

— обособена позиция № 1 „Напълно отворена система за ИХХ оцветявания“ — 1 брой,

— обособена позиция № 2 „Многофункционален 31-канален цифров ЕЕГ/ЕП апарат“ — 1 брой,

— обособена позиция № 3 „Система за визуализиране и анализ на уестърн блот“ — 1 брой,

— обособена позиция № 4 „Професионален анализатор на телесен състав“ — 1 брой,

— обособена позиция № 5 „Спектрофотометър“ — 2 броя.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 205 022.00 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Напълно отворена система за ИХХ оцветявания

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG344 Стара Загора
Hauptort der Ausführung:

Медицински факултет при Тракийски университет — Стара Загора на адрес гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 брой, със следните минимални и задължителни характеристики:

— напълно отворена СЕ маркирана система,

— софтуер — на български език,

— възможност за работа и създаване на протоколи за работа с антитела, визуализиращи системи, буфери и други реактиви на всички производители,

— позиции за минимум 48 стъкла и минимум 42 реактива за 1 зареждане,

— свободно програмируеми накапващи обеми — 100, 150, 200, 400 и 600 микролитра,

— едновременна работа с различни протоколи за оцветяване,

— възможност за изработване на IHC и ISH тестове в един работен цикъл,

— баркодиране на стъклата с информация за пациент, вид тест, номер,

— време за оцветяване при пълно зареждане от 48 стъкла, до 2 часа и 30 минути,

— достъп до стъклата за ръчно довършване при авария,

— пълна проследяемост на пациенти, протоколи, реактиви и действащ работен цикъл,

— PD-L1, клон 22СЗ IHC стандартизиран кит с контрола и контролни слайдове за минимум 50 теста.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Многофункционален 31-канален цифров ЕЕГ/ЕП апарат

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG344 Стара Загора
Hauptort der Ausführung:

Медицински факултет при Тракийски университет — Стара Загора на адрес гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 брой, със следните минимални и задължителни характеристики:

1. Възможности и характеристики на усилвателен модул: компактен дизайн, осигуряващ лесно пренасяне; захранване само през USB — без необходимост от батерии и външни адаптери; канали за ЕЕГ и дълголатентни ЕП: 25; виполярни полиграфии канали (ЕЕГ, ЕКГ, ЕОГ, ЕМГ, ЕП): 6; вграден канален импедансметър с индикация на предния панел на апарата за състоянието на електродите в процеса на регистрация; АЦП: 24 бит; Честотен диапазон за канали ЕЕГ: 0 Hz - 600 Hz; Чувствителност за ЕЕГ канали: 0,01 — 10000000 jaV/mm; възможност за каскадно надграждане на каналите с допълнителен усилвател от същия тип.

2. Възможности на програмно обезпечение: език на програмата: български с възможност за избор на други основни езици; двумониторен режим на работа за разделяне на задачите; поддръжка на мултизадачност: извършване на регистрация, преглед и анализ на по-рано записаните криви и други операции в едно и също време; свободно мащабиране и настройка

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Система за визуализиране и анализ на уестърн блот

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG344 Стара Загора
Hauptort der Ausführung:

Медицински факултет при Тракийски университет — Стара Загора на адрес гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 брой, със следните минимални и задължителни характеристики: напълно автоматизирана лесна за инсталация употреба, дигитална система за визуализация на Уестърн блот и ДНК гелове; приложения и възможности за заснемане хемилуминисценция, хемифлуоресценция, рентгенов филм, протеинов анализ/гел електрофореза, UV флуоресценция, видима/бяла светлина, EPI синьо за ДНК/приложения за етидиев бромид; детекция; моторизиран държач за филтри със минимум 7 позиции; включен оранжев филтър за етидиев бромид; CCD камера с минимум 6.1 мегапиксела резолюция, 16-bit, с технология за двойно фокусиране, с регулирано охлаждане до -50oС; двоен трансилуминатор за UV приложения 302/365 nm; автоматично изключване на UV светлината след 5 минути; лампи за EPI бяла светлина; лампи за EPI синя светлина на 470 nm за приложения с етидиев бромид/SYBR бои; трансилуминаторен източник за бои за видима/бяла светлина, като Комаси гелове; зрителен обхват 20 х 15 см, динамичен обхват >4 степени на увеличение; време за ана

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Професионален анализатор на телесен състав

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG344 Стара Загора
Hauptort der Ausführung:

Медицински факултет при Тракийски университет — Стара Загора на адрес гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 брой, със следните минимални и задължителни характеристики:

— метод на измерване: директно сегментно мултичестотно измерване на биоелектрически импеданс на тялото,

— анализът да е мултичестотен, да се извършва с не по-малко от 6 честоти: 1 kHz ±10 %, 5 kHz ±10 %, 50 kHz ±10 %, 250 kHz ±10 %, 500 kHz ±10 %, 1 МHz ±10 %,

— измерването да е директно сегментно, да разделя човешкото тяло на не по-малко от 5 зони (лява ръка, дясна ръка, ляв крак, десен крак, торс),

— измерването да не използва статистическа (емпирична) оценка,

— измерването да се осъществява посредством не по-малко от 8 електрода (дланите на ръцете, палците на ръцете, ходилата на краката, петите на краката),

— възможност за измерване и анализ на: телесно тегло в кг с референтна стойност, маса и процент телесните мазнини (PBF); общо тегло на вода та в тялото с информация за процента на извънклетъчното водно съдържание (ECW); сегментно измерване на водата в организма, телесна маса без мазнини (FFM); Маса на протеини и минерали. общ и се

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Спектрофотометър

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG344 Стара Загора
Hauptort der Ausführung:

Медицински факултет при Тракийски университет — Стара Загора на адрес гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

2 броя, със следните минимални и задължителни характеристики:

Уредът да е окомплектован и да предоставя възможност за различни видове измерване (абсорбция или трансмисия при определена дължина на вълната, спектрално сканиране и режим кинетика) на стандартни течни проби.

Източник: ксенонова лампа с импулсен режим, минимизиращ влиянието на фото индуцирани реакции в пробата.

Висока честота на импулсите от 80 Hz или повече.

Активиране на лампата само при измерване на пробата, с дълъг живот и защита срещу влиянието на околната светлина.

Възможност за измерване на проби без да се затваря капака на помещението за проби за измерване на големи образци и поставяне на различни приставки, електроди за спектоелектрохимични измервания и др.

Скорост на сканиране: не по-ниска от 24 000 нм/мин.

Събиране на данни със скорост до минимум 80 точки/секунда при кинетични измервания за 1 дължина на вълната.

Непрекъснати измервания:

Възможност за непрекъснати измервания в продължение на минимум 5 дни. Лесен

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 204-496044
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 168МФ
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Напълно отворена система за ИХХ оцветявания

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „Омнимед“ ООД
Nationale Identifikationsnummer: 121438533
Postanschrift: р-н „Красно село“, ул. „Царица Елеонора“ № 9, ап. 2
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1618
Land: Bulgarien
E-Mail: omnimed@techno-link.com
Telefon: +359 29555404
Fax: +359 29555404
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 80 000.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 169МФ
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Многофункционален 31-канален цифров ЕЕГ/ЕП апарат

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „Илан медицинска апаратура“ ООД
Nationale Identifikationsnummer: 103597142
Postanschrift: ул. „Кирил Шиваров“ № 9Б
Ort: Варна
NUTS-Code: BG331 Варна
Postleitzahl: 9002
Land: Bulgarien
E-Mail: office@ilan.bg
Telefon: +359 52612259
Fax: +359 52612258
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 35 217.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 170МФ
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Система за визуализиране и анализ на уестърн блот

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „Биомедика България“ ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 131189596
Postanschrift: р-н „Възраждане“, бул. „Акад. Ив. Е. Гешов“ № 2Б, БЦ „Сердика“, сгр. 2, ет. 2, оф. 203
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1330
Land: Bulgarien
E-Mail: katya.hristova@bmgrp.bg
Telefon: +359 24472833
Fax: +359 24472831
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 29 970.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 172МФ
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Професионален анализатор на телесен състав

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „Медицинска техника инженеринг“ ООД
Nationale Identifikationsnummer: 831641528
Postanschrift: жк „Младост 1“, бл. 28Б, ул. „Димитър Моллов“
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1750
Land: Bulgarien
E-Mail: info@mte-bg.com
Telefon: +359 24627124
Fax: +359 24627128
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 29 935.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 171МФ
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Спектрофотометър

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Т.Е.А.М. ООД
Nationale Identifikationsnummer: 040215128
Postanschrift: бул. „Ген. Е. Тотлебен“ № 71—73, ет. 6
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1606
Land: Bulgarien
E-Mail: eam_cag@team_cag.com
Telefon: +359 29516883
Fax: +359 29549212
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 29 900.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалната интернет страница на Тракийски университет — гр. Стара Загора в основно меню „Профил на купувача“ на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191017PMeS2488204

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020