Lieferungen - 334428-2020

16/07/2020    S136

Polska-Kielce: Urządzenia komputerowe

2020/S 136-334428

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 5
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-369
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Kmieciak
E-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl
Tel.: +48 413497365
Faks: +48 413445615
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ujk.edu.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego

Numer referencyjny: ADP.2301.12.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla UJK

Część 1 dostawa dla Wydziału Sztuki – Instytut Muzyki

Część 2 dostawa dla filii w Sandomierzu kierunek Mechatronika

Część 3 dostawa komputerów dla filii w Piotrkowie Trybunalskim

Część 4 dostawa dla Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UJK

Część 5 dostawa dla Instytutu Fizyki UJK

Część 6 dostawa dla Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Część 7 dostawa dla Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 125 225.20 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa dla Wydziału Sztuki – Instytut Muzyki

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30213300 Komputer biurkowy
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Katedra Muzyki UJK, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zaawansowany zestaw komputerowy – 1 szt. spełniający minimalne poniższe wymagania systemowe: wyświetlacz/monitor Retina 5K 27" o rozdzielczości co najmniej 5 120 x 2 880, procesor co najmniej czterordzeniowy minimum 4,2 GHz z wynikiem benchmark Average CPU Mark co najmniej 9 960 punktów, wyposażony w najmniej 32 GB pamięci RAM DDR4

o częstotliwości najmniej 2 400 MHz /2 kości po 16 GB obsadzone w 2

/dwóch/ bankach pamięci – 2 banki muszą pozostać wolne. Karta graficzna dedykowana wykonana w technologii 14 nm z minimum 8 GB 256-bit pamięci własnej RAM i przepustowości najmniej 256 GB/s i taktowaniem od minimum 1 200 MHz w górę. Komputer musi być wyposażony w 2 dyski SSD: systemowy o pojemności minimum 1 TB oraz dysk SSD na dane minimum 1 TB.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas realizacji / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zakup w części 1, jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014–2020, działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych”, projekt „Akcelerator rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”, numer POWR.03.05.00-00-Z212/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa dla filii w Sandomierzu kierunek Mechatronika

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30213300 Komputer biurkowy
30236000 Różny sprzęt komputerowy
30213400 Centralne jednostki przetwarzania danych do komputerów osobistych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa dla filii w Sandomierzu, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zestawy komputerowe 2 zestawy

Laptopy – 2 szt.

Środowisko programistyczne przeznaczone do rozwijania algorytmów, wizualizacji i analizy danych. – 1 kpl.

Oprogramowanie graficzne do projektowania współpracujące z komputerem PC – 1 szt.

Sterownika PLC – 2 sztuki

Oprogramowanie – 3 sztuki

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas realizacji / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

W części 2 zakup finansowany jest z projektu Okno na świat – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego o numerze POWR.03.05.00-00-ZR24/18, realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oś III szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju działanie 3.5 komple …

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa komputerów dla filii w Piotrkowie Trybunalskim

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30236000 Różny sprzęt komputerowy
30213300 Komputer biurkowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Filologii angielskiej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zestaw ekonomiczny, All in One przeznaczony do pracy biurowej i administracyjnej oraz do pracowni komputerowych – 12 szt.

.

Rodzaj: All in One

Przekątna ekranu: min. 21.5 cali

Rozdzielczość: min. 1 920 x 1 080

Procesor: min. 4 800 pkt. w CPU Mark, min. 3 MB Cache

Pamięć RAM: min 8 GB, DDR4-2133

Dysk twardy: SSD min. 240 GB

Napęd optyczny: DVD+/-RW

Karta graficzna: zintegrowana

Złącza: 1 x HDMI, min. 3 x USB w tym min. 1 x USB 3.0, czytnik kart pamięci

Komunikacja: LAN 10/100/1000, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0

Gwarancja: min. 2 lata (gwarancja producenta)

Oprogramowanie:

1. Windows 10 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku SSD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

Mysz i klawiatura: klawiatura pełnowymiarowa, układ polski Qwerty, mysz optyczna USB

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas realizacji / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zakup w części 3, jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014–2020, działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych”, projekt „Akcelerator rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”, numer POWR.03.05.00-00-Z212/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa dla Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UJK

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30236000 Różny sprzęt komputerowy
30213300 Komputer biurkowy
30213400 Centralne jednostki przetwarzania danych do komputerów osobistych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kielce, ul. Śląska, Miasteczko Akademickie UJK, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Zestaw zaawansowany, All in One – 2 szt.;

