Bauleistung - 334423-2022

22/06/2022    S119

România-București: Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice

2022/S 119-334423

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Lucrări

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2022/S 102-281813)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA
Număr naţional de înregistrare: 14273221
Adresă: Strada: Piata Natiunilor Unite, nr. 9, Punct de lucru Str Povernei nr 1-3 sector 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
Persoană de contact: IOANA-ROXANA MAHU
E-mail: daniel.popescu@cni.ro
Telefon: +40 0213167383/+40 0213167384
Fax: +40 0213167381
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cni.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii „Construire bazin de înot multifuncţional - structură, Str. Stadionului nr. 32, 34, 36, municipiul Târgu Secuiesc, judeţul Covasna”

Număr de referinţă: 14273221_2022_PAAPD1322224
II.1.2)Cod CPV principal
45200000 Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii „Construire bazin de înot multifuncţional - structură, Str. Stadionului nr. 32, 34, 36, municipiul Târgu Secuiesc, judeţul Covasna”

Valoarea estimata este de 94.321.620,59 lei, fara TVA, si este compusa din:

- Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 92.236.047,68 lei, din care:

subcap. 4.1 Lucrari constructii si instalatii – 66.468.586,98 lei;

subcap. 4.1.1 Arhitectura 20.727.199,00 lei;

subcap. 4.1.2 Rezistenta – 35.328.804,04 lei;

subcap. 4.1.3 Instalatii – 10.060.329,29 lei;

subcap. 4.1.4 Lucrari conform expertiza tehnica –352.254,65 lei.

- Cap. 4.2 - Montaj utilaje – 3.050.510,70 lei, din care:

subcap. 4.2.1 Montaj utilaje echipamente in spatii tehnice – 226.360,48 lei;

subcap. 4.2.2 Montaj utilaje si echipamente in bazine – 2.824.150,22 lei.

- Cap. 4.3 – Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj – 20.415.700,00 lei;

- Cap. 4.5 – Dotari – 2.301.250,00 lei;

- Cap. 5 – Alte cheltuieli: 2.085.572,91 lei din care:

subcap. 5.1 Organizare de santier – 2.085.572,91 lei;

subcap. 5.1.1 Organizare de santier – 1.737.977,42 lei;

subcap. 5.1.2 Cheltuieli conexe organizare de santier – 347.595,49 lei.

Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.

Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 30 zile, respectiv 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 22 a zi, respectiv in a 12 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/06/2022
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 102-281813

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
În loc de:
Data: 04/07/2022
A se citi:
Data: 14/07/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
În loc de:
Data: 04/07/2022
A se citi:
Data: 14/07/2022
Numărul secţiunii: IV.2.6
În loc de:
Data: 04/07/2023
A se citi:
Data: 14/07/2023
VII.2)Alte informații suplimentare: