Bauleistung - 334508-2022

22/06/2022    S119

Kroatien-Ploče: Bau von Kläranlagen

2022/S 119-334508

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: IZVOR PLOČE društvo sa ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju
Nationale Identifikationsnummer: 09475552617
Postanschrift: Trg kralja Tomislava 16
Ort: Ploče
NUTS-Code: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Postleitzahl: 20340
Land: Kroatien
Kontaktstelle(n): Goran Ižotić
E-Mail: goranizotic@gmail.com
Telefon: +385 20676303
Fax: +385 20676141
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.izvor.com.hr

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I PODMORSKOG ISPUSTA

Referenznummer der Bekanntmachung: EV – MV 12/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45252100 Bau von Kläranlagen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I PODMORSKOG ISPUSTA

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45252100 Bau von Kläranlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Izgradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta aglomeracije Ploče: - Izgradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Ploče (naselja Peračko Blato, Baćina, Ploče, Rogotin i Šarić Struga) kapaciteta 9.000 ES, I. stupnja pročišćavanja – mehanički tretman. - Izgradnja podmorskog ispusta profila DN 280, ukupne duljine cca L=2,365

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 29
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Da

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 248-618640

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: EV – MV 12/19
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I PODMORSKOG ISPUSTA

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
30/11/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: POMGRAD INŽENJERING d.o.o. za graditeljstvo
Nationale Identifikationsnummer: 31765830203
Postanschrift: Stinice 26/B
Ort: Split
NUTS-Code: HR Hrvatska
Postleitzahl: 21000
Land: Kroatien
Telefon: +385 21340760
Fax: +385 21486630
Internet-Adresse: www.pomgrad.com
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: MIAB d.o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 66932913230
Postanschrift: Dolačka 21, Industrijska zona Podi
Ort: Šibenik
NUTS-Code: HR Hrvatska
Postleitzahl: 22000
Land: Kroatien
Telefon: +385 22311311
Fax: +385 22311310
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 30 279 699.00 HRK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postanschrift: Koturaška cesta 43/IV
Ort: Zagreb
Postleitzahl: 10000
Land: Kroatien
E-Mail: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internet-Adresse: www.dkom.hr
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

• objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

• objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

• objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

• otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

• primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postanschrift: Koturaška 43/IV
Ort: Zagreb
Postleitzahl: 10000
Land: Kroatien
E-Mail: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45252100 Bau von Kläranlagen
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Hauptort der Ausführung:

Nije izmjenjena glavna lokacija ili mjesto izvršenja.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Nije izmjenjen.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 29
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 382 871.08 HRK
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: POMGRAD INŽENJERING d.o.o. za graditeljstvo
Nationale Identifikationsnummer: 31765830203
Postanschrift: Stinice 26/B
Ort: Split
NUTS-Code: HR Hrvatska
Postleitzahl: 21000
Land: Kroatien
Telefon: +385 21340760
Fax: +385 21486630
Internet-Adresse: www.pomgrad.com
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: MIAB d.o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 66932913230
Postanschrift: Dolačka 21, Industrijska zona Podi
Ort: Šibenik
NUTS-Code: HR Hrvatska
Postleitzahl: 22000
Land: Kroatien
Telefon: +385 22311311
Fax: +385 22311310
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Na temelju provedenog postupka javne nabave radova s predmetom nabave: „IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I PODMORSKOG ISPUSTA“ u sklopu projekta „IZGRADNJA VODNO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE PLOČE“, Naručitelj je dana 14.10.2020. godine donio Odluku o odabiru, Ur.broj: 2391, koja je postala izvršna dana 14.10.2020. godine, a kojom je ponuda Izvođača odabrana kao najpovoljnija te su slijedom navedenog Ugovorne strane dana 30.11.2020. godine zaključile Sporazum br. EV-MV 12/2019 (dalje u tekstu: „Sporazum“).

Stranke suglasno utvrđuju da su dana 09.09.2021. godine zaključile Dodatak I. Sporazumu br. EV – MV 12/2019.

Stranke dalje suglasno utvrđuju kako je nastala potreba za izvođenjem dodatnih radova na zaštiti, odnosno na zamjeni postojeće EKI instalacije u vlasništvu Hrvatskog telekoma d.d.

U odnosu na navedene radove, Izvođač je dana 11.10.2021. godine dostavio dopisom IP-61-2021/640 Obavijest o potraživanju u skladu s OUU čl.20.1. Potraživanja izvođača vezano za utvrđenu potrebu zaštite postojeće instalacije u vlasništvu Hrvatskog Telekoma d.d.

Izvođač je dana 15.11.2021. godine dopisom IP-61-2021/703 dostavio dopunu Potraživanja sa troškovnikom, sukladno tehničkom detalju koji je odobrio Hrvatski Telekom d.d. i sa procijenjenom vrijednosti radova zaštite.

Izvođač je dana 23.12.2021. godine dopisom IP-61-2021/794 dostavio dopunu i pojašnjenje predmetnog potraživanja.

Izvođač je dana 19.01.2022. godine dopisom IP-61-2022/26 dopunio potraživanje direktnim troškovima vezanim za radove zaštite predmetne instalacije.

Inženjer je dopisom AP-B-NAD-NAL-05-22 od dana 15.02.2022. godine Izvođaču dao nalog da započne pripreme na zaštiti predmetne instalacije kako ne bi došlo do utjecaja na Rok dovršetka.

Inženjer je dopisom AP-B-NAD-ZAH-08-22 od dana 23.03.2022. godine od izvođača tražio dopunu i pojašnjenje potraživanja dostavljenog dopisom IP-61-2022/26.

Izvođač je 30.03.2022. godine dopisom IP-61-2022/188 dopunio predmetno Potraživanje.

Inženjer je dana 15.04.2022. godine dopisom AP-B-PRODN-NAD-08-22 zatražio prethodno odobrenje Naručitelja radi odobrenja potraživanja Naručitelja.

Naručitelj je dana 20.04.2022. godine izdao odobrenje Inženjeru na temelju kojeg će izdati odobrenje zahtjeva za izmjenu u skladu sa člankom 13.3. OUU, radi zaštite postojeće instalacije u vlasništvu Hrvatskog Telekoma d.d.

Nadzorna služba je dana 22.04.2022. godine izdala Nalog za izmjenu (NZ1) Ur.Broj: NZI 1, a koji je nalog dana 22.04.2022. godine odobrio Voditelj projekta, temeljem čega Ugovorne strane zaključuju ovaj II. Dodatak Sporazumu.

Nadalje, stranke suglasno utvrđuju kako je Izvođač 15.04.2022. godine podnio zahtjev za uvođenjem podugovaretelja GEO LOBI d.o.o.

Naručitelj je dana 20.04.2022. godine izdao prethodno odobrenje Inženjeru za uvođenje podugovaratelja temeljem kojeg je Inženjer dana 21.04.2022. godine izdao Odobrenje za uvođenje podugovaratelja GEO LOBI d.o.o.

Prilikom utvrđivanja pravne osnove zaključenja ovog, drugog dodatka, stranke su uzele u obzir ograničenja izmjene Ugovora iz članka 314. ZJN 2016 kao i mogućnosti izmjene istoga bez provođenja novog postupka javne nabave.

Slijedom navedenog stranke ovaj dodatak zaključuju temeljem članka 316. ZJN 2016 u odnosu na nabavu dodatnih radova (pri čemu je Naručitelj vodio računa da su kumulativno ispunjeni uvjeti iz članka 316. stavka 1. točka 1. i 2.).

Prilikom zaključenja ovog dodatka, naručitelj je vodio računa i o odredbama članka 321. ZJN 2016, odnosno vodio je računa o sljedećim uvjetima:

1. da se izmjenom ne unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotnog postupka nabave, dopustili prihvaćanje drugih natjecatelja od onih koji su prvotno odabrani ili prihvaćanje ponude različite od ponude koja je izvorno prihvaćena ili privlačenje dodatnih sudionika u postupak javne nabave.

2. da se izmjenom ne mijenja ekonomska ravnoteža ugovora u korist ugovaratelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom.

3. da se izmjenom značajno ne povećava opseg ugovora.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Na temelju provedenog postupka javne nabave radova s predmetom nabave: „IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I PODMORSKOG ISPUSTA“ u sklopu projekta „IZGRADNJA VODNO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE PLOČE“, Naručitelj je dana 14.10.2020. godine donio Odluku o odabiru, Ur.broj: 2391, koja je postala izvršna dana 14.10.2020. godine, a kojom je ponuda Izvođača odabrana kao najpovoljnija te su slijedom navedenog Ugovorne strane dana 30.11.2020. godine zaključile Sporazum br. EV-MV 12/2019 (dalje u tekstu: „Sporazum“).

Stranke suglasno utvrđuju da su dana 09.09.2021. godine zaključile Dodatak I. Sporazumu br. EV – MV 12/2019.

Stranke dalje suglasno utvrđuju kako je nastala potreba za izvođenjem dodatnih radova na zaštiti, odnosno na zamjeni postojeće EKI instalacije u vlasništvu Hrvatskog telekoma d.d.

U odnosu na navedene radove, Izvođač je dana 11.10.2021. godine dostavio dopisom IP-61-2021/640 Obavijest o potraživanju u skladu s OUU čl.20.1. Potraživanja izvođača vezano za utvrđenu potrebu zaštite postojeće instalacije u vlasništvu Hrvatskog Telekoma d.d.

Izvođač je dana 15.11.2021. godine dopisom IP-61-2021/703 dostavio dopunu Potraživanja sa troškovnikom, sukladno tehničkom detalju koji je odobrio Hrvatski Telekom d.d. i sa procijenjenom vrijednosti radova zaštite.

Izvođač je dana 23.12.2021. godine dopisom IP-61-2021/794 dostavio dopunu i pojašnjenje predmetnog potraživanja.

Izvođač je dana 19.01.2022. godine dopisom IP-61-2022/26 dopunio potraživanje direktnim troškovima vezanim za radove zaštite predmetne instalacije.

Inženjer je dopisom AP-B-NAD-NAL-05-22 od dana 15.02.2022. godine Izvođaču dao nalog da započne pripreme na zaštiti predmetne instalacije kako ne bi došlo do utjecaja na Rok dovršetka.

Inženjer je dopisom AP-B-NAD-ZAH-08-22 od dana 23.03.2022. godine od izvođača tražio dopunu i pojašnjenje potraživanja dostavljenog dopisom IP-61-2022/26.

Izvođač je 30.03.2022. godine dopisom IP-61-2022/188 dopunio predmetno Potraživanje.

Inženjer je dana 15.04.2022. godine dopisom AP-B-PRODN-NAD-08-22 zatražio prethodno odobrenje Naručitelja radi odobrenja potraživanja Naručitelja.

Naručitelj je dana 20.04.2022. godine izdao odobrenje Inženjeru na temelju kojeg će izdati odobrenje zahtjeva za izmjenu u skladu sa člankom 13.3. OUU, radi zaštite postojeće instalacije u vlasništvu Hrvatskog Telekoma d.d.

Nadzorna služba je dana 22.04.2022. godine izdala Nalog za izmjenu (NZ1) Ur.Broj: NZI 1, a koji je nalog dana 22.04.2022. godine odobrio Voditelj projekta, temeljem čega Ugovorne strane zaključuju ovaj II. Dodatak Sporazumu.

Nadalje, stranke suglasno utvrđuju kako je Izvođač 15.04.2022. godine podnio zahtjev za uvođenjem podugovaretelja GEO LOBI d.o.o.

Naručitelj je dana 20.04.2022. godine izdao prethodno odobrenje Inženjeru za uvođenje podugovaratelja temeljem kojeg je Inženjer dana 21.04.2022. godine izdao Odobrenje za uvođenje podugovaratelja GEO LOBI d.o.o.

Prilikom utvrđivanja pravne osnove zaključenja ovog, drugog dodatka, stranke su uzele u obzir ograničenja izmjene Ugovora iz članka 314. ZJN 2016 kao i mogućnosti izmjene istoga bez provođenja novog postupka javne nabave.

Slijedom navedenog stranke ovaj dodatak zaključuju temeljem članka 316. ZJN 2016 u odnosu na nabavu dodatnih radova (pri čemu je Naručitelj vodio računa da su kumulativno ispunjeni uvjeti iz članka 316. stavka 1. točka 1. i 2.).

Prilikom zaključenja ovog dodatka, naručitelj je vodio računa i o odredbama članka 321. ZJN 2016, odnosno vodio je računa o sljedećim uvjetima:

1. da se izmjenom ne unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotnog postupka nabave, dopustili prihvaćanje drugih natjecatelja od onih koji su prvotno odabrani ili prihvaćanje ponude različite od ponude koja je izvorno prihvaćena ili privlačenje dodatnih sudionika u postupak javne nabave.

2. da se izmjenom ne mijenja ekonomska ravnoteža ugovora u korist ugovaratelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom.

3. da se izmjenom značajno ne povećava opseg ugovora.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 30 279 699.00 HRK
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 30 662 570.08 HRK