2) Zasilacz awaryjny UPS – 2 szt.;

3) Oprogramowanie OCR EDU – ABBYY FineReader 15 licencja wieczysta lub równoważne. – 1 sztuka;

4) Program udźwiękawiający JAWS Professional PL z SMA (wraz z instrukcją w języku polskim) lub równoważny 1 sztuka;

5) Skaner (1 sztuka).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas realizacji / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

W części 4 zakup finansowany z projektu „Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami” który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oś III szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju działanie 3.5 kompleksowe programy szkół wyższych Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa dla Instytutu Fizyki UJK

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30230000 Sprzęt związany z komputerami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kielce Instytut Fizyki UJK, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

3-letnia kontynuacja subskrypcji usługi Microsoft Azure Dev Tools for Teaching (dawniej Microsoft Imagine Premium); obecna subskrypcja wygasa 31.12.2020 (rozpoczęcie nowej subskrypcji od 1.1.2021.

2) Oprogramowanie do zarządzania i administracji laboratoriami komputerowymi 1 szt.

3) Stacja robocza do zarządzania laboratoriami komputerowymi – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas realizacji / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zakup w części 5 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014–2020, działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych”, projekt „Akcelerator rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”, numer POWR.03.05.00-00-Z212/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa dla Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30230000 Sprzęt związany z komputerami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kielce dostawa dla Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Laptop zaawansowany – 1 szt

Procesor: wynik w teście PassMark CPU Mark min. 8 100 pkt.

Ekran LCD: przekątnej 15.6 cali, nominalna rozdzielczość min. 1 920 x 1 080 pikseli,

Pamięć RAM: min. 16 GB DDR4 (2 400 MHz)

Dysk twardy: SSD (flash) o pojemności min. 480 GB

Karta graficzna: zintegrowana karta graficzna

Wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI

Karta dźwiękowa: stereo

Komunikacja: LAN 1 Gbps, Bluetooth, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac, 1 x USB 3.1 typ C, 2 x USB 3.0

Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera, czytnik kart pamięci, wyodrębniona

Klawiatura numeryczna

Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 (64-bit) lub równoważny

Waga: maks. 2.2 kg

Gwarancja: min. 24 miesiące (gwarancja producenta)

Oprogramowanie:

1. Windows 10 PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby

Ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy PCG Academia, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System informacji prawnej Legalis / LEX, System elektronicznej legitymacji studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas realizacji / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

W części 6 zakup finansowany z projektu „Nowe horyzonty – program rozwoju kompetencji studentów kierunku ochrona środowiska oraz turystyka i rekreacja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.01.00-00-K172/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oś III szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju działanie 3.1 kompetencje

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa dla Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30230000 Sprzęt związany z komputerami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kielce dostawa dla Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne + dodatkowy 1 zestaw tonera o wydajności nie mniej jak 3 000 stron – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas realizacji / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zakup w części 7 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014–2020, działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych”, projekt „Akcelerator rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”, numer POWR.03.05.00-00-Z212/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 081-190341
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa dla Wydziału Sztuki – Instytut Muzyki

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego do Filii w Sandomierzu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3
Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego do Filii w Piotrkowie Trybunalskim

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: 13P sp. z.o.o.
Adres pocztowy: ul. Międzyleska 2-4
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-514
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 36 994.31 PLN
Najtańsza oferta: 35 424.00 PLN / Najdroższa oferta: 41 918.40 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 4
Nazwa:

Dostawa dla Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UJK

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
07/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
Adres pocztowy: ul. W. Przyborowskiego 4/1
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-417
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 19 915.44 PLN
Najtańsza oferta: 21 580.35 PLN / Najdroższa oferta: 21 580.35 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 5
Nazwa:

Dostawa dla Instytutu Fizyki UJK

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 6
Nazwa:

Dostawa dla Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
07/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
Adres pocztowy: ul. W. Przyborowskiego 4/1
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-417
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 252.03 PLN
Najtańsza oferta: 4 992.57 PLN / Najdroższa oferta: 4 992.57 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 7
Nazwa:

Dostawa dla Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
07/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
Adres pocztowy: ul. W. Przyborowskiego 4/1
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-417
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 998.37 PLN
Najtańsza oferta: 1 343.16 PLN / Najdroższa oferta: 1 343.16 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

W rozdziale V pkt 2.4 Zamawiający w punkcie najtańsza i najdroższa oferta podał kwoty brutto w odniesieniu do wszystkich części

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i pkt. 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2020