Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Bauleistung - 334423-2022

22/06/2022    S119

România-București: Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice

2022/S 119-334423

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Lucrări

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2022/S 102-281813)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA
Număr naţional de înregistrare: 14273221
Adresă: Strada: Piata Natiunilor Unite, nr. 9, Punct de lucru Str Povernei nr 1-3 sector 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
Persoană de contact: IOANA-ROXANA MAHU
E-mail: daniel.popescu@cni.ro
Telefon: +40 0213167383/+40 0213167384
Fax: +40 0213167381
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cni.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii „Construire bazin de înot multifuncţional - structură, Str. Stadionului nr. 32, 34, 36, municipiul Târgu Secuiesc, judeţul Covasna”

Număr de referinţă: 14273221_2022_PAAPD1322224
II.1.2)Cod CPV principal
45200000 Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii „Construire bazin de înot multifuncţional - structură, Str. Stadionului nr. 32, 34, 36, municipiul Târgu Secuiesc, judeţul Covasna”

Valoarea estimata este de 94.321.620,59 lei, fara TVA, si este compusa din:

- Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 92.236.047,68 lei, din care:

subcap. 4.1 Lucrari constructii si instalatii – 66.468.586,98 lei;

subcap. 4.1.1 Arhitectura 20.727.199,00 lei;

subcap. 4.1.2 Rezistenta – 35.328.804,04 lei;

subcap. 4.1.3 Instalatii – 10.060.329,29 lei;

subcap. 4.1.4 Lucrari conform expertiza tehnica –352.254,65 lei.

- Cap. 4.2 - Montaj utilaje – 3.050.510,70 lei, din care:

subcap. 4.2.1 Montaj utilaje echipamente in spatii tehnice – 226.360,48 lei;

subcap. 4.2.2 Montaj utilaje si echipamente in bazine – 2.824.150,22 lei.

- Cap. 4.3 – Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj – 20.415.700,00 lei;

- Cap. 4.5 – Dotari – 2.301.250,00 lei;

- Cap. 5 – Alte cheltuieli: 2.085.572,91 lei din care:

subcap. 5.1 Organizare de santier – 2.085.572,91 lei;

subcap. 5.1.1 Organizare de santier – 1.737.977,42 lei;

subcap. 5.1.2 Cheltuieli conexe organizare de santier – 347.595,49 lei.

Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.

Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 30 zile, respectiv 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 22 a zi, respectiv in a 12 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/06/2022
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 102-281813

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
În loc de:
Data: 04/07/2022
A se citi:
Data: 14/07/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
În loc de:
Data: 04/07/2022
A se citi:
Data: 14/07/2022
Numărul secţiunii: IV.2.6
În loc de:
Data: 04/07/2023
A se citi:
Data: 14/07/2023
VII.2)Alte informații suplimentare: