Lieferungen - 334499-2020

16/07/2020    S136

Bulgarien-Veliko Tarnovo: Medizinische Verbrauchsartikel

2020/S 136-334499

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: „Mnogoprofilna oblastna bolnitsa za aktivno lechenie „D-r Stefan Cherkezov“ AD
Nationale Identifikationsnummer: 104510514
Postanschrift: ul. „Nish“ No. 1
Ort: Veliko Tarnovo
NUTS-Code: BG321 Велико Търново
Postleitzahl: 5000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Zdravka Mihaylova
E-Mail: mobal_sch@yahoo.com
Telefon: +359 62-640922
Fax: +359 62-640829

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://mobaltarnovo.nit.bg

Adresse des Beschafferprofils: https://mobaltarnovo.nit.bg/proczeduri-po-zop/konsumativi-2019/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на медицински консумативи, необходими за дейността на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД — гр. Велико Търново, за срок от 24 месеца

Referenznummer der Bekanntmachung: 00052-2019-0013
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Спецификацията на медицинските консумативи е разделена на 606 номенклатурни единици, разпределени в 20 (двадесет) обособени групи. Пълното описание на предмета на поръчката по вид и количества за всяка една номеклатурна единица е направено в техническа спецификация. Възложителят поставя условие за комплексност на офертата по отношение на обособена група № 1, № 3, № 4, № 6, № 10, № 11, № 12, № 17, № 18, № 19, № 20. За горепосочените обособени групи участниците трябва да оферират в техническо предложение за изпълнение и в предложена цена, всички номенклатурни единици, включени в обособената група. Непредставянето на предложение по някоя от номенклатурите в обособената група е основание за отстраняване на участника от процедурата. Възложителят не поставя условие за комплексност по отношение останалите обособени групи. За горепосочените обособени групи участниците могат да оферират поотделно за всяка номенклатурна единица в обособената група.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 645 014.38 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Консумативи за инжекционна техника

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141300 Punktions- und Blutentnahmeausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG321 Велико Търново
Hauptort der Ausführung:

Болнична аптека при „МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД, ул. „Ниш“ № 1

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обособена група № 1 „Консумативи за инжекционна техника“ — включва от 1 до 21 номенклатурна единица.

1. Спринцовки 1 мл за дозиране на инсулин с игла бр. 15 000

2. Спринцовки 1 мл с игла 27G бр. 4 000

3. Спринцовки 2 мл двукомп. бр. 400 000

4. Спринцовки 5 мл двукомп. бр. 400 000

5. Спринцовки 10 мл двукомп. бр. 350 000

6. Спринцовки 20 мл двукомп. бр. 250 000

7. Спринцовки 2 мл трикомп. бр. 50 000

8. Спринцовки 5 мл трикомп. бр. 80 000

9. Спринцовки 10 мл трикомп. бр. 50 000

10. Спринцовки 20 мл трикомп. бр. 50 000

11. Спринцовки 50 мл катетърен тип бр. 6 000

12. Спринцовки 100 мл катетърен тип бр. 1 500

13. Спринцовка за перфузор 50 мл бр. 25 000

14. Спринцовки трикомп. с прикрепена неразглобяема игла 3 мл бр. 12 000

15. Фотозащитена спринцовка за перфузор 50 сс бр. 1 200

16. Оригинален удължител за перфузор бр. 25 000

17. Игли инжекционни G 18—27 бр. 2 000 000

18. Игли със защитен механизъм за инжекции бр. 1 000

19. Катетри периферни венозни с инжекционен порт, диаметри от 14G—24G и др.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят си запазва правото при необходимост от продължаване на доставките да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката, като тази възможност е отразена при определяне на прогнозната стойност на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията, са заложени в проекта на договор и са следните:

а) Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълн

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Възложителят поставя условие за комплексност на офертата по отношение на тази позиция. За горепосочената обособена група участниците трябва да оферират в техническо предложение за изпълнение и в предложена цена всички номенклатурни единици, включени в обособената група. Непредставянето на предложение по някоя от номенклатурите в обособената група е основание за отстраняване на участника.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Системи, специфични игли и сетове

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG321 Велико Търново
Hauptort der Ausführung:

Болнична аптека при МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"АД, ул. Ниш № 1

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обособена група № 2 Системи, специфични игли и сетове – включва от 22 до 34 номенклатурна единица, а именно:

22 Игли спинални - 22G детска бр. 1 000

23 Игли пункционни 0,90 мм х 70 мм / 20G x 2? бр. 15 000

24 Игли за стернална пункция бр. 50

25 Катетър за коремна пункция бр. 800

26 Сет за плеврален дренаж бр. 300

27 Сет за плеврална пункция бр. 500

28 Сет за перикардна пункция оп. 10

29 Системи за кръвопреливане с пластмасова игла 18G бр. 9 000

30 Системи за инфузионни разтвори с метални игли бр. 200 000

31 Система инфузионна с пластмасова игла, бр. 50 000

32 Системи кръвовземащи / blood donor set бр. 3 000

33 Система за иригационни разтвори 3000 мл. (клик система) бр. 300

34 Система за иригационни разтвори 5000 мл. (спайк система) бр. 300

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката, като тази възможност е отразена при определяне на прогнозната стойност на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор и са следните: а/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълн

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

За горепосочената обособена група, участниците могат да оферират, в техническо предложение за изпълнение и в предложена цена поотделно за всяка номенклатурна единица в обособената група.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Медицински консуматив за безопасна инфузионна терапия

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG321 Велико Търново
Hauptort der Ausführung:

Болнична аптека при МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"АД, ул. Ниш № 1

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обособена група № 3 Медицински консуматив за безопасна инфузионна терапия – включва от 35 до 43 номенклатурна единица, а именно:

35 Y конектор за безопасно свързване БЕЗ ИГЛА бр. 1 000

36 Многодозов аспиратор за банки БЕЗ МЕТАЛНА ИГЛА бр. 10 000

37 Многодозов аспиратор за банки БЕЗ МЕТАЛНА ИГЛА бр. 1 000

38 Възвратен клапан за инфузии за работа БЕЗ МЕТАЛНА ИГЛА бр. 2 000

39 Интравенозна канюла без допълнителен порт с МЕТАЛЕН САМОАКТИВИРАЩ СЕ ПРЕДПАЗЕН МЕТАЛЕН МЕХАНИЗЪМ размери G16 до G25 бр. 500

40 Интравенозна канюла с допълнителен порт с МЕТАЛЕН САМОАКТИВИРАЩ СЕ ПРЕДПАЗЕН МЕТАЛЕН МЕХАНИЗЪМ размери G16 до G25 бр. 500

41 Тръпътно кранче устойчиво на високо налягане и агресивни медикаменти бр. 4 000

42 Инфузионна система БЕЗ МЕТАЛНА ИГЛА и ВГРАДЕН ВЪЗДУХОВОД с антибактериален филтър бр. 5 000

43 Канюла за БЕЗИГЛЕНО аспириране от ампули с вграден филтър бр. 10 000

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката, като тази възможност е отразена при определяне на прогнозната стойност на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор и са следните: а/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълн

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Възложителят поставя условие за комплексност на офертата по отношение на тази позиция. За горепосочената обособена група, участниците трябва да оферират, в техническо предложение за изпълнение и в предложена цена, всички номенклатурни единици, включени в обособената група. Непредставянето на предложение по някоя от номенклатурите в обособената група е основание за отстраняване на участника.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Специализиран медицински консуматив за нуждите на анестезиология и реанимация

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG321 Велико Търново
Hauptort der Ausführung:

Болнична аптека при МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"АД, ул. Ниш № 1

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обособена група № 4 Специализиран медицински консуматив за нуждите на анестезиология и реанимация – включва от 44 до 76 номенклатурна единица, а именно:

44 Трахеален сет за вземане на проби бр. 4 000

45 Атравматична игла за плексусна анестезия по техника "единична доза" с невростимулатор, размери 22G и 25G бр. 50

46 Атравматична игла за плексусна анестезия по техника "единична доза" с невростимулатор, напълно изолирана без върха, размери 22G и 25G бр. 100

47 Игла за плексусна анестезия по техника "единична доза" с невростимулатор, размери 22G и 25G бр. 50

48 Игла за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция, заточване на върха по Квинке, размери G18 до G27, дължина 88 мм. бр. 8 000

49 Игла за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция, заточване на върха по Квинке, размери G22 и G25, дължина 120 мм. бр. 2 000

50 Игла за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция, заточване на върха Пенсил Поинт размери G22 и G25, дължина 120 мм. бр. 200

И други

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката, като тази възможност е отразена при определяне на прогнозната стойност на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор и са следните: а/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълн

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Възложителят поставя условие за комплексност на офертата по отношение на тази позиция. За горепосочената обособена група, участниците трябва да оферират, в техническо предложение за изпълнение и в предложена цена, всички номенклатурни единици, включени в обособената група. Непредставянето на предложение по някоя от номенклатурите в обособената група е основание за отстраняване на участника.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Неспецифични консумативи за анестезиология и реанимация

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG321 Велико Търново
Hauptort der Ausführung:

Болнична аптека при МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"АД, ул. Ниш № 1

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обособена група № 5 Неспецифични консумативи за анестезиология и реанимация – включва от 77 до 142 номенклатурна единица, а именно:

77 Сонди ендобронхиални аспирационни 8CH, 10CH, 12CH, 14CH, 16CH, 18CH, 20CH бр. 30 000

78 Назофарингеални въздуховоди 7 мм, 8 мм, 9 мм бр. 50

79 Ендотрахеални тръби с допълнителна тръба за аспирация №6.0; 6.5; 7.0; 7.5;8.0; 8.5; 9 бр. 1 000

80 Затворена аспирационна система F5 до F12 - за деца бр. 250

81 Адаптер за аспирация и Y адаптер бр. 100

82 Еднократен трансдюсерен сет за инвазивно измерване на артериално налягане бр. 20

83 Комплект за спешна минитрахеостомия бр. 10

84 Анестезиологичен кръг тип “Джаксън Рийс” - У конектор бр. 2

85 Саморазгъващ се балон АМБУ - за обдишване на възрастни бр. 25

86 Саморазгъващ се балон АМБУ - за обдишване на деца бр. 10

87 Лицеви маски за анестезия за еднократна употреба бр. 30

88 Интубационна тръба № 2,0 бр. 20

89 Интубационна тръба № 2,5 бр. 20

90 Интубационна тръба № 3,0 бр. 20

И други

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката, като тази възможност е отразена при определяне на прогнозната стойност на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор и са следните: а/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълн

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

За горепосочената обособена група, участниците могат да оферират, в техническо предложение за изпълнение и в предложена цена поотделно за всяка номенклатурна единица в обособената група.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Медицински изделия за високорискови отделения

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG321 Велико Търново
Hauptort der Ausführung:

Болнична аптека при МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"АД, ул. Ниш № 1

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обособена група № 6 Медицински изделия за високорискови отделения - включва от 143 до 151 номенклатурна единица, а именно:

143 Разтвор за бърза дезинфекция на малки повърхности Опаковка 1 Л 1 000

144 Разтвор за бърза дезинфекция на малки повърхности Опаковка 5 Л 500

145 Диспенсър за микрофибърни кърпи за дезинфекция на повърхности бр. 30

146 Ролка 120 броя дезинфекциращи кърпи размер 19 cm x 36 cm за дезинфекция на повърхности и апаратура ролка 500

147 Разтвор за бърза дезинфекция на апаратура (перфузори,инфузомати кувьози и монитори) Опаковка 750 мл 800

148 Разтвор за бърза дезинфекция на апаратура (перфузори,инфузомати кувьози и монитори) Опаковка 5 Л 200

149 Разтвор за уста за антимикробно почистване, 250мл бр. 500

150 Хидратиращ крем за ръце и тяло Опаковка 500 мл 500

151 Разтвор за държателни инструменти и предстерилизационна обраборка и почистване на инструменти Опаковка 5 Л 200

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката, като тази възможност е отразена при определяне на прогнозната стойност на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор и са следните: а/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълн

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Възложителят поставя условие за комплексност на офертата по отношение на тази позиция. За горепосочената обособена група, участниците трябва да оферират, в техническо предложение за изпълнение и в предложена цена, всички номенклатурни единици, включени в обособената група. Непредставянето на предложение по някоя от номенклатурите в обособената група е основание за отстраняване на участника.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Катетри за урология и гастроентерология

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141200 Katheter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG321 Велико Търново
Hauptort der Ausführung:

Болнична аптека при МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"АД, ул. Ниш № 1

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обособена гурпа № 7 Катетри за урология и гастроентерология – включва от 152 до 173 номенклатурна единица, а именно:

152 "Катетри урологични “Нелатон” - всички размери:

От 8 до 24 CH" бр. 30 000

153 Катетри урологични тип “Фолей” - двупътни, СН:6,8,10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,24 бр. 10 000

154 Катетри урологични тип “Фолей” - двупътни, СН: 12, 14, 16, 18, 20, 22,24 бр. 5 000

155 Катетри урологични тип "Фолей"- трипътни, СН: 16, 18, 20, 22,24 бр. 500

156 Катетър тип Пецер СН 18, СН 28, СН 30, СН 32 бр. 100

157 Катетър тип Тиман СН 8-22 бр. 500

158 Уретерален катетър с прав връх №4, 5, 6, 7, 8, 9 бр. 400

159 Уретерален катетър с прав връх № 4, 5, 6, 7, 8, 9 бр. 400

160 Уретерален катетър, с връх "свирка" № 4, 5, 6, 7 бр. 200

161 Уретерален катетър, с прав отворен връх, № 5, 6, 7 бр. 200

162 Уретерален стент JJ отворен/затворен връх или двойно отворен връх, бр. 200

163 Конектори Luer Lock за свързване на уретерален катетър и уринаторна торба - полиамид/латекс бр. 200

И други

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката, като тази възможност е отразена при определяне на прогнозната стойност на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор и са следните: а/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълн

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

За горепосочената обособена група, участниците могат да оферират, в техническо предложение за изпълнение и в предложена цена поотделно за всяка номенклатурна единица в обособената група.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Консумативи за ЕКГ

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG321 Велико Търново
Hauptort der Ausführung:

Болнична аптека при МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"АД, ул. Ниш № 1

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обособена група № 8 Консумативи за ЕКГ – включва от 174 до 204 номенклатурна единица, а именно:

174 ЕКГ електроди за възрастни (Ag/AgCl) - 4 см/3,3 см бр. 80 000

175 ЕКГ електроди за стрес тест и холтер бр. 10 000

176 ЕКГ електроди за стрес тест и холтер бр. 25 000

177 ЕКГ електроди за педиатрия бр. 2 500

178 ЕКГ електроди за неонатология d-15мм. бр. 800

179 Електроди за електромиограф бр. 4 000

180 Контактен гел за ултразвукова диагностика бр. 100

181 Гел за ЕКГ бр. 400

182 Гел / паста за ЕЕГ и ЕМГ бр. 25

183 хартия за 3 кан. Български ЕКГ 110/50 мм ролки 100

184 хартия за ЕКГ апарат ЕМ-301А 80мм/25м ролки 300

185 хартия за 12 кан. ЕКГ апарат MORTARA ELI-230 210мм ролки 50

186 хартия за HELIGE ЕК 57мм/25метра ролки 300

187 хартия за MITSUBCHI K61 S/ В 110 мм/20 м ролки 3 000

188 хартия за ЕКГ "SIMENS Elema AB Megacart" 285 Е 210/280/200мм тефтер 250

189 хартия за ЕКГ ШИЛЕР АТ 102 210/280 мм тефтер 400

190 хартия за пневмотахометър "ЕТОН" 57 мм/30 м

И други

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката, като тази възможност е отразена при определяне на прогнозната стойност на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор и са следните: а/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълн

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

За горепосочената обособена група, участниците могат да оферират, в техническо предложение за изпълнение и в предложена цена поотделно за всяка номенклатурна единица в обособената група.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Превързочни материали

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141100 Verbandsmaterial; Klemm-, Sutur- und Ligaturausstattung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG321 Велико Търново
Hauptort der Ausführung:

Болнична аптека при МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"АД, ул. Ниш № 1

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обособена група № 9 включва от 205 до 288 номенклатурна единица, а именно:205Бинт марлен 5м/5см бр. 20 000,206Бинт марлен 5м/10см бр.20 000,207Бинт марлен 10м/ 10см бр.30 000,208Бинт марлен 10м/16см бр. 2 500,209Бинт ластичен 10м/10см средна компресия бр.3 000,210Бинт ластичен 10м/5см Средна компресия бр.3 000,211Бинт ластичен 5м/5см Средна компресия бр.3 000,212Бинт еластичен самозалепващ 7,5см./4,6м бр.1 000,213Бинт тубуларен тип ІІ оп. 20,214Бинт тубуларен тип ІV оп.40,215Бинтове гипсови 2.7м-10см бр 4 000,216Бинтове гипсови 2.7м-15см бр.4 000,217Бинтове гипсови 2.7м-20см бр.1 500,218Хирургична вата синтетична, 2,7м./10см бр.2 500,219Памук, естествен в опак. х 1кг гр. 2 000 000,220Лигнин в опак. х 5 кг гр. 3 000 000,221Марля хигроскопична,100 % памук, 100см/200м метър 200 000,222Нестерилни марлени компреси 5см/5см 8 дипли бр.500 000,223Марля компреси 5см/5см 12 дипли с РКН бр.50 000,224Нестерилни марлени компреси 5см/5см 16 дипли с РКН бр.50 000 и други

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката, като тази възможност е отразена при определяне на прогнозната стойност на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор и са следните: а/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълн

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

За горепосочената обособена група, участниците могат да оферират, в техническо предложение за изпълнение и в предложена цена поотделно за всяка номенклатурна единица в обособената група.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Специфичен превързочен материал за фиксиране на венозни катетри

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG321 Велико Търново
Hauptort der Ausführung:

Болнична аптека при МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"АД, ул. Ниш № 1

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обособена група № 10 Специфичен превързочен материал за фиксиране на венозни катетри – включва от 289 до 295 номенклатурна единица, а именно:

289 Хипоалергична нестерилна лепенка на синтетична основа. прозрачна. Водоустойчива, Размер 5.0см x9.14 м бр. 150

290 Хипоалергична нестерилна лепенка на силиконова основа, не съдържа латекс, Размер 2.5 см х 1.3 м бр. 300

291 Хипоалергична. прозрачна. Водонепропусклива, за фиксиране на интравенозни канюли и централни източници. Размер 10см х 12см бр. 5 000

292 Хипоалергична. прозрачна. Водонепропусклива, с хартиена лента за записване на информация. Размер 7см х 8см бр. 2 000

293 Стерилна фиксираща превръзка за централен венозен път. транспарентна. водо - и бактерионепропусклива. дишаща с вграден хлорхексидин глюконат гел 2 %. Размер 10см х 12см бр. 300

294 Хипоалергична стерилна лепенка за затваряне на рани, Размер 6мм х 75 мм бр. 1 000

295 Хипоалергична стерилна лепенка за затваряне на рани, Размер 12 мм х 50 мм бр. 1 000

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката, като тази възможност е отразена при определяне на прогнозната стойност на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор и са следните: а/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълн

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Възложителят поставя условие за комплексност на офертата по отношение на тази позиция. За горепосочената обособена група, участниците трябва да оферират, в техническо предложение за изпълнение и в предложена цена, всички номенклатурни единици, включени в обособената група. Непредставянето на предложение по някоя от номенклатурите в обособената група е основание за отстраняване на участника.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ръкавици нестерилни

Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141420 Operationshandschuhe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG321 Велико Търново
Hauptort der Ausführung:

Болнична аптека при МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"АД, ул. Ниш № 1

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обособена група № 11 Ръкавици нестерилни – включва от 296 до 302 номенклатурна единица, а именно:

296 Ръкавици PVC, нестерилни - размер L и XL бр. 1 000 000

297 Ръкавици латекс, нестерилни без пудра - размери XS, S, M,L,XL бр. 100 000

298 Ръкавици латекс, нестерилни с пудра - размери XS, S, M,L,XL бр. 500 000

299 Ръкавици нитрил, нестерилни - размери XS, S, M,L,XL бр. 1 000 000

300 Ръкавици нитрил нестерилни, с вграден слой от копринени нишки - размери XS, S, M,L,XL бр. 300 000

301 Ръкавици нитрил нестерилни, с с отличаващ се цвят - размери XS, S, M,L,XL бр. 200 000

302 Ръкавици винил, нестерилни - размери XS, S, M,L,XL бр. 400 000

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката, като тази възможност е отразена при определяне на прогнозната стойност на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор и са следните: а/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълн

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Възложителят поставя условие за комплексност на офертата по отношение на тази позиция. За горепосочената обособена група, участниците трябва да оферират, в техническо предложение за изпълнение и в предложена цена, всички номенклатурни единици, включени в обособената група. Непредставянето на предложение по някоя от номенклатурите в обособената група е основание за отстраняване на участника.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Стерилни хирургични ръкавици

Los-Nr.: 12
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141420 Operationshandschuhe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG321 Велико Търново
Hauptort der Ausführung:

Болнична аптека при МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"АД, ул. Ниш № 1

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обособена група № 12 Стерилни хирургични ръкавици – включва от 303 до 306 номенклатуран единица, а именно:

303 Ръкавици хирургически, стерилни, латексови, без пудра. Размери:5.5,6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 чифт 4 000

304 Ръкавици хирургически, стерилни, без латекс, неопренови. Размери:5.5,6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 чифт 1 000

305 Ръкавици хирургически, стерилни, латексови, без пудра, с хидрофобно покритие, с чувствителни пръсти. Размери: 5.5,6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 чифт 1 000

306 Ръкавици хирургически, стерилни, латексови, с пудра от царевично нишесте. Размери: 5.5,6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 чифт 120 000

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката, като тази възможност е отразена при определяне на прогнозната стойност на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор и са следните: а/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълн

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Възложителят поставя условие за комплексност на офертата по отношение на тази позиция. За горепосочената обособена група, участниците трябва да оферират, в техническо предложение за изпълнение и в предложена цена, всички номенклатурни единици, включени в обособената група. Непредставянето на предложение по някоя от номенклатурите в обособената група е основание за отстраняване на участника.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Покривен материал и защитно облекло

Los-Nr.: 13
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG321 Велико Търново
Hauptort der Ausführung:

Болнична аптека при МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"АД, ул. Ниш № 1

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обосбоена група № 13 Покривен материал и защитно облекло – включва от 307 до 327 номенклатурна единица, а именно:

307 Операционен чаршаф 75/90 см - без прорез бр. 6 000

308 Операционен чаршаф 75/90 см - с прорез бр. 4 000

309 операционен чаршаф 75/90 см с прорез и лепяща част бр. 4 000

310 Операционен чаршаф - с прорез 150/240 см бр. 8 000

311 операционен чаршаф 75/90 с вариращ отвор и адхезив бр. 4 000

312 Операционен чаршаф - без прорез 240/140 см, стерилен бр. 10 000

313 Еднократен чаршаф - без прорез 240/160 см, нестерилен бр. 15 000

314 Изотермично одеало бр. 100

315 Еднократна престилка - нестерилна, Размери:S, M, L, XL, XXL бр. 4 000

316 Нестерилен еднократен комплект за опериране. Размери:S, M, L, XL, XXL бр. 1 000

317 Еднократна престилка стерилна подсилена размери М,L и XL бр. 10 000

318 Еднократна, стерилна урологична престилка размер L,XL бр. 1 000

319 Операционна престилка - стерилна, р-р M, L, XL, XXL бр. 10 000

И други

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката, като тази възможност е отразена при определяне на прогнозната стойност на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор и са следните: а/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълн

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

За горепосочената обособена група, участниците могат да оферират, в техническо предложение за изпълнение и в предложена цена поотделно за всяка номенклатурна единица в обособената група.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Общ медицински консуматив

Los-Nr.: 14
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG321 Велико Търново
Hauptort der Ausführung:

Болнична аптека при МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"АД, ул. Ниш № 1

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обособена група № 14 Общ медицински консуматив – включва от 325 до 376 номенклатурна единица, а именно:

325 Спринцовки за инжекторна система EMPOWER CTA 200 мл. И свързваща туба бр. 1 300

326 Кислородни маски, тип "носна канюла" бр. 3 000

327 Кислородна маска, за деца и възрастни бр. 4 000

328 Ларингеални маски бр. 20

329 Кислородна маска – небулайзер и шлаух 2 м, за деца бр. 200

330 Кислородна маска – небулайзер и шлаух 2 м, за възрастни бр. 500

331 Памперси за възрастни S, M и L и ХL бр. 4 000

332 Презерватив бр. 10 000

333 Уринатори - пластмасови бр. 200

334 Подлоги - пластмасови бр. 200

335 Бъбрековидни легенчета бр. 1 500

336 Стерилни ръкави за камера бр. 2 000

337 Мундщуци картонени за спирометри бр. 4 000

338 Торбичка за колостома, еднокомпонентна - затворен и отворен тип; стандартен размер бр. 1 000

339 Торбичка за илеостома - с филтър, еднокомпонентна - затворен и отворен тип; стандартен размер бр. 1 000

И други

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката, като тази възможност е отразена при определяне на прогнозната стойност на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор и са следните: а/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълн

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

За горепосочената обособена група, участниците могат да оферират, в техническо предложение за изпълнение и в предложена цена поотделно за всяка номенклатурна единица в обособената група.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Специфичен медицински консуматив

Los-Nr.: 15
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG321 Велико Търново
Hauptort der Ausführung:

Болнична аптека при МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"АД, ул. Ниш № 1

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обособена група № 15 Специфичен медицински консуматив – включва от 377 до 419 номенклатурна единица, а именно:

377 Умбиликални катетри № 4, 6, 8 бр. 300

378 Пъпна клампа бр. 4 000

379 Гривни идентиф. - за родилки и новородени комплект 3 000

380 Сонди за хранене на недоносени - 4СН, 6СН, 8СН, 10СН бр. 6 000

381 Уриносъбирател стерилен педиатричен бр. 5 000

382 Тест ленти за апарат Omnitest 3 и Omnitest 5 /налични при възложителя/ бр. 1 000

383 Хемостатична мрежа /сържицел/ 5х7.5 см бр. 100

384 Хемостатична мрежа /сържицел/ 10х20 см бр. 50

385 Еднократни, стерилни остриета за скалпел от въглеродна стомана, №10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 36 бр. 30000

386 Дръжки за скалпели № 3 бр. 20

387 Дръжки за скалпели № 4 бр. 20

388 Еднократни стерилни скалпели с острие от въглеродна стомана и пластмасова дръжка и протектор,, размери №10 до №24 бр. 1000

389 Дренаж Кер латекс Т № 12,14,16,18,20,22,24 бр. 200

390 Дренове торакални № 12- 36 бр. 300

И други

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката, като тази възможност е отразена при определяне на прогнозната стойност на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор и са следните: а/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълн

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

За горепосочената обособена група, участниците могат да оферират, в техническо предложение за изпълнение и в предложена цена поотделно за всяка номенклатурна единица в обособената група.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Антимикробни конци и атравматични конци за очни операции

Los-Nr.: 16
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141126 Ligaturen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG321 Велико Търново
Hauptort der Ausführung:

Болнична аптека при МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"АД, ул. Ниш № 1

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обособена група № 16 Антимикробни конци и атравматични конци за очни операции – включва от 420 до 428 номенклатурна единица, а именно:

420 Полиамидни хирургични конци №3/0 чилета 5000

421 Полиамидни хирургични конци №0 чилета 5000

422 Полиамидни хирургични конци №2 чилета 5000

423 Полиамидни хирургични конци №4 чилета 5000

424 Полиамидни хирургични конци №6 чилета 3000

425 4/0 оплетена коприна, 45 см, 3/8 игла, ВО-2, 13мм, двойна шпатула дузина /12бр./ 10

426 6/0 оплетена коприна, 45 см, 1/4 игла, ВО-1, 10мм, двойна шпатула дузина /12бр./ 10

427 8/0 оплетена коприна, 45 см, 3/8 игла, С-3, 8мм, двойна дузина /12бр./ 10

428 10/0 монофиламентен синтетичен найлон, 30 см, 3/8 игла, С-3, 6 мм, двойна дузина /12бр./ 10

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката, като тази възможност е отразена при определяне на прогнозната стойност на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор и са следните: а/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълн

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

За горепосочената обособена група, участниците могат да оферират, в техническо предложение за изпълнение и в предложена цена поотделно за всяка номенклатурна единица в обособената група.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Затворена система за вземане на кръв

Los-Nr.: 17
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141300 Punktions- und Blutentnahmeausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG321 Велико Търново
Hauptort der Ausführung:

Болнична аптека при МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"АД, ул. Ниш № 1

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обособена група № 17 Затворена система за вземане на кръв – включва от 429 до 451 номенклатурна единица, а именно:

429 Епруветка за серум със сепариращ гел, 5 мл.засмукващ обем, с предпазна винтова капачка бр. 80 000

430 Епруветка за кръвна картина с EDTA-К2, засмукващ обем до 3 мл., с предпазна винтова капачка бр. 80 000

431 Епруветка за венозна кръв с антикоагулант "Li-Heparin", засмукващ обем до 4мл. бр. 7 000

432 Епруветка за коагулация с натриев цитрат, двустенна,, засмукващ обем до 3мл., с предпазна винтова капачка бр. 50 000

433 Епруветка третирана за предпазване на кръвната проба от агрегация на тромбоцитите преди анализ, до 4 мл бр. 200

434 Епруветка за СУЕ с натриев цитрат, пластмасови, с време на отчитане за 30 и 60 мин. бр. 7 000

435 Статив за СУЕ за венозна кръв с възможност за отчитане 30 мин и на 60 мин. бр. 5

436 Игла към системата 20G, 21G, 22G бр. 50 000

437 "Игла с холдер, с предпазващ механизъм, стерилен комплект

20G, 21G, 22G " бр. 2 000

И други

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката, като тази възможност е отразена при определяне на прогнозната стойност на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор и са следните: а/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълн

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Възложителят поставя условие за комплексност на офертата по отношение на тази позиция. За горепосочената обособена група, участниците трябва да оферират, в техническо предложение за изпълнение и в предложена цена, всички номенклатурни единици, включени в обособената група. Непредставянето на предложение по някоя от номенклатурите в обособената група е основание за отстраняване на участника.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Консуматив за звено стерилизация

Los-Nr.: 18
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG321 Велико Търново
Hauptort der Ausführung:

Болнична аптека при МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"АД, ул. Ниш № 1

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обособена група № 18 Консуматив за звено стерилизация – включва от 452 до 482 номенклатурна единица, а именно:

452 Ензимен препарат за предварителна обработка на хирургичен инструментариум и медицински изделия - пяна. л. 150

453 Медицинско изделие за студена химическа стерилизация - течност л. 150

454 Медицинско изделие за студена химическа стерилизация - прахообразен концентрат л. 150

455 Медицинско изделие за предстерилизационна обработка л. 150

456 Спрей масло за смазване на хирургични инструменти флакон 50

457 Медицинско изделие за водочувствителни повърхности в стерилизационната л. 160

458 Тест за контрол качеството на измиване в автоматични миялно-дезинфекционни машини бр. 300

459 Опаковъчна креп хартия за парна стерилизация 120/120 лист 500

460 Опаковъчна креп хартия за парна стерилизация 80/80 лист 500

461 Филтри за контейнери, правоъгълни размери до 232х171 мм. бр. 4 000

462 Филтри за контейнери, кръгли, размери диам. до 190 мм. бр. 6 000

И други

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката, като тази възможност е отразена при определяне на прогнозната стойност на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор и са следните: а/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълн

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Възложителят поставя условие за комплексност на офертата по отношение на тази позиция. За горепосочената обособена група, участниците трябва да оферират, в техническо предложение за изпълнение и в предложена цена, всички номенклатурни единици, включени в обособената група. Непредставянето на предложение по някоя от номенклатурите в обособената група е основание за отстраняване на участника.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Консумативи за хемостаза, затваряне на рани и електроди

Los-Nr.: 19
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141120 Klemm-, Sutur- und Ligaturausstattung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG321 Велико Търново
Hauptort der Ausführung:

Болнична аптека при МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"АД, ул. Ниш № 1

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Включва от 483 до 571 номенклатурна единица,а именно: 483 Хемостатична гъба, резорбируема 8х5х1 см бр. оп 900

484 Хемостатична гъба, резорбируема 1х1х1 см бр. оп 400

485Хемостатична гъба, резорбируема 5х8 см бр. оп 90

486Хемостатична гъба, резорбируема 5х3 см бр. оп 8

487Костен восък, плочка 2,5 гр. бр. оп 240

488Еднократен кожен съшивател бр. оп 50

489Еднократен инструмент за сваляне на скоби от кожен съшивател бр. оп 25

490диаметър 1.2мм с 3/8 обла игла със затъпен връх, дължина 2х45см бр. оп 24

491Силиконова лента, диаметър 2.5 мм, дължина 2х45см, бяла бр. оп 72

492Синтетичен резорбируем плетен конец със кратък срок на резорбция, дебелина 0, дължина 70см, обла игла 1/2 30мм бр. оп 180

493Синтетичен резорбируем плетен конец със кратък срок на резорбция, дебелина 1, дължина 90см, подсилена обла игла 1/2 40мм бр. оп 720

494Синтетичен резорбируем плетен конец със кратък срок на резорбция, дебелина 1, дължина 90см, подсилена обла игла 1/2 43мм бр. оп 720

И други

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката, като тази възможност е отразена при определяне на прогнозната стойност на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор и са следните: а/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълн

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Възложителят поставя условие за комплексност на офертата по отношение на тази позиция. За горепосочената обособена група, участниците трябва да оферират, в техническо предложение за изпълнение и в предложена цена, всички номенклатурни единици, включени в обособената група. Непредставянето на предложение по някоя от номенклатурите в обособената група е основание за отстраняване на участника.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Хирургични конци

Los-Nr.: 20
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141126 Ligaturen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG321 Велико Търново
Hauptort der Ausführung:

Болнична аптека при МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"АД, ул. Ниш № 1

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обособена група № 20 Хирургични конци – включва от 572 до 606 номенклатурна единица, а именно:

572 4/0; 75см; игла - 20 мм, обла, 1/2 кръг бр. (стер. оп.) 60

573 4/0; 45см; игла - 19мм, прецизна(плоска с изострен режещ връх), 3/8 кръг бр. (стер. оп.) 49

574 3/0; 75см; игла - 20мм, обла, 1/2 кръг бр. (стер. оп.) 72

575 3/0; 75см; игла - 25,30 мм, обла, 1/2 кръг бр. (стер. оп.) 288

576 3/0;45см; игла - 25мм, прецизна(плоска с изострен режещ връх), 3/8 кръг бр. (стер. оп.) 48

577 3/0; 75см; игла - 26мм, обратно режеща, 3/8 кръг бр. (стер. оп.) 72

578 2/0; 75см; игла - 25,30 мм, обла, 1/2 кръг бр. (стер. оп.) 144

579 0; 75см; игла - 30 мм, обла, 1/2 кръг бр. (стер. оп.) 144

580 0; 75см; игла - 30 мм, обратно режеща, 3/8 кръг бр. (стер. оп.) 24

581 0; 90см; игла - 40 мм, обла, 1/2 кръг бр. (стер. оп.) 144

582 1; 75см; игла - 30 мм, обла, 1/2 кръг бр. (стер. оп.) 72

583 1; 75см; игла - 35,40 мм, обла, 1/2 кръг бр. (стер. оп.) 72

И други

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката, като тази възможност е отразена при определяне на прогнозната стойност на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор и са следните: а/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълн

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Възложителят поставя условие за комплексност на офертата по отношение на тази позиция. За горепосочената обособена група, участниците трябва да оферират, в техническо предложение за изпълнение и в предложена цена, всички номенклатурни единици, включени в обособената група. Непредставянето на предложение по някоя от номенклатурите в обособената група е основание за отстраняване на участника.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 200-485391
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ОП-145
Los-Nr.: гр.1,22,24,83,84,128,132,133,137,138,139,155,156
Bezeichnung des Auftrags:

158—161, 163, 164, 166—168, 175, 176, 187, 184, 233, 234, 238—240, 250, 252, 313, 343, 344, 353, 371, 393, 394, 399, 402, 405, 429—482

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 21
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 19
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД
Nationale Identifikationsnummer: 831641528
Postanschrift: ж.к. „Младост 1“, бл. 28Б (ул. „Димитър Моллов“)
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1750
Land: Bulgarien
E-Mail: info@mte-bg.com
Telefon: +359 24627118
Fax: +359 24627128
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 540 548.60 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ОП-142
Los-Nr.: 87,131,135,140-142,206,209,218,227,230,232,236,257
Bezeichnung des Auftrags:

261,261,267,268,270,286,309,316,328,329,330,354,369,370,407,408,409,410

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 21
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 19
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „Агарта - ЦМ” ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 121096923
Postanschrift: ж.к. Младост № 3, бл.304, магазин № 6 и офис № 1
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: agarta@agarta.bg
Telefon: +359 28765542
Fax: +359 29743973
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 98 340.78 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ОП-117
Los-Nr.: 263 и 266
Bezeichnung des Auftrags:

263 и 266

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
09/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 21
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 19
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „Инфомед”ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 121155656
Postanschrift: бул.”Акад. Иван Гешов № 2 Е, Бизнес център „Сердика” сграда 1, етаж 3, офис 307 - 309
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1330
Land: Bulgarien
E-Mail: office@infomed.bg
Telefon: +359 24891719
Fax: +359 24918818
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 6 125.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020